Wat vergoedt smartengeld nu eigenlijk?

Wat vergoedt smartengeld nu eigenlijk?

Smartengeld of de immateriële schadevergoeding is er voor de schadeposten die geen verband houden met vermogensrechtelijke schade. Wat vergoedt smartengeld dus niet: schade aan een fiets, gederfde inkomsten of de kosten voor het inschakelen van een huishoudhulp. Welke schadeposten vallen dan onder het smartengeld? Wij leggen het kort en bondig voor jou uit.

Wat verstaat men onder smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die men ontvangt voor immateriële schade ten gevolge van een fout die valt aan te rekenen aan een derde aansprakelijke. Die vergoeding dekt met andere woorden de niet in geld uitdrukbare schade ten gevolge van een psychisch of lichamelijk letsel. Ook dekt het de schade wanneer een slachtoffer zijn eer of goede naam geschaad werd, de dader het doel had om immateriële schade te veroorzaken of wanneer men de nagedachtenis van een familielid aantast.

Erkenning en compenserende factor

Het gaat met andere woorden om een financiële vergoeding voor schade die niet zomaar in geld uitgedrukt kan worden. Is dat te gek voor woorden? Helemaal niet! De financiële vergoeding tracht immers het gedane (en het toekomstige) leed te verzachten. Het neemt de pijn niet weg, maar kan het toch verzachten. Denk bijvoorbeeld aan een dame die ten gevolge van een ongeval niet langer kan tennissen en hierdoor heel wat levensvreugde moet opgeven. Sport was nu eenmaal haar uitlaatklep bij uitstek. Met de smartengeldvergoeding koopt ze dan een fototoestel en een fotobewerkingsprogramma. Het smartengeld kan inderdaad de pijn verzachten. Tot slot houdt het smartengeldook gewoon een erkenning in voor de geleden schade. Uit ervaring weten wij dat ook dat voor slachtoffers niet onbelangrijk is.

Geen eenvoudige berekening

De hoogte van het smartengeld dient aangepast te zijn aan het effectieve leed dat veroorzaakt werd door de aansprakelijke derde. Vaak is het bepalen van die vergoeding niet eenvoudig. Ook bij SAP Advocaten kiezen we niet voor standaardbedragen maar geven we de voorkeur aan een duidelijk onderzoek dat de smart in kaart moet brengen. Desgevallend schakelen we dan ook experts in die kunnen helpen bij het aannemelijk maken van de immateriële schade. Hierbij houden we ook rekening met talloze factoren, gaande van de leeftijd van het slachtoffer tot relevante persoonlijke factoren. Een persoonlijke aanpak is volgens ons dan ook de enige manier om effectief tot een compenserende smartengeldvergoeding te komen. Bovendien erkennen wij op die manier de door het slachtoffer geleden immateriële schade, net zoals het ook van de aansprakelijke verwacht wordt.