Smartengeld na mishandeling

Smartengeld na mishandeling

Helaas is er ook in Nederland nog steeds sprake van mishandeling. Vaak gaat het om minder zichtbare vormen van mishandeling. Wat zich binnen de muren van een huis afspeelt, weet je wel. De gevolgen van dergelijke vormen van mishandeling kunnen groot zijn. Lang niet alleen op fysiek vlak, maar ook voor de persoonlijke psyche. Vertrouwensstoornissen, angststoornissen, concentratieproblemen, depressieve gevoelens: ze zijn lang niet ongewoon bij slachtoffers van een mishandeling. Het mag dan misschien een schrale troost zijn: dergelijke niet-fysieke gevolgen komen in aanmerking voor een smartengeldvergoeding.

Wat is smartengeld?

Smartengeldis eigenlijk een financiële tegemoetkoming voor de niet in vermogensrechtelijke bestanddelen uitdrukbare schade. In het geval van een mishandeling gaat het bijvoorbeeld om de geleden pijn, het verdriet, de emotionele schade en de levensvreugde die men derft ten gevolge van die emotionele schade.

Wie moet de schadevergoeding betalen?

In principe rust die verplichting op de schuldige tegenpartij. Weet wel dat het smartengeld bij mishandeling sterk kan oplopen. In dat geval is het dus ook de vraag hoe kapitaalkrachtig de tegenpartij is en of de tegenpartij al dan niet over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt die de schade zal vergoeden. Overigens kan, onder bepaalde voorwaarden, het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vergoeding toekennen. Soms zal die vergoeding dienen als voorschot: als de dader na verloop van tijd toch tot betalen overgaat, dien je het aan het fonds terug te betalen. Ook hier kan SAP Letselschade Advocaten helpen bij het zo snel mogelijk verkrijgen van een schadevergoeding.

Hoe hoog is het smartengeld?

De hoegrootheid van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van de mishandeling, de intensiteit van de mishandeling, het aantal noodzakelijke medische behandelingen, de impact op de persoonlijke psyche, de duur van het helingsproces, de leeftijd van het slachtoffer, de invloed van de mishandeling op het verdere leven en het al dan niet aanwezig zijn (en blijven) van littekens. Hieronder volgen vijf voorbeelden van toegekende smartengeldvergoedingen bij mishandelingen. We geven ze in stijgende lijn weer, waardoor die bedragen een idee geven van hoe de aangehaalde factoren het uiteindelijke smartengeld kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden toegekende smartengeldvergoeding

1° Een medewerker van een garagebedrijf rent enkele kinderen achterna nadat ze kattenkwaad hadden uitgehaald. Later komt de vader van een van de kinderen verhaal halen in het garagebedrijf. Het kind wijst de medewerker van het garagebedrijf aan, waarna de vader de medewerker mee naar buiten sleurt en hem herhaaldelijk op het hoofd slaat met een ‘Bahco sleutel van 70 centimeter’. Voor de psychische gevolgen van die mishandeling kende de kantonrechter een smartengeldvergoeding van 750 euro toe. 2° Een vrouw, tussen 50 en 60 jaar oud, werd in haar woning overvallen. Hierbij werd er verscheidene malen gedreigd met een mes. Uiteindelijk neemt de dader de vrouw mee naar drie geldautomaten waar ze telkens gedwongen wordt om het maximale bedrag te pinnen. Gedurende de autorit pleegde de man verschillende keren “ontuchtige handelingen”. De vrouw kon ten gevolge van de overval een tijdje niet meer werken en moest uiteindelijk ook een nieuwe job zoeken. Zij kreeg een smartengeldvergoeding van 6.807 euro. 3° Een vrouw onderging gedurende “meerdere jaren” mishandelingen door haar man. Bij een van die mishandelingen werd de vrouw uit de ruit van de woning gehouden en werd ze naar beneden gegooid. De vrouw diende nadien een operatie te ondergaan. De rechter kende een smartengeldvergoeding toe voor de jarenlange mishandeling. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 12.500 euro. 4° Tijdens een ruzie krijgt een man een vuistslag op het hoofd. Hij valt achterover, waarbij het hoofd ook een betonnen rand raakt. De schedel barst in verschillende stukjes en de man belandt in coma. Na twee weken ontwaakt hij, waarna hij nog zes weken in het ziekenhuis dient te herstellen. De man houdt er lelijke littekens aan over, zal altijd gedeeltelijk kaal blijven, heeft te kampen met permanente gehoorschade en zal door zijn evenwichtsstoornis nooit meer normaal kunnen functioneren. De man kreeg een smartengeldvergoeding van 17.000 euro. 5° Een jongen van twintig jaar wordt door een groep jongeren mishandeld. Ten gevolge van die mishandeling loopt die twintiger een ernstig hersenletsel op. De jongen heeft voor de rest van zijn leven verzorging nodig, zal nooit nog kunnen werken en kan ook geen sport meer beoefenen. De blijvende gevolgen van de mishandeling brachten de rechter ertoe om een smartengeldvergoeding van meer dan 90.000 euro toe te kennen.