Smartengeld na auto-ongeluk: drie voorbeelden

Smartengeld na auto-ongeluk

Smartengeld na auto-ongeluk: 25 voorbeelden

Verkeersongevallen kunnen een grote impact hebben. Letterlijk en figuurlijk. Zo zal het slachtoffer misschien nooit meer de oude worden. Hoe dan ook kan het slachtoffer een schadevergoeding vorderen indien de andere partij aansprakelijk is voor de schade. In die schadevergoeding zal altijd ook de schadepost 'smartengeld' begrepen zitten. Maar wat is dat nu net, zo'n smartengeldvergoeding? En hoe hoog kan zo'n vergoeding oplopen? Wij geven een woordje uitleg en gaan verder met 25 smartengeld-voorbeelden.

Wat is het smartengeld?

Het smartengeld is eigenlijk de vergoeding voor de immateriële schade van het slachtoffer. Het gaat om schade die niet meetbaar is in vermogensrechtelijke voor- of nadelen. Denk bijvoorbeeld aan pijnschade, emotionele schade of esthetische schade. Zo is de schade van gedeeltelijke blindheid groter dan louter de samenvoeging van de medische kosten en de kostprijs van een bril: de gedeeltelijke blindheid heeft ook gevolgen voor het emotioneel welzijn van de mens. Het smartengeld tracht die schadegroep geldelijk te compenseren. Ook het slachtoffer van een verkeersongeval kan dus beroep doen op het smartengeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het slachtoffer de smart voldoende aannemelijk kan maken, bijvoorbeeld door zich te beroepen op onderzoeken van een therapeut.

Overzicht met 25 smartengeld-voorbeelden

Bij het berekenen van schadeclaims is het altijd nuttig om eerdere beslissingen van rechters onder de loep te nemen. De toegekende smartengeldvergoedingen kunnen namelijk als basis dienen en kunnen een schadeclaim helpen te onderbouwen. Om je een idee te geven van dergelijke bedragen, hebben we hieronder 25 smartengeld-voorbeelden weergegeven en besproken.

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 1: ongeval met dronken tegenpartij

Een vrouw raakt betrokken in een auto-ongeluk waarbij de andere bestuurder dronken is. De aansprakelijkheid komt volledig bij de dronken bestuurder te liggen. De vrouw zelf heeft ten gevolge van het ongeval een gebroken kaak en fracturen in haar beide benen en heupen. Ze bevindt zich gedurende twee weken op intensive care, waarbij ze gedurende drie dagen in coma wordt gehouden. Ook nadien moet ze nog zes weken hulp krijgen van een beademingsapparaat. Gedurende een jaar kon ze alleen nog lopen op krukken. Ook de blijvende letselschade is groot: chronische hoofdpijn, voortdurende beenpijn, concentratieproblemen, vele littekens en beperkte mobiliteit zijn het gevolg. Ze krijgt een smartengeldvergoeding toegewezen van 11.345 euro.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 11.345

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 2: whiplash en psychische klachten

Bij dit voorbeeld wordt een man aangereden door een ander motorrijtuig. De man heeft te kampen met ernstige hoofd- en nekpijn. Na verloop van tijd resulteren de vele whiplash klachten ook in depressieve gevoelens, concentratieproblemen, emotionele instabiliteit en vermoeidheid. In eerste instantie kende de rechter hem een smartengeldvergoeding van 10.000 euro toe. De verzekeraar ging daar echter niet mee akkoord en betwistte het verband tussen de psychische klachten en de whiplash. De rechter velde opnieuw een oordeel en besloot dat de verzekeraar bedrijfsregeling 15 (informatieverstrekking bij letselschade) had geschonden. Na de nieuwe beoordeling werd de smartengeldvergoeding opgetrokken tot 15.000 euro.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 15.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 3: hoge dwarslaesie

Een laatste voorbeeld toont aan hoe ernstig de gevolgen van een verkeersongeval kunnen zijn. Hierbij raakt een man ten gevolge van een verkeersongeval goeddeels verlamd. Zo is de man 100 % incontinent en leeft hij in een rolstoel zonder nog in staat te zijn om zich zelfstandig te verplaatsen. Hij diende negen weken in het ziekenhuis opgenomen te worden en verbleef nadien achttien maanden in het revalidatiecentrum. De man heeft voortdurende zorg nodig. Gelet op de jonge leeftijd van het slachtoffer (26 jaar), kent de rechter hem een smartengeldvergoeding van 90.756 euro toe.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 90.756

