Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Statistisch gezien is de kans op een verkeersongeval met dodelijke afloop het grootst op een vrijdag in de maand oktober tussen 12 en 15 uur. Ben je een man van 65+ die in Gelderland, Noord-Brabant of Zuid-Holland rondrijdt dan heb je de statistieken wel volledig tegen. Bij ongeveer elke 9 miljoen km die op de Nederlandse wegen wordt afgelegd raakt één weggebruiker minstens zwaargewond. Gezien we met ons allen 200 miljard km per jaar afleggen, maakt dit dat er ongeveer 1,3 mensen per 1.000 inwoners betrokken raken bij een ernstig verkeersongeval per jaar. Een van de opvallendste omstandigheden hierbij is dat hoe groter de omvang van het verkeer is, hoe groter de kans op een verkeersongevalen dus hoe groter de kans op letselschade. We trokken op onderzoek en onderzochten de omstandigheden die de verkeersveiligheid beïnvloeden, wie het meest kans maakt om betrokken te raken in een ongeluk en wanneer de meeste verkeersongevallen plaatsvinden.

Omstandigheden die de verkeersveiligheid beïnvloeden

De omvang van het verkeer speelt hierbij een belangrijke rol, net zoals de samenstelling. Verder merken we dat ook volgende zaken een rol spelen bij verkeersveiligheid: wegeninfrastructuur, verkeersregels en weersomstandigheden. Naast de omvang speelt ook de samenstelling van het verkeer een grote rol, met samenstelling bedoelen we welke vervoerstypes deelnemen aan het verkeer. Het spreekt voor zich dat wanneer we op de autosnelweg rijden enkel rekening dienen te houden met andere wagens, enkele moto’s en af en toe een vervelende vrachtwagenbestuurder. Eenmaal in de stad komen daar tal van (brom)fietsers en voetgangers bij met verschillende snelheden en massa’s. Bij wegeninfrastructuur en verkeersregels denken we meteen aan het inleggen van talloze ronde punten ter verbetering van de verkeersveiligheid, ook andere projecten zoals verkeersdrempels bewezen reeds hun nut. In het verleden zagen we ook dankzij de introductie van de valhelm en de verplichting van de gordel een grote daling  van verkeersdoden en zware lichamelijke letsels. Ook het weer speelt een belangrijke invloed op de verkeersveiligheid, denk maar aan die eerste (en vaak enige) sneeuwdag van het jaar waarbij de chaos op de weg meteen vertienvoudigd lijkt. Geschat wordt dat 5 % van alle verkeersdoden rechtsreeks kan worden gelinkt aan de weersomstandigheden, niet enkel sneeuw of andere vormen van neerslag zijn hierbij een oorzaak maar ook mist, de laagstaande zon, wind en zelfs hitte kunnen invloed hebben op rijgedrag en eventuele bijhorende ongevallen.

Risicogroepen

Naast de samenstelling en de omvang van het verkeer met de daarbij horende infrastructuur en verkeersregels zijn er ook bepaalde risicogroepen die procentueel meer kans hebben om betrokken te raken bij een ongeval dan andere. Deze groepen worden opgedeeld door vervoerstype en leeftijd. Denk maar aan de ‘zwakke weggebruiker’die niet voor niets zwak wordt genoemd: een voetganger heeft tot zeven maal meer kans om te overlijden na een verkeersongeval dan een autobestuurder. Ook fietsers, motorrijders en bromfietsers zijn minder goed beschermd dan hun medeweggebruikers in hun stalen kooi. Onder de bromfietsers vinden we meestal 16- en 17 jarigen terug die zich voor het eerst op de weg begeven, zonder de nodige ervaring. Met voor hen nieuwe verantwoordelijkheden en aan hoge snelheden, kan het al eens verkeerd lopen. Hetzelfde zien we in de categorie van beginnende automobilisten van 18 tot 24 jaar. Deze hebben viermaal meer kans om betrokken te raken bij een dodelijk ongeluk, bij mannen van deze leeftijd is dit zelfs zes keer zoveel. De grootste risicogroep is deze van +75, die in vergelijking met alle andere leeftijden vier keer zoveel betrokken raken in een verkeersongeval met een fatale afloop.

Puur statistisch: wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Bij de komende cijfers baseren we ons op statistieken afkomstig van de website Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Opvallend is dat er in de eerste drie maanden (januari-februari-maart) de afgelopen 20 jaar 3.754 verkeersdoden vielen, daar tegenover vielen er in de laatste drie maanden (oktober-november-december) 4.444. Toch een wezenlijk verschil, een van de redenen die we hiervoor kunnen bedenken zijn de gewijzigde weersomstandigheden, waaraan de weggebruiker moet wennen. Minder opmerkelijk is dat er tijdens het weekend en dan vooral vrijdagavond en zaterdag meer verkeersdoden vallen dan doorheen de week. Dit valt natuurlijk te wijten aan uitgaande jeugd en het vaker (al dan niet onder invloed) ’s nachts rijden. Zo zien we dat het meeste aantal slachtoffers vallen tussen 12 en 15 uur en tussen 22 en 6 uur.

Waar en hoe gebeuren de meeste verkeersongevallen?

Hoe meer verkeer op de weg, hoe meer verkeersongevallen. Inderdaad: we zien een duidelijke correlatie tussen bevolkingsdichtheid en aantal verkeersslachtoffers. Naast de reeds eerder besproken omstandigheden en risicogroepen dient ook te worden opgemerkt dat de mens zelf meestal aan de basis van een auto-ongeluk ligt. Afleiding of het gebruik van gsm of smartphone, rijden onder invloed van alcohol of drugs, vermoeidheid en ook eten of drinken tijdens het rijden zijn de meest voorkomende oorzaken van een ongeluk.

Conclusie

Jaarlijks raken heel wat Nederlanders betrokken bij een auto-ongeluk, soms met een wel erg negatieve afloop. Het merendeel van de auto-ongelukken kennen een menselijke basis, waardoor zelfs de beste chauffeur in een spijtig ongeval betrokken kan raken. Een dergelijke menselijke basis zorgt er anderzijds voor dat we al snel kunnen spreken over een aansprakelijke derde en dat we de letselschade of het smartengeld wel eens van die (verzekeraar van de) bestuurder kunnen vorderen. Logisch: wanneer we schade oplopen door een fout van een andere bestuurder, dan moeten we niet zelf opdraaien voor die schade. Dat heeft de wetgever gelukkig goed geregeld.   Lees ook: Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten? Verkeersongeval met een fietser Verkeersongeval met een auto Verkeersongeval met een motorrijder
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down