Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Verkeersongevallen Nederland

Statistisch gezien is de kans op een verkeersongeval met een dodelijke afloop het grootst op een vrijdag in de maand oktober tussen 12 en 15 uur. Bent u een man van 65+ die in Gelderland, Noord-Brabant of Zuid-Holland rondrijdt? Dan hebt u de statistieken wel volledig tegen. Bij ongeveer elke negen miljoen km die op de Nederlandse wegen wordt afgelegd, raakt één weggebruiker minstens zwaargewond. Gezien we met ons allen 200 miljard km per jaar afleggen, maakt dit dat er jaarlijks ongeveer 1,3 mensen per 1000 inwoners betrokken raken bij een ernstig verkeersongeval.

 Een van de opvallendste omstandigheden hierbij is dat hoe groter de omvang van het verkeer is, hoe groter de kans op een verkeersongeval is en dus hoe groter de kans op letselschade. Op welke wegen gebeuren de meeste ongelukken en wat zijn de meest voorkomende verkeersongevallen in Nederland? We trokken op onderzoek en onderzochten de omstandigheden die de verkeersveiligheid beïnvloeden, wie het meest kans maakt om betrokken te raken in een ongeluk en wanneer de meeste verkeersongevallen plaatsvinden.

Omstandigheden die de verkeersveiligheid beïnvloeden en de oorzaken van verkeersongevallen in Nederland

De omvang van het verkeer speelt hierbij een belangrijke rol, net zoals de samenstelling. Verder merken we dat ook de volgende zaken een rol spelen bij verkeersveiligheid: wegeninfrastructuur, verkeersregels en weersomstandigheden.

 Naast de omvang speelt ook de samenstelling van het verkeer een grote rol. Met samenstelling bedoelen we welke vervoerstypes deelnemen aan het verkeer. Het spreekt voor zich dat wanneer we op de autosnelweg rijden, we enkel rekening dienen te houden met andere wagens, enkele motorbestuurders en af en toe eens een vrachtwagenbestuurder. Eenmaal in de stad komen daar tal van (brom)fietsers en voetgangers bij met verschillende snelheden en massa's.

Weginfrastructuur en verkeersregels beïnvloeden cijfers van verkeersongevallen

 Bij wegeninfrastructuur en verkeersregels denken we meteen aan het inleggen van talloze rotondes ter verbetering van de verkeersveiligheid. Ook andere projecten als verkeersdrempels bewezen reeds hun nut. In het verleden zagen we ook dankzij de introductie van de valhelm en de verplichting van de gordel een grote daling van het aantal verkeersdoden en zware lichamelijke letsels.

Weer en het aantal verkeersongevallen in Nederland

 Ook het weer heeft een belangrijke invloed op de verkeersveiligheid, denk maar aan die eerste (en vaak enige) sneeuwdag van het jaar, waarbij de chaos op de weg meteen vertienvoudigd lijkt. Geschat wordt dat 5% van alle verkeersdoden rechtsreeks kan worden gelinkt aan de weersomstandigheden. Niet enkel sneeuw of andere vormen van neerslag zijn hierbij een oorzaak, maar ook mist, de laagstaande zon, wind en zelfs hitte kunnen een invloed hebben op het rijgedrag en de eventuele bijhorende ongevallen.

Percentage verkeersongevallen door menselijke fouten

 Volgens Europese cijfers vallen verkeersongevallen vrijwel altijd naar de mens te herleiden. Bij vrijwel 95% van alle verkeersongevallen in Europa ligt een menselijke fout aan de basis. Het is een van de redenen waarom lagere maximumsnelheden werken: er is meer tijd om te reageren, het resulteert in minder ongevallen en ook het aantal ernstig gewonden of verkeersdoden neemt af. Vooral bellen in de auto, het opzetten van een andere muziekzender, eten tijdens het rijden en achteromkijken, dragen bij aan het risico op een verkeersongeval.