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 4: whiplashklachten na een achteropaanrijding

We vonden dit voorbeeld met betrekking tot het smartengeld op een whiplash forum. Het gaat om een vrouw van 28 die in de fleur van haar leven zit. Ze raakt in 2006 betrokken bij een achteropaanrijding en krijgt te maken met whiplashklachten. Het gaat om de bekende en veelvoorkomende klachten als hoofdpijn, nekpijn, concentratieverlies, geheugenverlies en een beperktere belastbaarheid. Het bedrag van het smartengeld na het ongeval bedraagt 10.000 euro.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 10.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 5: chronische whiplash

Er zijn talloze smartengeld-voorbeelden waarbij er sprake is van whiplashklachten. Dat is ook het geval bij deze uitspraak uit 2006. Bij dit voorbeeld van smartengeld na een verkeersongeval ontwikkelde een vrouwelijk slachtoffer diverse chronische whiplashklachten. Ze had onder andere last aan de linkerarm, het rechterbeen, de onderrug en het achterhoofd. Wekelijks werd ze hiervoor behandeld door een fysiotherapeut.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 7.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 6: whiplash en blijvende beperkingen

Een vrouwelijk slachtoffer van een verkeersongeval krijgt te maken met whiplashklachten en ondervindt twee jaar na het ongeluk nog steeds moeilijkheden. Haar dagelijkse bezigheden in en rond het huis kan ze niet meer zomaar uitvoeren, ze ondervindt hinder bij het uitoefenen van haar hobby (catamaranzeilen) en op het werk. Bovendien is er sprake van blijvende beperkingen. Zo zal het slachtoffer pijn blijven ervaren als ze het hoofd moet draaien, als ze moet tillen of als ze moet trekken of duwen. De vermoeidheidsklachten zijn na al die tijd wel al beter geworden, maar er is nog steeds sprake van concentratieproblemen en een verminderde veerkracht. Onder andere bij het lezen en het werken achter een beeldscherm ervaart ze problemen.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 4.500

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 7: pijn en whiplashklachten

Er zijn ook smartengeld-voorbeelden waarbij het slachtoffer niet zelf aan het stuur zit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een zaak uit 2006. Bij deze zaak liep een passagier whiplashklachten op na een achteropaanrijding. Bij de man werden er geen concrete neurologische beperkingen vastgesteld, wat vaak moeilijk is bij whiplashklachten, maar is er wel sprake van pijnklachten. De pijnklachten zijn, hoewel subjectief, voldoende ernstig om arbeidsongeschikt te worden. De man ervaart ook problemen in het dagelijkse leven.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 7.500

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 8: post-whiplashsyndroom

Wie vaker aan het verkeer deelneemt, loopt een groter risico op een auto-ongeluk. Daar kan een 36-jarige vrachtwagenchauffeur met een internationale carrière spijtig genoeg over meespreken. De man liep na een auto-ongeluk een post-whiplashsyndroom op. Hoewel zo'n post-whiplashsyndroom moeilijk vast te stellen is, wordt het gekenmerkt door ingrijpende klachten als nekpijn, zenuwachtigheid, hoofdpijn, depressie en prikkelbaarheid. In het geval van de man zijn de klachten zo ernstig dat hij volledig arbeidsongeschikt wordt. De rechter houdt hier rekening mee bij het toekennen van de schadevergoeding.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 20.000 

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 9: pijnklachten, vermoeidheid en depressiviteit

Dit is een heel bijzonder voorbeeld van smartengeld na een verkeersongeval. Het slachtoffer bij dit voorbeeld ervaart namelijk een verminderde concentratie, depressiviteit, spanningshoofdpijn, diverse nekklachten, vermoeidheid en een moeilijk te controleren emotionaliteit. Aanvankelijk had het slachtoffer recht op 10.000 euro aan smartengeld na het verkeersongeval. Omdat de tegenpartij echter halsstarrig weigerde om de klachten te erkennen en om adequate voorschotten toe te kennen, liep het slachtoffer extra psychische klachten op. De rechter hield hier rekening mee bij het berekenen van het smartengeld na het verkeersongeval en voegde nog 5.000 euro smartengeld na het ongeval toe.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 15.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 9: post-whiplashsyndroom en blijvende invaliditeit

