Smartengeld en bijstand: hoe werkt het?

Smartengeld en bijstand: hoe werkt het?

Een bijstandsuitkering doet dienst als een vangnet: het moet ervoor zorgen dat het slachtoffer nog steeds in zijn kosten van levensonderhoud kan voorzien. Wanneer het slachtoffer niet langer kan werken (bv. omdat het contract niet wordt verlengd) en geen inkomsten meer heeft, kan de bijstand inspringen. Wel is het zo dat men voor de bijstand rekening houdt met de schadevergoeding.

Iedere gemeente heeft andere regels

De bijstand behoort tot de beleidsvrijheid van de gemeente. Dat staat te lezen in artikel 31 van de Participatiewet. In sommige gemeenten heeft de schadevergoeding dus een grotere impact op het recht op bijstand. In sommige gemeenten zal men bijvoorbeeld enkel rekening houden met de schadepost voor het verlies van arbeidsvermogen, terwijl andere gemeenten ook het smartengeld(deels) als vermogen aanmerken. Niet onbelangrijk in het kader van het recht op bijstand.

Eventueel terugbetalen van de verkregen bijstand

Natuurlijk is een letselschadedossier zelden op een maand afgerond. Soms kunnen ze zelfs enkele jaren aanslepen. In de tussentijd had je echter geen eigen vermogen en heeft de gemeente de bijstandsuitkering gewoon betaald. Indien je echter achteraf een schadevergoeding krijgt, zal de gemeente nagaan of je vanaf de datum van het ongeval wel recht had op bijstand. Is dit niet het geval? Dan zal de gemeente de uitbetaalde uitkeringen terugvorderen. Ook de Centrale Raad van Beroep heeft reeds aangegeven dat dit een correcte werkwijze is.

Opgelet met verzekeraars

Verzekeraars hebben nogal eens de neiging om bij de beoordeling van het inkomensverlies ook rekening te houden met de verkregen bijstand. Op die manier verminderen ze de schadevergoeding evenredig met de uitgekeerde bijstandsbedragen. Dat is geen correcte werkwijze, gelet op het feit dat de gemeente die bedragen terug kan vorderen. Om die reden dient steeds rekening gehouden te worden met de visie van de gemeente op de verschillende schadeposten en dient nagegaan te worden of het slachtoffer al dan niet recht heeft op die schadevergoeding. Is dat niet het geval? Dan mag ook de verzekeraar er geen rekening mee houden. Bij SAP Letselschade Advocaten zullen we indien nodig het gesprek aangaan met de gemeente. Op die manier weten we in welke mate de schadevergoeding (en met name het smartengeld) al dan niet invloed zal hebben op het recht op bijstand. Ook bij de afwikkeling van het dossier houden we altijd rekening met een terugvordering of een intrekking van de bijstandsuitkering.