Risicogroepen volgens de statistieken van verkeersongevallen in Nederland

 Behalve de samenstelling en de omvang van het verkeer, met de daarbij horende infrastructuur en verkeersregels, zijn er ook bepaalde risicogroepen die procentueel meer kans hebben om betrokken te raken bij een ongeval dan andere. Deze groepen worden opgedeeld door het vervoerstype en de leeftijd. Denk maar aan de 'zwakke weggebruiker' die niet voor niets zwak wordt genoemd: een voetganger heeft tot zeven keer meer kans om te overlijden na een verkeersongeval dan een autobestuurder.

Ook fietsers, motorrijders en bromfietsers zijn minder goed beschermd dan hun medeweggebruikers in hun stalen kooien. Onder de bromfietsers vinden we meestal 16- en 17-jarigen terug die zich voor het eerst op de weg begeven met een gemotoriseerd voertuig, zonder de nodige ervaring. Met deze voor hen nieuwe verantwoordelijkheden en door de hoge snelheden kan het al eens verkeerd lopen.

Hetzelfde zien we in de categorie van beginnende automobilisten van 18 tot 24 jaar. Deze hebben vier keer meer kans om betrokken te raken bij een dodelijk ongeluk, bij mannen van deze leeftijd is dit zelfs zes keer zoveel. De grootste risicogroep is deze van 75+, die in vergelijking met alle andere leeftijden vier keer zo vaak betrokken raken in een verkeersongeval met een fatale afloop.

Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

 Bij de volgende cijfers baseren we ons op statistieken afkomstig van de website Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Opvallend is dat er in de eerste drie maanden (januari-februari-maart) de afgelopen twintig jaar 3.754 verkeersdoden vielen, daartegenover vielen er in de laatste drie maanden (oktober-november-december) 4.444 doden. Toch een wezenlijk verschil. Een van de redenen die we hiervoor kunnen bedenken, zijn de gewijzigde weersomstandigheden waaraan de weggebruiker moet wennen. Minder opmerkelijk is dat er tijdens het weekend en dan vooral vrijdagavond en op zaterdag meer verkeersdoden vallen dan doorheen de week. Dit valt natuurlijk te wijten aan de uitgaande jeugd en het vaker (al dan niet onder invloed) 's nachts rijden. Zo zien we dat het meeste aantal slachtoffers vallen tussen 12.00 en 15.00 uur en tussen 22.00 en 6.00 uur.

Waar gebeuren de meeste ongelukken in het verkeer?

 Hoe meer verkeer op de weg, hoe meer verkeersongevallen. Inderdaad: we zien een duidelijke correlatie tussen de bevolkingsdichtheid en het aantal verkeersslachtoffers. Naast de reeds eerder besproken omstandigheden en risicogroepen dient ook te worden opgemerkt dat de mens zelf meestal aan de basis van een auto-ongeluk ligt. Afleiding als het gebruik van een gsm of smartphone, rijden onder invloed van alcohol of drugs, vermoeidheid en ook eten of drinken tijdens het rijden, zijn de meest voorkomende oorzaken van een ongeluk.

Op welke wegen gebeuren de meeste ongelukken?

 Waar gebeuren de meeste ongelukken? Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, want lang niet alle ongelukken worden aangegeven. Dit is al helemaal niet het geval als het over eenzijdige ongevallen gaat en de bestuurder geen cascoverzekering heeft. Toch zijn er een aantal wegen die volgens experts te mijden zijn.

We moeten hierbij wel benadrukken dat het aantal verkeersongevallen op een weg niet automatisch wil zeggen dat dit een gevaarlijke weg is. Wanneer we louter de verkeersongevallen in Nederland in cijfers gieten, houden we onvoldoende rekening met de ernst van de ongevallen. Sommige wegen staan namelijk garant voor meer ongevallen met een minder zware tol, terwijl ongevallen op andere wegen dan weer vaker zwaargewonden of zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg hebben.

N336 Giesbeek - Babberich

 Volgens de ANWB is de N336 van Giesbeek tot Babberich een te mijden weg door het aantal verkeersongevallen en de statistieken in Nederland. De vele vrachtwagens die er over het asfalt razen, onverantwoord inhaalgedrag en hoge snelheden gaan er hand in hand met overstekende en fietsende kinderen. De ANWB noemt het een dodelijke cocktail.

