Beroepsziekte knie: ook knieklachten kunnen een beroepsziekte zijn!

Beroepsziekte knie: ook knieklachten kunnen een beroepsziekte zijn!

Knieklachten kunnen vele oorzaken hebben. Ook de veruitwendiging ervan is heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om beschadiging van de pezen, de kruisbanden, de ligamenten, de bloedvaten, de bursae en de knieschijf. Hoe dan ook veroorzaken ze vaak heel wat pijn. Die pijn zal zich vaak lokaal situeren maar kan ook uitstralen naar het onderbeen en de kuit.

Oorzaken van knieklachten in beroepsmatige sfeer

Knieklachten kunnen als beroepsziekte aangemerkt worden. Vaak wordt dan het verband gelegd met fysieke arbeidsomstandigheden die tijdens de tewerkstelling frequent voorkwamen. De praktijk leert ons dat knieklachten ook vaak voorkomen bij personen die bandwerk verrichten. Meestal is dat dan ten gevolge van de draaibeweging die het bovenbeen maakt terwijl het onderbeen steeds gefixeerd blijft. Ook bij kruipend en knielend werk komen knieklachten vaak voor. In dat laatste geval blijken voornamelijk vloer- en tapijtleggers een groter risico te lopen. Echter zijn ze misschien wel het vaakst voorkomend in de bouwsector. Hier ondergaat men vaak stotende belastingen zoals klimwerk en het op en aflopen van trappen en verhogingen. Ook werkt men hier vaak op ongelijke ondergronden. Om die reden komen knieklachten ook vaak voor bij professionele voetballers. Dergelijke factoren kunnen een katalysator vormen voor het ontstaan van knieklachten. Uiteraard kan dan gesproken worden van een beroepsziekte.

Gaat het om een beroepsziekte?

Bij het nagaan of het al dan niet gaat om een beroepsziekte zal de medisch expert de knieklachten vergelijken met de eventuele medische voorgeschiedenis. Dat is belangrijk om andere oorzaken voldoende uit te kunnen sluiten. Ook zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Bij dit lichamelijk onderzoek zal men nagaan welke structuren aangedaan zijn. Het onderzoek kan dan bestaan uit voel- en trekwerk, maar zal meestal ook een röntgenfoto omvatten. Biedt dat nog geen uitsluitsel? Dan zal men over dienen te gaan tot een kniekijkoperatie. Overigens zal men natuurlijk ook aandacht hebben voor de beroepsmatige sfeer. Zo zal een werkplekbeoordeling en een taakanalyse mee opgenomen worden bij de medische beoordeling.

Schadevergoeding bij een beroepsziekte

Knieproblemen kunnen er soms voor zorgen dat je jouw job niet meer naar behoren kan uitoefenen. Hetzelfde geldt voor jouw hobby’s en andere taken die kaderen in het dagdagelijkse leven. Gelet op de grote impact die dergelijke beroepsziekten met zich meebrengen, adviseren wij jou alvast om contact op te nemen met een letselschade advocaat. Ook bij SAP Letselschade Advocaten zullen wij alvast het nodige doen om jouw belangen maximaal te behartigen. Neem contact met ons voor meer informatie.