Arbeidsongeschikt na een ongeval

Arbeidsongeschikt na een ongeval

Wat houdt arbeidsongeschikt zijn in?

Ongevallen komen vaak onverwacht, maar kunnen het leven van het slachtoffer in een paar seconden volledig op zijn kop zetten. Ongevallen kunnen twee soorten letsel veroorzaken. Ten eerste kan er sprake zijn van lichamelijk letsel. Dit houdt in dat het lichaam beschadigd raakt. Zo’n beschadiging kan zowel in- als uitwendig zijn. Een slachtoffer van een auto ongeluk kan bijvoorbeeld whiplash klachten of een botbreuk oplopen. Naast lichamelijk letsel kan er ook sprake zijn van psychisch letsel. In dat geval is er geen beschadiging aan het lichaam, maar aan de geest. Deze vorm van letsel is niet altijd kenbaar voor de buitenwereld. Een angststoornis, depressie of psychose zijn voorbeelden van geestelijk letsel. In veel van de gevallen herstelt het slachtoffer na een tijdje van het opgelopen fysiek of geestelijke letsel, al dan niet met behulp van een medische behandeling. Een ongeval kan echter ook blijvend letsel veroorzaken. Sommige slachtoffers met blijvend letsel kunnen nog even veel als voor het ongeval, maar blijvend letsel kan er ook voor zorgen dat het slachtoffer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Een slachtoffer is arbeidsongeschikt indien hij of zij helemaal niet meer kan werken als gevolg van het letsel. De oorzaak kan zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Een persoon is gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer hij of zij bepaalde werkzaamheden wel nog kan uitvoeren, maar niet meer in dezelfde mate als voorheen.

Schadevergoeding voor arbeidsongeschikt slachtoffer

Niet alleen is arbeidsongeschikt raken emotioneel zwaar, het slachtoffer zal hier ook financiële gevolgen van ondervinden. Hij of zij kan immers niet meer werken, waardoor er geen inkomen meer binnenkomt. Dit verlies van inkomen wordt indirect veroorzaakt door het ongeval: het ongeval veroorzaakte letsel, en het letsel zorgde ervoor dat het slachtoffer niet meer kon werken. Deze arbeidsongeschiktheid leidde vervolgens tot inkomensverlies. Het verlies van inkomen kan daarom als ‘letselschade’ worden bestempeld. Dit betekent dat deze schadepost verhaald kan worden op de persoon die juridisch aansprakelijk is voor het ongeval. Het waarderen en het claimen van deze schadepost vereist echter complexe en specialistische juridische kennis. Het wordt slachtoffers daarom aangeraden om niet zelfstandig een schadeclaim in te dienen, maar om de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Een letsel advocaat staat het slachtoffer bij in het gehele letselschadetraject en kan een inschatting maken van de hoogte van de eventuele schadevergoedingEen ongeval kan ertoe leiden dat het slachtoffer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Het inkomensverlies kan verhaald worden op de tegenpartij.

Gevolgen van arbeidsongeschikt zijn

Een arbeidsongeschikte werknemer komt allereerst terecht in de Ziektewet. Wanneer de werknemer na twee jaar nog steeds niet is hersteld, kan hij of zij ontslagen worden door zijn of haar werkgever. Na deze twee jaar komt een werknemer die volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is echter wel in aanmerking voor een WIA uitkering . Een werknemer heeft recht op deze uitkering indien aan vier voorwaarden is voldaan. Ten eerste moest de werknemer verzekerd zijn voor de WIA voordat hij of zij ziek werd. Ten tweede moet de werknemer op het moment van de aanvraag langer dan twee jaar ziek of gehandicapt zijn. Bovendien moet de werknemer op dat moment 65% of minder van zijn of haar oude loon verdienen. Ten slotte moet de werknemer de afgelopen twee jaar geprobeerd hebben om weer aan het werk te gaan. Indien de werknemer zowel volledig als duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor de IVA-uitkering. Werknemers die slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor de WGA-uitkering. Dit geldt ook voor werknemers die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkeringen kunnen door het slachtoffer aangevraagd worden op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit is tevens de instantie die de uitkeringen betaald.