Beroepsziekte in de bouw: een overzicht

Beroepsziekte in de bouw: een overzicht

Recent bracht de Inspectie SZW opnieuw een sectorrapport naar buiten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de bouw. Het had hierbij niet alleen aandacht voor haar toezichtsbevoegdheden maar gaf ook een uitgebreide analyse van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten die de bouwsector typeren. Dat de sector niet vrij is van risico’s, hoeven we jou waarschijnlijk niet meer te vertellen. De conclusies van dat onderzoek wist ons alvast niet te verbazen. Toch geven we ze jou graag even mee.

Een positief woord voor de bouwsector

De vele ongevallen en beroepsziektes in de sector zorgden ervoor dat de bouwsector de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd heeft in veiligheid. Vooral op structureel niveau is dat een feit. Er is een steeds bredere onderkenning van de aandacht voor de arbeidsomstandigheden en dat bij alle partijen. In een sectorbrede analyse hoort de bouwsector dan ook een positief woordje te krijgen. Echter doet dat geen afbreuk aan het feit dat nog te veel individuele bouwbedrijven een gebrekkige beleidsvoering rond arbeidsomstandigheden kennen. Komt daar de komende jaren verandering in? Wij hopen het alvast.

Fysieke belasting blijft een groot risico

Het onderzoek van de Inspectie SZW haalt aan dat fysieke belasting nog steeds een van de grootste oorzaken vormt voor het ontstaan van beroepsziekten. Vooral statische rompbelasting en tilbewegingen zijn nefast voor de gezondheid van de arbeiders. In een uitgebreid onderzoek dat reeds in 2009 werd uitgevoerd, was er bij 30 % van de werksituaties zelfs sprake van een duidelijke overschrijding van de gezondheidskundige normen. Fysieke belasting blijft dan ook de voornaamste oorzaak zijn van allerhande rugproblemen. Die beroepsziekten kunnen variëren van lage rugpijn tot ernstige afwijkingen en blijvende schade in de wervels.

Andere oorzaken voor beroepsziekten in de bouw

Naast fysieke belasting maakt het rapport ook gewag van nog steeds heel veel asbestziekten ten gevolge van (vroegere) blootstellingen aan asbest. Ook de nadelige gevolgen van andere stoffen komen nadrukkelijk aan bod. Denk bijvoorbeeld aan kwartsstof en oplosmiddelen. Andere beroepsziekten vinden dan weer hun oorzaak in de blootstelling aan uv-straling en geluid. Vooral dat laatste blijkt niet onbelangrijk te zijn: van alle beroepsziekten blijken gehooraandoeningen in de bouwsector het vaakst voor te komen.