N307 Markerwaarddijk

 Een andere risicovolle weg is dan weer de N307 Markerwaarddijk. Deze weg heeft lange rechte stukken en dit nodigt uit tot snel rijden en inhaalpogingen. Tegelijkertijd volgt de weg de contouren van de Markerwaard, een polder die er nooit kwam. Het zorgt ervoor dat de weg voortdurend wordt blootgesteld aan zandverstuivingen, zware windstoten en wateroverlast. Het weer en de menselijke overschatting zijn al langer een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen in Nederland.

N34 Groningen - Emmen

 Volgens AutoWeek is de N34 tussen Groningen en Emmen, ook wel eens Hunebed Highway genoemd, te mijden. Dit omdat een groot aantal dodelijke verkeersongevallen in Nederland er plaatsvindt. Een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen met een dodelijke afloop is voertuigen die op de verkeerde weghelft rijden. De provincie Drenthe wil daarom een aantal kruisingen door viaducten vervangen. Het hoopt zo het percentage verkeersongevallen door menselijke fouten terug te dringen.

A7 bij Zaandam

 Waar gebeuren de meeste ongelukken in het verkeer? Volgens de SIMN (Stichting Incident Management Nederland) is dit de A7 bij Zaandam. Hier is er sprake van een heel verwarrende situatie. Doorgaand verkeer dat vanuit het noorden naar Amsterdam wil, moet bij het knooppunt Zaandam afslaan. Wie naar Zaandam-Centrum wil, moet rechtdoor. Dit is een omgekeerde wereld en zorgt voor veel verwarring. Bovendien duikt er na de valse afslag ook meteen een scherpe bocht op en wordt de maximumsnelheid naar 70 km/uur teruggebracht. Veel chauffeurs beseffen dit te laat en belanden in de vangrails.

De meest voorkomende verkeersongevallen in Nederland

 De kop-staartbotsing is een van de meest voorkomende verkeersongevallen in Nederland. Volgens de TNO zijn 51% van de ongevallen een achteraanrijding en 19% een vooraanrijding. In ongeveer 15% van de verkeersongevallen is er sprake van een kettingbotsing en in 14% van de gevallen van een zijaanrijding.

De cijfers tonen bovendien nog iets opmerkelijks aan: de meeste ongelukken vinden plaats in de eerste vijf minuten van de autorit en binnen de vijf kilometer van de woonplaats. Het is ook het gebied dat mensen het beste kennen en waar ze, net daardoor, vaak minder oplettend rijden en nog met andere zaken bezig zijn.

Conclusie

 Jaarlijks raken heel wat Nederlanders betrokken bij een auto-ongeluk, soms met een wel erg negatieve afloop. Het merendeel van de auto-ongelukken ontstaan door menselijke fouten, waardoor zelfs de beste chauffeur in een spijtig ongeval betrokken kan raken. Een dergelijke menselijke basis zorgt er anderzijds voor dat we al snel kunnen spreken over een aansprakelijke derde en dat we de letselschade of het smartengeld wel eens van die (verzekeraar van de) bestuurder kunnen vorderen. Logisch: wanneer we schade oplopen door een fout van een andere bestuurder, dan moeten we niet zelf opdraaien voor die schade. Dat heeft de wetgever gelukkig goed geregeld.

Lees ook:

SAP Letselschade Advocaten

SAP Letselschade Advocaten staat al meer dan 25 jaar slachtoffers bij in verschillende letselschadezaken waaronder verkeersongevallen. Onze letselschade advocaten helpen uiteraard ook slachtoffers die schade hebben geleden door de oorzaken van verkeersongevallen. Bent u een slachtoffer van een verkeersongeval? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze letselschade advocaten. Bij SAP Letselschadeadvocaten krijgt u namelijk altijd gratis advies over de haalbaarheid van uw zaak van onze deskundige advocaten.

Uw zaak kunt u daarom met een vertrouwd hart bij onze advocaten neerleggen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten om uw situatie in kaart te brengen. U kunt ons bereiken via 033 461 30 48.