Beroepsziekte en arbeidsongeschiktheid

Beroepsziekte en arbeidsongeschiktheid

Nog steeds worden vandaag de dag mensen ziek ten gevolge van vroegere blootstellingen aan gevaarlijke stoffen. Toch kan het ook een stuk onschuldiger zijn. Ook tinnitus kan bijvoorbeeld als een beroepsziekte gekwalificeerd worden. Bij ernstige beroepsziekten zijn de gevolgen vaak verregaand. Zo kan dat resulteren in een tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid. In dat geval neem je maar beter contact op met een letselschade advocaat.

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte kan omschreven worden als een ziektebeeld of een aandoening die ontstaan is door invloeden die zich situeren in de werkgerelateerde sfeer. Het kan hierbij gaan om mentale of fysieke omstandigheden maar eveneens om de blootstelling aan bepaalde stoffen. Ook een burn-out wordt bijvoorbeeld als beroepsziekte gekwalificeerd. Een beroepsziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor het verdere leven. Vaak vormt het niet alleen de oorzaak voor extra kosten, maar kan het resulteren in een verlies aan verdienvermogen ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid.

Werkgever aansprakelijk stellen bij arbeidsongeschiktheid

Bij een beroepsziekte adviseren wij altijd om de werkgever aansprakelijk te stellen. Indien de beroepsziekte ook resulteert in arbeidsongeschiktheid, zullen we echter extra aandringen. Hier zijn de gevolgen op financieel vlak te groot om niet in te grijpen. Om de werkgever aansprakelijk te stellen moeten we wel duidelijk kunnen maken dat de beroepsziekte ontstond ingevolge de werkzaamheden. Ook zal het duidelijk moeten zijn dat de werkgever zijn zorgplicht geschonden heeft. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de werkgever voorschriften genegeerd heeft of onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen heeft.

Op welke schadevergoeding heb je recht?

Indien de werkgever ook effectief aansprakelijk is voor de beroepsziekte, dient de werkgever (of zijn verzekeraar) de integrale schade te vergoeden. Het gaat om alle kosten die je ten gevolge van het schadegeval dient te maken, de gederfde inkomsten en het smart ten gevolge van het schadegeval. Hierbij kan worden uitgegaan van concrete nota’s en facturen, maar zullen ook de Letselschade Richtlijnen en eerdere jurisprudentie een belangrijke rol spelen. Een letselschade advocaat is de partij bij uitstek voor het begroten van de schade en het aansprakelijk stellen van de werkgever. Meer informatie? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten via het telefoonnummer 033 461 30 48.