Schildersziekte

Schilderziekte

Schildersziekte (OPS of CTE)

Werkt u met oplosmiddelen? Heeft u last van gezondheidsproblemen? Mogelijk dat u lijdt aan Schildersziekte ook wel OPS of CTE genoemd. Hierna leest u meer over de schildersziekte. 

Wat is schildersziekte, OPS of CTE?

Bij de schildersziekte, het organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische encefalopathie (CTE) genoemd, wordt het centrale zenuwstelsel beschadigd door het inademen van vluchtige organische stoffen. Deze stoffen worden afgekort met ‘VOS’. Schildersziekte (OPS/CTE) komt vooral voor bij werknemers die eerder zijn blootgesteld aan hoge blootstelling aan deze stoffen. In Nederland geldt de vervangingsplicht voor deze vluchtige organische stoffen. De volgende werkzaamheden vallen onder de vervangingsplicht [1] en moeten letten of zij gebruik maken van vluchtige stoffen:

  1. lijmen en verven bij gebruik in binnensituaties;
  2. offsetdrukken;
  3. zeefdrukken;
  4. illustratiediepdrukken;
  5. drukwerk (verschillende technieken);
  6. herstellen autoschade;
  7. coating van timmerwerk bij gebruik in binnensituaties.

Bij de hierboven genoemde werkzaamheden moet opgelet worden of er gebruik wordt gemaakt van vluchtige stoffen. Is dat het geval, dan moeten zij vervangen worden door onschadelijke of minder schadelijke stoffen. Het blijven verplicht stellen van deze vluchtige stoffen door de werkgever kunnen ertoe leiden dat de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade. Daarover leest u meer onder het kopje ‘financiële tegemoetkoming schildersziekte’.

Schildersziekte voorkomen

De klachten van schildersziekte, OPS of CTE zijn onder andere: duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, dementie, hersenletsel of karakterveranderingen. 

 Hoe kan de schildersziekte voorkomen worden? Het is daarvoor van belang om voorzorgmaatregelen te nemen om de kans op schildersziekte te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam om geen gevaarlijke stoffen te gebruiken zoals verf met oplosmiddelen. Daarnaast is het belangrijk om handschoenen, maskers en beschermende kleding te dragen om schildersziekte te voorkomen. 

Financiële tegemoetkoming schildersziekte

Voor de financiële tegemoetkoming dient u te letten op de datum van uw diagnose. Het zit namelijk als volgt: 

  1. Heeft u een diagnose voor Schilderziekte, OPS of CTE gekregen vóór 1 maart 2020 door een arts of een diagnose van het Solvent team vóór 1 september 2020? [2] Dan heeft u mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming. Sinds 1 maart 2020 kunnen werknemers die aan vluchtige oplosmiddelen zijn blootgesteld en daardoor de schildersziekte (OPS) hebben opgelopen, een financiële tegemoetkoming bij de overheid aanvragen. [3] Die aanvraag gaat via het OPS-loket. De regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Instituut Asbestslachtoffers. U krijgt bij toewijzing een voorschot toegewezen van de overheid. Er geldt een maximum voorschot rond de €20.000,--. De overheid neemt niet de aansprakelijkheid van de (voormalig) werkgever over, het voorschot wordt juist toegewezen in afwachting van de totale schadevergoeding op basis van de werkgeversaansprakelijkheid. Voor deze financiële tegemoetkoming gelden wel bepaalde voorwaarden. [4] Zo dient u in Nederland gewerkt te hebben en geldt de regeling niet voor zelfstandigen. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de regeling zelf.

  2. Heeft u nog geen diagnose voor schilderziekte, OPS of CTE of heeft u een diagnose gekregen na 1 maart 2020 van een arts? Dan heeft u in beginsel geen recht op het voorschot middels de financiële tegemoetkoming van de overheid. De werkgever dient dan aansprakelijk gesteld te worden middels het civiele recht. De schildersziekte, OPS en CTE vallen onder een beroepsziekte. Onze advocaten kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw (voormalig) werkgever.  

Contact met SAP Letselschade Advocaten 

Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij het claimen van uw vergoeding of bespreking van uw situatie. Wilt u navragen of uw zaak kans van slagen heeft? Ook dat kunt u met onze advocaten bespreken. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 033 461 30 48.