Een slachtoffer loopt door een auto-ongeluk een post-whiplashsyndroom op en dat resulteert in een blijvende functionele invaliditeit van 4%. Dat resulteert op zijn beurt in een verminderde levensvreugde en in diverse beperkingen met betrekking tot de sport en de hobby's. De rechtbank te Amsterdam vindt dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat het slachtoffer aan een post-whiplashsyndroom lijdt en kent een schadevergoeding toe.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 5.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 10: invaliditeitspercentage van 24%

Bij een aanrijding met een kerende auto loopt een mannelijk slachtoffer een whiplash op. De klachten zijn heel verregaand. Het slachtoffer krijgt namelijk te maken met chronische pijnklachten en met afwijkende loop- en bewegingspatronen. Daarbovenop is er sprake van concentratieverlies, een vertraagd reactievermogen en een versnelde vermoeidheid. Het gevolg is dat het slachtoffer talloze activiteiten en sporten niet langer kan uitoefenen en dat hij ook nog eens arbeidsongeschikt is. Op basis van medische rapporten kan worden geconcludeerd dat de klachten niet zullen verdwijnen. Het invaliditeitspercentage bedraagt 24%. Op basis van deze informatie kent de rechter het smartengeld na het verkeersongeval toe.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 12.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 11: ernstige whiplashklachten

Bij deze zaak krijgt een 51-jarige man af te rekenen met diverse whiplashklachten. Het is een lange lijst met klachten, met naast klassieke klachten als een zeurende nekpijn en een verminderde beweeglijkheid van de nek, ook uitstralingsklachten naar de linkerarm. De houding en de belasting beïnvloeden de pijnklachten. Verder ervaart de man een verlaagde frustratietolerantie, het plotseling optreden van duizeligheid, een snellere vermoeidheid, plotseling optredende hoofdpijn en concentratie- en geheugenstoornissen. Het is veilig om te zeggen dat dit alles een grote invloed heeft op het dagelijkse leven van deze man. De man kon door het ongeval niet anders dan zijn bedrijf, eerder dan gewild, overdragen aan zijn zoon.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 11.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 12: blijvende invaliditeit bij een jonge vrouw

Bij dit verkeersongeval werd een jonge vrouw samen met haar dochtertje aangereden door een auto. Ze zaten toen samen op de fiets. Door de aanrijding liep de vrouw een breuk op aan haar onderbeen. Ze diende hieraan te worden geopereerd, waarvoor ze gedurende een week in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze heeft ten gevolge van het ongeval ook een blijvend letsel opgelopen. Volgens deskundigen is er sprake van 4% blijvende invaliditeit. Naast een blijvend probleem aan haar rechteronderbeen (2% blijvende invaliditeit) is er ook sprake van een gematigd post-whiplashletsel. In de periode na het verkeersongeval was de vrouw gedurende een half jaar compleet arbeidsongeschikt. Bij het verrichten van zwaar huishoudelijk werk en bij het verrichten van arbeid zal het slachtoffer blijvend beperkingen ondervinden. Dit alles heeft uiteraard ook invloed op de persoonlijkheid en de gemoedstoestand van het slachtoffer. Dat resulteert in een passende schadevergoeding.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 7.500

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 13: nekpijn en blijvende invaliditeit

Bij een ander auto-ongeval liep een slachtoffer beperkte whiplashklachten op. Het gaat vooral om nekklachten die voldoende ernstig zijn om in een blijvende invaliditeit van 4% te resulteren. Het slachtoffer ervaart geen cognitieve klachten, maar wel vooral fysieke beperkingen die zich op verschillende manieren manifesteren. De rechter houdt daar rekening mee bij het berekenen van het smartengeld na het verkeersongeval.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 5.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 14: post-whiplashsyndroom

Bij deze schadezaak kreeg een 46-jarige vrouw te maken met een post-whiplashsyndroom. Ten gevolge van het whiplashletsel ondervindt zij blijvende beperkingen op het gebied van arbeid, het uitvoeren van huishoudelijke taken en het sociale functioneren. Bij het berekenen van het smartengeld hield de rechter onder andere rekening met haar leeftijd op het moment dat het ongeval plaatsvond.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 5.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 15: verlies van zelfwerkzaamheid

In een andere zaak werd een 34-jarige man van achteren aangereden. De man had al knieklachten, maar door het ongeval zijn deze nog eens erger geworden. Daarnaast ervaart de man concentratiestoornissen, geheugenstoornissen en een verminderde belastbaarheid van de schouder- en de nekstreek. Gedurende enige tijd diende de man te revalideren, maar hij krijgt desondanks te maken met een verlies van zelfwerkzaamheid. Hij kan dus minder eenvoudig iets op eigen krachten doen. De man in kwestie vindt het heel moeilijk om dit te accepteren.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 3.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 16: problemen bij werkzaamheden die belastend zijn voor de nek

