Betaal je belastingen over smartengeld?

Betaal je belastingen over smartengeld?

In principe is het antwoord op die vraag negatief. In principe, want lang niet altijd is dat het geval. We maken hier een onderverdeling op basis van het type smartengeld en de aangifte ervan in de belastingopgaaf.

Algemene regel: geen belastingen over smartengeld

Een schadevergoeding heeft een vergoedend karakter. Uit zijn aard volgt dan ook dat het louter een vergoeding inhoudt voor kosten of schade die het slachtoffer heeft geleden. Op die vermogensrechtelijke schade heeft het slachtoffer dan reeds belastingen moeten betalen. Een extra belasting is met andere woorden niet nodig. Hoewel smartengeld geen materiële schade behelst, wordt diezelfde redenering ook hier gewoon gevolgd. De algemene regel luidt dan ook dat het verkregen smartengeld niet moet aangegeven worden in box 1.

Aangifte in box 3: toch belastingen?!

Hoewel de verkregen smartengeldvergoeding niet moet aangegeven worden in box 1, maakt het wel deel uit van het vermogen. Het moet dan ook aangegeven worden in box 3. Indien de heffingsvrije som wordt overschreden, bijvoorbeeld door de combinatie met ander spaargelden of door het groot karakter van het smartengeld, moet je alsnog een vermogensbelasting betalen op de smartengeldvergoeding.

In sommige gevallen is er toch sprake van inkomsten

Naast de smartengeldvergoeding ten gevolge van Nederlandse of internationale wetgeving, wordt soms ook een smartengeldvergoeding verkregen ten gevolge van een verzekering. Indien het gaat om een persoonlijke verzekering blijft die smartengeldvergoeding gewoon onbelast. De betaling van de premies gebeurde dan immers ook uit het eigen vermogen. Het moet dan ook niet aangegeven worden in box 1. Indien het echter de werkgever is die zo’n verzekering ten behoeve van de medewerker heeft afgesloten, spreekt men toch over inkomsten uit arbeid. In zo’n geval moet de uitgekeerde som worden opgenomen in box 1 en wordt die som dus gewoon belast.

Belang van een belastinggarantie

De uitgekeerde bedragen zijn steeds nettobedragen. Om de nadelige gevolgen van discussies met de fiscus te voorkomen, zal meestal een belastinggarantie opgenomen worden bij de overeenkomst. In dat geval zal de verzekeraar de verschuldigde belastingen betalen en in de fiscaal-juridische procedure tussenkomen. Ook bij SAP Advocaten zetten we steeds in op dergelijke fiscale garanties.
Marjolijne
Door

Marjolijne

op 02 Jan 2020

Ik ben actief bij Humanitas Thuis administratie en heb een vraag. Zoals ook bij dhr Brugman heeft mijn deelnemer een vergoeding van de verzekering ontvangen waarbij geen opsplitsing is gemaakt tussen kosten vergoedingen en smartengeld. Nu dreigt hij zijn toeslagen te verliezen wegens de inkomenstoets. Hoe kunnen wij de belastingdienst overtuigen dat een bepaald deel als "Bijzonder vermogen" niet mee geteld dient te worden?

HL Brugman
Door

HL Brugman

op 04 Apr 2019

Geachte lezer; Bij het tekenen van een overeenkomst voor het uitkeren van een schadevergoeding/smartengeld is het, in mijn geval, niet omschreven welk deel van het totaal bedrag smartengeld is en welk deel schade vergoeding. Eigenlijk komt het over als: "Hier tekenen en ajuus". De omgang met de belastingdienst is m.b.t. schadevergoeding/smartengeld zeer moeilijk. Heb zelf geprobeerd de belastingdienst om opheldering maar krijg van verschillende antwoorden gegeven door verschillende mensen. Weet dus nog niet, na 3 jaar, wat te doen. Mogelijkerwijze kunt u op uw site dit nog duidelijker verklaren. Met vriendelijke groet H.L. B

Reactie plaatsen