Het leed na een medische fout

Het leed na een medische fout

Als er iemand is die je jouw hart toevertrouwt, dan is het toch wel de cardiochirurg? Niet? Toch blijkt het ook in het ziekenhuis wel al eens mis te lopen. Soms gaat het om grote blunders zonder al te veel gevolgen. Andere keren zijn het kleine blunders met grootse gevolgen. Een blunderende dokter: het kan voorgoed jouw leven veranderen. Het leed van een patiënt kan zich op veel verschillende manieren manifesteren. Uiteraard dringt een smartengeldvergoeding zich op. Om de materie te verpersoonlijken geven wij drie praktische voorbeelden van hoe onze cliënten het leedwezen ervaren.

Schaamte voor littekens

Bij een van onze cliënten liep een operatie volledig mis. Wat eigenlijk een eenvoudige ingreep moest zijn kreeg met complicatie na complicatie af te rekenen. Achteraf bleek een gebrek aan communicatie aan de oorzaak te liggen. Toen de patiënte uiteindelijk wakker werd bleek ze niet alleen voor het leven gevochten te hebben maar bovendien ook een gruwelijk litteken van 17 centimeter eraan over te houden. De dame in kwestie was altijd hard gesteld op haar uiterlijk en schaamde zich nu te veel om zich nog op het strand te begeven.

Smart voor het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s

Andere slachtoffers die ten gevolge van een medische foutbeperkt mobiel werden, hekelden vooral het verlies aan vrijetijdsbesteding. Niet meer kunnen rennen of fietsen: dat bleek toch wel een groot gemis te zijn. Dat is niet geheel verwonderlijk: voor veel mensen zijn hobby’s hun voornaamste uitlaatklep. Bij het verdwijnen van die hobby’s treden dan ook allerhande problemen op. Zo kroppen ze hun emoties op, hebben ze te kampen met slaapproblemen of raken ze sneller geïrriteerd. Natuurlijk zijn het allemaal mentale gevolgen, maar die gevolgen zouden niet ontstaan zijn zonder de medische fout.

Niet meer met de kinderen kunnen spelen

Erger nog dan slachtoffers die hun hobby niet meer kunnen uitoefenen is het verhaal van een slachtoffer van een dwarslaesie. Verlamd en gekluisterd aan een rolstoel. Toch kon hij nog vrijuit spreken. Hij gaf aan dat hij alles zou geven om nog maar eens enkele minuten met z’n kinderen te kunnen spelen. Geen geld ter wereld dat dat echter kon vergoeden. Of wat men na een medische fout lijden kan.

Smartengeld bij medische fouten

Het laatste voorbeeld geeft het goed aan: soms kan geen enkel financieel bedrag opwegen tegen de pijn en het leed die men moet ondergaan. Dat is dan ook niet het doel van de smartengeldvergoeding. Het voornaamste doel is en blijft nu eenmaal te compenseren en te verzachten. Voor ons is het ook een erkenning van hun leed. Vaak horen we achteraf van slachtoffers dat het hen toch een vorm van genoegdoening heeft geschonken. Vaak zijn het de eenvoudige dingen die helpen. Zo heeft de vader die niet met z’n kinderen kon spelen hen later financieel bij kunnen staan toen ze hun eerste huis kochten. De man die zijn hobby’s niet meer kon uitoefenen liet zijn achterhuis ombouwen en begon daar te boetseren. Hij had een nieuwe uitlaatklep gevonden. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een smartengeldvergoeding toch helpen kan. Bij SAP Letselschade Advocaten erkennen we enerzijds dat de smartengeldvergoedingen in Nederland betrekkelijk laag zijn. Anderzijds geven we dan ook aan dat we altijd alles in het werk zullen stellen om het hoogst haalbare resultaat te behalen. Wij vinden dat alvast een eerste erkenning van het leed dat men na een medische fout lijden kan.