Bij veel slachtoffers die te maken krijgen met whiplashklachten is er sprake van een aanrijding van achteren. Dat bewijzen ook een aantal van de voorgaande smartengeld-voorbeelden. Toch zijn er altijd smartengeld-voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Zo gaat dat ook bij dit voorbeeld, waarbij een slachtoffer van een frontale aanrijding last heeft van whiplashklachten. Het slachtoffer ondervindt daardoor diverse klachten. Als het slachtoffer activiteiten of werkzaamheden verricht die belastend zijn voor de nek ondervindt hij beperkingen. Het gaat voornamelijk om activiteiten als lang gebukt staan, langdurig zitten, duwen, staan, lopen, werken boven schouderhoogte, zware voorwerpen optillen, trekken en klimmen.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 3.000 

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 17: lichte nekklachten van tijdelijke aard

Bij de voorgaande smartengeld-voorbeelden was er steeds sprake van relatief ingrijpende letsels. Toch zijn er ook smartengeld-voorbeelden waarbij de letsels minder ingrijpend zijn, maar waarbij er wel nog steeds een smartengeldvergoeding werd toegekend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een zaak uit 2009. Daarbij liepen twee inzittenden letselschade op na een ongeval. Het ging om beperkte nekklachten die gedurende een korte periode aanwezig waren en waarvoor enkele fysiotherapeutische behandelingen nodig waren. Ze ontvingen elk een smartengeldvergoeding van 300 euro, uiteraard bovenop de andere bestanddelen van de schadevergoeding.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 300

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 18: psychische en somatische problemen

Bij deze zaak uit 2011 kreeg een 52-jarig slachtoffer te maken met een whiplashtrauma. De voornaamste beperkingen uiten zich op somatisch en psychisch gebied. Onder andere werken onder tijdsdruk wordt als problematisch ervaren, net als het omgaan met wisselende informatiestromen of het vertoeven in omgevingen met veel stimulus. Het verrichten van arbeid dat belastend is voor de nek of de schouders is eveneens een probleem. Dat alles heeft niet alleen gevolgen voor haar beroepsleven, maar ook voor haar persoonlijke leven. Ze moet namelijk ook haar lespraktijk opgeven, net als haar kooractiviteiten. Het gevolg is dat het slachtoffer jaren later nog steeds met stemmingsstoornissen krijgt af te rekenen, bovenop de opgelopen angststoornis. Hoewel het slachtoffer opnieuw een beetje piano kan spelen en licht huishoudelijk werk kan verrichten, zijn de gevolgen van het verkeersongeval met andere woorden ingrijpend. De rechter kent haar dan ook een flinke smartengeldvergoeding toe.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 10.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 19: post-whiplashsyndroom bij een jonge man

Bij een zaak uit 2011 liep een 28-jarige man ten gevolge van een verkeersongeval een post-whiplashsyndroom op. Net als veel andere mensen met dit syndroom kreeg hij te maken met vermoeidheidsklachten, hoofdpijn en nekklachten. Ook ervoer de man heel wat beperkingen in het dagelijkse leven. Onder andere duwen, trekken, tillen en dragen waren lastig, net als het bovenhands werken. Ook cognitieve klachten werden vastgesteld. Vooral moeilijkheden om aandacht te verdelen bij verschillende informatiestromen, moeilijkheden bij structuur en moeilijkheden bij een hoge werkdruk vormden problemen voor zijn professionele activiteiten. Dat alles resulteerde in blijvende klachten, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 10.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 20: whiplash zorgt voor een gedeeltelijk ontslag

Ook voor een van onze andere smartengeld-voorbeelden keren we terug naar het wondermooie jaar 2011. Het gaat om een zaak waarbij een 30-jarige man betrokken was bij een verkeersongeval. Hij was schaver van beroep en werkte in ploegendienst. Na zijn verkeersongeval werd hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij kreeg whiplashklachten, met onder meer nekklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een gedeeltelijk ontslag.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 7.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 21: 1% blijvende invaliditeit

