Niet mijn schuld

Aanrijding gehad, niet mijn schuld

Ondanks dat u voorzichtig naar huis rijdt, raakt u door een aanrijding betrokken bij een verkeersongeval. Hoewel de fysieke pijn direct voelbaar was, openbaarde de emotionele en financiële gevolgen zich pas later. Afspraken met de dokter of het ziekenhuis, revalidatie en gemiste werkdagen stapelen zich op. In deze chaotische nasleep komt u tot de conclusie: u heeft recht op compensatie voor de letselschade die u heeft geleden. Zoekt u een letselschade advocaat die u navigeert door het juridische doolhof en u de gerechtigheid geeft die u verdient? SAP Letselschade Advocaten beschikt over meer dan 30 jaar ervaring met letselschade. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via de website.


Aanrijding, maar niet mijn schuld: welke stappen onderneem ik?

Heeft u te maken met een aanrijding, maar is dit niet uw schuld? Dan rust op u de bewijslast. Dit houdt in dat u moet bewijzen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval. Hoewel dit op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, valt dit in de praktijk meestal tegen. Zo ontstaat er verschil van mening over wie precies voorrang had. Ook de schuldvraag bij een kettingbotsing is soms lastig vast te stellen. Ook komt het voor dat bij een aanrijding de tegenpartij liegt. Daarom geven wij een aantal tips:

 • Vul te alle tijden het schadeformulier in. Hierop vermeldt u wie aansprakelijk is voor het ongeval. Ook maakt u op dit formulier een schets van de situatie.
 • Zijn er getuigen aanwezig? Vermeld dan de namen en contactgegevens van deze personen op het schadeformulier.
 • Laat het schadeformulier door alle partijen ondertekenen. Hierdoor is de inhoud voor alle partijen bindend.
 • Bent u als fietser betrokken bij een aanrijding? Vul ook in dat geval het schadeformulier in.
 • Maak ter plaatse foto's van het ongeluk om de situatie duidelijk in kaart te brengen.
 • Rijdt de tegenpartij door na een aanrijding? Bel dan direct de politie.
 • Ga naar een arts om uw letsel als gevolg van het ongeval vast te leggen. De arts noteert in het dossier welke klachten u heeft. Zeker bij whiplash symptomen is dit van belang. Het komt namelijk voor dat een verzekeraar betwist dat bepaalde klachten niet het gevolg zijn van het ongeval.


De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Bent u betrokken bij een verkeersongeval en is deze niet door u veroorzaakt? Dan stelt u de tegenpartij aansprakelijk door middel van een brief. Uiteraard is de bestuurder en eigenaar van de auto die de aanrijding veroorzaakt heeft, aansprakelijk. Ieder motorvoertuig in Nederland moet echter verplicht verzekerd zijn, voordat het voertuig op de openbare weg mag rijden. Hierdoor kunt u de autoverzekeraar direct aansprakelijk stellen.


Welke schadevergoeding kan ik claimen?

Wanneer u door een ander in een verkeersongeval belandt, heeft u recht op schadevergoeding. Op basis van de Nederlandse wetgeving heeft u zowel recht op materiële als immateriële schadevergoeding. Als we spreken over materiële schadevergoeding, gaat dit over kosten die concreet te berekenen zijn. Het draait hierbij met name om inkomensschade, schade door studievertraging of pensioenschade. Veelvoorkomende kostenposten die onder de materiële schade vallen, zijn:

 • Inkomensverlies doordat u uw werkzaamheden niet kunt verrichten vanwege de aanrijding
 • Inkomensschade aangezien u over studievertraging beschikt
 • Kosten voor reizen aan een arts, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van het UWV
 • Kosten voor kinderopvang, aangezien u rust moet houden van een arts of in het ziekenhuis verbleef
 • Kosten voor het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Verzorgingskosten aan huis
 • Mantelzorg aangezien familie en vrienden u moesten helpen in huis
 • Kosten voor een hulp in het huishouden
 • Facturen van tuin- of klusjesmannen, aangezien u door het letsel mindervalide bent
 • Het verplicht eigen risico en eigen bijdrage voor hulpmiddelen en medicatie

Naast deze vormen van materiële schade heeft u recht op immateriële schadevergoeding. Dit noemen wij ook wel smartengeld. Het gaat hierbij om de pijn, het verdriet en het leed dat ontstaat als gevolg van het verkeersongeval. Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Voorbeelden van immateriële schade zijn pijnklachten, verkeersangst, PTSS, littekens of andere mentale klachten. Bij letselschade is er altijd een recht op immateriële schadevergoeding.


