Hoe verloopt een letselschadetraject?

Hoe verloopt een letselschadetraject?

Wanneer je het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval of letselschade oploopt bij een verkeersongeval, ligt de focus in de eerste plaats op weer helemaal de oude worden. Wanneer dat niet mogelijk is, staat gedeeltelijk herstel centraal. In de tussentijd wacht echter ook een uitgebreid traject om ook een vergoeding te bekomen voor de geleden schade. Hoe dat traject verloopt? Ons plan van aanpak is eenvoudig, transparant en gericht op een maximale vergoeding voor de geleden schade. # 1. Onderzoek naar de aansprakelijke partij In de eerste plaats gaan wij met jou het gesprek aan. Wij luisteren naar jouw verhaal en stellen ook meteen de aansprakelijkheidsvraag. Soms is het meteen duidelijk wie aansprakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval waarbij de feiten niet worden betwist. Soms is dat echter niet het geval en zal een voorafgaand onderzoek zich opdringen. Ook hier kennen wij de kneepjes van het vak om de waarheid aan het licht te brengen. # 2. De andere partij aansprakelijk stellen Van zodra het duidelijk is dat een andere partij aansprakelijk is, wie die aansprakelijke partij is en er ook een eerste bewijs is van schade, ondernemen we actie. We zullen de andere partij dan ook schriftelijk aansprakelijk stellen. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om een bedrijfsongeval, stellen we de werkgever aansprakelijk. Die zal op zijn beurt dan zijn verzekeraar moeten inlichten. Eveneens verrichten we een onderzoek naar de te bewandelen weg. Soms kunnen we immers meerdere partijen aansprakelijk stellen. De financiële daadkracht en verzekeringstechnische zaken zullen dan bepalen welke partij we al dan niet aansprakelijk stellen. Bij internationale zaken kan ook het toepasselijk recht een belangrijke rol spelen bij dit aansprakelijkheidsvraagstuk. # 3. Schadeclaim indienen In een volgende fase berekenen wij de precieze letselschade ten gevolge van de onrechtmatige daad. Indien nodig vragen we jouw medisch dossier en doen we beroep op medische experts. We hebben het in principe wel over het letselschadetraject, toch houdt de schadeclaim rekening met heel wat andere schadeposten. Denk bijvoorbeeld aan het smartengeld of andere materiële kosten. Zelfs de parkeertickets voor het bezoek aan de arts, worden hier in rekening gebracht. Door rekening te houden met alle schadeposten, kan een maximale schadevergoeding bekomen worden. # 4. De discussie aangaan Na het indienen van de schadeclaim gaan we de discussie aan met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Hier hopen we tot een onderlinge overeenkomst te komen en een eventuele juridische procedure te voorkomen. Eventueel kan in overleg tot een vaststellingsovereenkomst gekomen worden. Uiteraard doen we dat keer op keer met oog voor jouw belangen: zo zullen we het niet nalaten om in de tussentijd voorschotten te vragen die de kosten op korte termijn kunnen dekken. # 5. Eventueel kiezen we voor de rechterlijke weg Kan geen overeenkomst gevonden worden of wordt de aansprakelijkheid betwist? Dan kunnen we in samenspraak beslissen om toch naar de rechter te stappen. De discussie aangaan is immers één zaak, toch hoeven diezelfde discussies ook niet nodeloos aan te slepen. Laat dat nu net een van de grote voordelen zijn van een letselschade: die juridische stok achter de deur geeft ons extra daadkracht ten opzichte van andere letselschade-afhandelaars.