Een 32-jarige vrouw werd van achteren aangereden. Het ongeval veroorzaakte vervelende nekklachten bij de vrouw. Deze nekklachten straalden uit naar haar linkerarm en zorgden ook voor tintelingen. Bij een verhoogde belasting of bij het aannemen van een andere houding nam de pijn toe. Verder kreeg ze te maken met hoofdpijnen die met aanvallen komen en gaan. Ook met slaapstoornissen kreeg ze te maken, net als met een abnormaal snelle vermoeidheid, met concentratiestoornissen, met duizeligheid, met een wazig zicht en met angsten en een emotionele ontregeling. Uiteindelijk spreekt men van 1% blijvende invaliditeit.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 3.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 22: pijn en verminderde zelfredzaamheid

Nadat een 52-jarige vrouw van achteren is aangereden, loopt zij diverse whiplashklachten op. Ze ondervindt moeilijkheden bij het belasten van de regio rond de schouders en de nek en krijgt te maken met hoofdpijnen. Ook tintelingen in de handen en soms optredende vegetatieve reacties zijn haar lot. Door de pijn heeft ze het moeilijk om de aandacht vast te houden en om zaken te onthouden. Ze kan nog veel doen, maar ervaart wel beperkingen als het aankomt op het uitvoeren van huishoudelijke karweien. Ook een verminderde zelfredzaamheid wordt vastgesteld.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 3.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 23: 8% functionele invaliditeit

Ten gevolge van een verkeersongeval liep een vrouw een whiplashletsel op. De vrouw ervaart sindsdien ernstige hoofdpijn- en nekklachten. Om deze klachten enigszins te verminderen, kan ze niets anders doen dan pijnstillers slikken. De vrouw ervaart cognitieve problemen en heeft het onder andere moeilijk om zich te concentreren. Ook het geheugen is niet meer wat het voorheen was en in haar handelen is ze een stuk trager geworden. Er is sprake van 8% functionele invaliditeit, terwijl ze ook nog eens volledig arbeidsongeschikt is. Voor het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden is ze aangewezen op hulp.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 10.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 24: post-whiplashsyndroom en neuropsychologische klachten

Ten gevolge van een opgelopen whiplashletsel wordt een vrouwelijke onderneemster deels arbeidsongeschikt. De problemen zijn behoorlijk ernstig en gaan verder dan het traditionele post-whiplashsyndroom. Ze heeft erg vaak last van spanningshoofdpijn, geheugenproblemen en concentratieproblemen. Bij zware arbeid of als ze lang in dezelfde houding moet blijven zitten, neemt de pijn toe en wordt ze snel vermoeid. Bij alle voor de nek belastende bezigheden ervaart ze beperkingen. Het gaat onder meer om sjouwen, trekken, bukken of het boven de schouderhoogte werken. Geheugenproblemen, concentratiestoornissen en een verhoogde vermoeidheid maken het moeilijk om haar activiteiten nog uit te voeren. Ze kan enkel nog in een rustige omgeving werken.

Bedrag smartengeld na ongeval: € 18.000

Smartengeld na auto-ongeluk voorbeeld 25: aanhoudende klachten door een aanrijding

In 2012 vond er op een kruispunt in Lelystad een aanrijding plaats. Een andere weggebruiker verzuimde voorrang te verlenen en hierdoor kwam deze weggebruiker tot botsing met een autobestuurder. Het slachtoffer ervaart pijn in de nekwervels, misselijkheid, duizeligheid, stijfheid, concentratieproblemen, opstartproblemen en dagelijkse hoofdpijn. Naast deze klachten, die meteen na het ongeval optreden, ervaart het slachtoffer gedurende een lange tijd nek- en rugklachten. Door voldoende te rusten en medische fitness te volgen, nemen deze nek- en rugklachten na verloop van tijd af. Desondanks blijft het slachtoffer last hebben van pijnklachten bij inspanningen en bij temperatuurwijzigingen. Uiteindelijk kreeg het slachtoffer een schadevergoeding van 45.000 euro. Het gaat hierbij om een schadevergoeding voor alle schade, inclusief de materiële schade.

Het belang van een goede letselschade-advocaat

Deze 25 smartengeld-voorbeelden tonen aan dat het toegekende smartengeld na een verkeersongeval sterk kan verschillen. Een rechter zal geval per geval moeten nagaan op welke smartengeldvergoeding iemand recht heeft. Het bepalen van een passende smartengeldvergoeding is dan ook niet eenvoudig. Daarom raden wij aan om een beroep te doen op een letselschade advocaat. Deze advocaat zal berekenen op welke schadevergoeding jij recht hebt en daarbij niet alleen rekening houden met het smartengeld, maar ook met de andere vormen van schade die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Neem contact met ons op voor meer informatie.