Hoe kunt u zelf letselschade berekenen?

Hoe kunt u zelf letselschade berekenen?


Een slachtoffer hoeft de kosten van het ongeval echter niet altijd zelf te dragen: in sommige gevallen heeft het slachtoffer recht op een vergoeding van de letselschade. Letselschade is de schade die veroorzaakt wordt door het opgelopen letsel. Wanneer een automobilist door een auto ongeluk whiplash klachten oploopt, kunnen deze whiplash klachten kosten teweeg brengen. Deze kosten worden aangeduid met de term letselschade. Er zijn grofweg twee soorten letselschade. Wanneer de letselschade kan worden uitgedrukt in een geldbedrag, wordt dit materiële letselschade genoemd. Voorbeelden hiervan zijn inkomensverlies, medische kosten, reiskosten, rechtsbijstandskosten, kosten van extra huishoudelijke hulp en re-integratiekosten. De letselschade die niet kan worden uitgedrukt in een geldbedrag wordt immateriële letselschade genoemd. Het gaat dan om pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Waar hangt de hoogte van de schadevergoeding vanaf?

Helaas bestaan er geen vaste richtlijnen, regels of wiskundige formules voor het berekenen van de opgelopen letselschade. De hoogte van een letselschade vergoeding hangt af van de feitelijke omstandigheden. Het slachtoffer van het ene verkeersongeval kan een hele andere schadevergoeding krijgen dan het slachtoffer van een ander verkeersongeval, ook al lijken de verkeersongevallen op het eerste oog op elkaar. Het berekenen van de hoogte van een letselschade uitkering is dan ook uiterst casuïstisch. Hierdoor is het erg moeilijk om zelf de hoogte van de letselschade te berekenen. In het algemeen kan echter gesteld worden dat de schadevergoeding toeneemt, naarmate het opgelopen letsel ernstiger wordt. Ook wordt er rekening gehouden met de invloed die het letsel zal hebben op het verdere leven van het slachtoffer en wordt de leeftijd van het slachtoffer in acht genomen.

Een letselschade advocaat kan u verder helpen

De hierboven genoemde voorbeelden van letselschade bedragen dienen uitsluitend ter indicatie: zoals eerder vermeld, hangt de hoogte van de letselschade sterk af van de omstandigheden van het geval. Er worden veel factoren in acht genomen bij het berekenen van de letselschade. Het vereist dan ook complexe juridische en zelfs medische kennis om de hoogte van de letselschade te bepalen. Een letselschade advocaat kan u helpen met het maken van een precieze berekening van de letselschade. De advocaat inventariseert de opgelopen schade en bekijkt op basis van de feitelijke omstandigheden welke schadeposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Op basis hiervan berekent hij of zij de hoogte van een eventuele letselschade uitkering.