Hoe ondersteunt een letselschade advocaat mijn zaak?

Een schadevergoeding claimen bij een verkeersongeval dat niet uw schuld is, is in veel gevallen complex. U bent niet bekend met de geldende wet- en regelgeving, waardoor u al snel zaken over het hoofd ziet. Wij raden u daarom aan om een ervaren letselschade advocaat in te schakelen, zodat u spoedig en effectief ontvangt waar u recht op heeft. SAP Letselschade Advocaten gaat meteen voor u aan de slag om de letselschade te verhalen. Wij maken de volgende stappen:

 • Wij stellen de brief voor aansprakelijkheid op
 • Wij zorgen dat de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld
 • Wij treffen voor u de beste medische behandeling
 • Wij stellen een schadestaat op
 • Wij zorgen dat u een letselschade voorschot ontvangt
 • Wij onderhandelen voor u met de autoverzekeraar
 • Wij zorgen dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt


Ik ben aangereden van achteren, wie is aansprakelijk?

U staat bij een stoplicht stil en wordt plotseling van achteren aangereden. Of iemand rijdt uw auto van achteren aan op de snelweg. Wie is er bij een aanrijding schuldig? Het antwoord vinden we in de wetsartikelen artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en artikel 5 Wegenverkeerswet. In artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat vermeld dat een bestuurder genoeg afstand moet behouden ten opzichte van zijn voorganger. Daarnaast vermeldt artikel 5 Wegenverkeerswet (Wvw) dat een bestuurder zich veilig moet gedragen op de weg, zodat het risico op een ongeluk verkleind wordt. Bij een aanrijding aan de achterzijde is dan ook de achterste wagen schuldig.


Ik ben als fietser door een auto aangereden, wie is aansprakelijk?

Wanneer een verkeersongeval tussen een fietser en een auto plaatsvindt, is de auto in alle situaties aansprakelijk. Zelfs als het ongeluk niet door de automobilist veroorzaakt is. Gaf de fietser geen voorrang of reed de fietser door rood? Dan is de automobilist nog altijd aansprakelijk voor de beschadigingen aan de auto, of in ieder geval voor een gedeelte. Fietsers, net als voetgangers, worden namelijk gezien als 'zwakke verkeersdeelnemers'. Dit houdt in dat een fietser bij een ongeval het meeste risico loopt op ernstig letsel.


Wat als de tegenpartij niet meewerkt bij een verkeersongeval?

Als de veroorzaker van het verkeersongeval niet meewerkt, kunt u direct verhaal halen bij de verzekeringsmaatschappij van het voertuig. U dient dan wel zoveel mogelijk bewijs bij elkaar te verzamelen. Heeft u foto's van de situatie en een schadeformulier ingevuld? Zijn er getuigenverklaringen aanwezig? Aan de hand van al het bewijs neemt de verzekeraar vervolgens zelf een beslissing over de aansprakelijkheid. Werkt de aansprakelijke partij niet mee, ondertekent hij of zij het schadeformulier niet en heeft u weinig bewijsmateriaal? Doe dan aangifte tegen de tegenpartij bij de politie. Als de ander nog steeds niet wilt meewerken en ook de verzekeraar aansprakelijkheid ontkent, heeft u meerdere opties. Zo start u een getuigenverhoor op of voert u een procedure voor erkenning van aansprakelijkheid. Neem contact op met SAP Letselschade Advocaten om te onderzoeken welke procedure voor u het meest geschikt is.


SAP Letselschade Advocaten voor het verkrijgen van schadevergoeding

Bent u aangereden en heeft u letselschade? Dan bent u bij SAP Letselschade Advocaten in goede handen. Van arbeidsongevallen tot medische fouten, wij zetten onze juridische kennis in om het onderste uit de kan te halen. Binnen ons grote team van letselschade advocaten staat bovendien het slachtoffer centraal. Neem direct contact met ons op om kosteloos juridisch advies in te winnen.