Betaal je belastingen over smartengeld?

Betaal je belastingen over smartengeld?

In principe is het antwoord op die vraag negatief. In principe, want lang niet altijd is dat het geval. We maken hier een onderverdeling op basis van het type smartengeld en de aangifte ervan in de belastingopgaaf.

Algemene regel: geen belastingen over smartengeld

Een schadevergoeding heeft een vergoedend karakter. Uit zijn aard volgt dan ook dat het louter een vergoeding inhoudt voor kosten of schade die het slachtoffer heeft geleden. Op die vermogensrechtelijke schade heeft het slachtoffer dan reeds belastingen moeten betalen. Een extra belasting is met andere woorden niet nodig. Hoewel smartengeld geen materiële schade behelst, wordt diezelfde redenering ook hier gewoon gevolgd. De algemene regel luidt dan ook dat het verkregen smartengeld niet moet aangegeven worden in box 1.

Aangifte in box 3: toch belastingen?!

Hoewel de verkregen smartengeldvergoeding niet moet aangegeven worden in box 1, maakt het wel deel uit van het vermogen. Het moet dan ook aangegeven worden in box 3. Indien de heffingsvrije som wordt overschreden, bijvoorbeeld door de combinatie met ander spaargelden of door het groot karakter van het smartengeld, moet je alsnog een vermogensbelasting betalen op de smartengeldvergoeding.

In sommige gevallen is er toch sprake van inkomsten

Naast de smartengeldvergoeding ten gevolge van Nederlandse of internationale wetgeving, wordt soms ook een smartengeldvergoeding verkregen ten gevolge van een verzekering. Indien het gaat om een persoonlijke verzekering blijft die smartengeldvergoeding gewoon onbelast. De betaling van de premies gebeurde dan immers ook uit het eigen vermogen. Het moet dan ook niet aangegeven worden in box 1. Indien het echter de werkgever is die zo’n verzekering ten behoeve van de medewerker heeft afgesloten, spreekt men toch over inkomsten uit arbeid. In zo’n geval moet de uitgekeerde som worden opgenomen in box 1 en wordt die som dus gewoon belast.

Belang van een belastinggarantie

De uitgekeerde bedragen zijn steeds nettobedragen. Om de nadelige gevolgen van discussies met de fiscus te voorkomen, zal meestal een belastinggarantie opgenomen worden bij de overeenkomst. In dat geval zal de verzekeraar de verschuldigde belastingen betalen en in de fiscaal-juridische procedure tussenkomen. Ook bij SAP Advocaten zetten we steeds in op dergelijke fiscale garanties.