Ontwikkeling aantal medische fouten het laatste jaar

Ontwikkeling aantal medische fouten het laatste jaar

Ieder jaar opnieuw vallen er medische fouten te betreuren. Vaak hebben die fouten een grote impact op het verder verloop van het leven. Een niet gestelde diagnose kan zelfs de voorbode zijn van een ziekteverloop dat uiteindelijk resulteert in de dood. Dergelijke medische fouten worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Recent gaf het cijfers vrij met betrekking tot het aantal gemelde medische fouten in de periode tussen begin 2016 en oktober 2017. Wij analyseerden die cijfers en kwamen tot onderstaand overzicht.

Grootste deel meldingen is terecht

Wanneer een ziekenhuis het vermoeden heeft dat ze ten gevolge van een medische fout letselschade hebben toegebracht aan een patiënt, moeten ze dat melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de gestelde periode kwamen er zo 1965 meldingen binnen. Nadat zo’n melding binnenkomt, wordt uitgezocht of en wat er is misgegaan. In 1163 gevallen bleek het effectief te gaan om een medische fout. Dat is ruim 60 % van alle meldingen.

Ernstige schade ten gevolge van een medische fout

Een analyse van die medische fouten toont aan dat als het misgaat, het vaak ernstig misgaat. Van die 1163 medische fouten ging het om 716 ernstige schadegevallen (+/- 61 %). 417 patiënten bekochten de medische fout uiteindelijk ook met hun leven. Maar liefst 36 % van alle medische fouten resulteerden op die manier in het overlijden van de patiënt. Gelet op de periode van 1 januari 2016 – 9 oktober 2017 (647 dagen), gaat het om meer dan vijf doden per week. In combinatie met cijfers van vorige jaren zouden er wekelijks zelfs 20 slachtoffers overlijden ten gevolge van die medische fouten.

Sommige bevolkingsgroepen lopen extra risico

Opvallend aan de cijfers is dat sommige leeftijdsgroepen duidelijk meer risico lopen op een medische fout met het levenseinde tot gevolg. In de eerste plaats is dat zo bij baby’s. Dat valt te verklaren aan de kwetsbaarheid en het feit dat zij uiteraard niet kunnen aangeven waar ze al dan niet last ervaren. Dat bemoeilijkt de diagnose. Ook bij 65-plussers loopt het vaker ernstig mis. Ruim 291 van hen stierven dit jaar door medische blunders.

Een week in de Nederlandse gezondheidszorg…

Cijfers zijn maar cijfers en dus presenteren we jou een week in het normaal Nederlands ziekenhuisbestaan. We schrijven 22 september 2017. Er wordt een fout gemaakt in het ziekenhuis Amphia (Molengracht). De patiënt is een oudere vrouw (65-80 jaar). Een dag later volgt opnieuw een medische fout in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Het betreft een vrouwelijk kind dat nog voor haar eerste levensjaar komt te overlijden. Nog een dag later volgt er opnieuw een medische fout, dit maal in het Ziekenhuis Bernhoven te Uden. Daags nadien is er dan weer een medische fout in het Alrijne Ziekenhuis te Leidorp. Op 26 september 2017 blijft het tenslotte kalm. Voor even. Op 27 september volgt immers een medische fout in de Isala Klinieken te Zwolle. Het ging om een minderjarig kind. De week eindigen doen we ten slotte in het Erasmus MC te Rotterdam. Hier gaat het opnieuw om een zuigeling dat gelukkig niet komt te overlijden door de medische fout.

Bovenstaand weekoverzicht toont duidelijk aan dat medische fouten lang niet zo vreemd zijn in Nederland. Het nieuws halen ze lang niet altijd. Het stellen van een foutieve diagnose kan bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen hebben maar zal niet veel nieuwswaarde opleveren. Voor het grote publiek blijven de meeste medische fouten dan ook onder de radar. Wij van SAP Letselschade Advocaten weten uiteraard beter.

Ziekenhuis aansprakelijk stellen bij medische fout

Indien er een medische fout gemaakt werd, is de zorgverlener verplicht om dat mee te delen aan de patiënt. Het zal dan ook in het dossier opgenomen worden. Is dat het geval? Dan onderneem je maar beter actie. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd geeft aan dat iedere medische fout er één teveel is.

Bij SAP Letselschade Advocaten beschikken we over de nodige expertise om bij een medische fout een schadevergoeding te claimen. Vaak doen we eerst beroep op het medisch tuchtrecht, maar een en ander is afhankelijk van de concrete feiten. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek worden de verschillende mogelijkheden daarom besproken. Slachtoffer van een medische fout? Neem dan contact met ons op.