Smartengeld krijgt meer aandacht dan voorheen

In Nederland is het smartengeld over het algemeen vrij laag, zeker indien we de bedragen vergelijken met sommige andere Europese landen. De laatste jaren is er echter opnieuw sprake van toegenomen aandacht voor de smartengeldvergoeding. Zo is er opnieuw sprake van een stijging van de bedragen en motiveren de rechters steeds vaker hun beslissing om een bepaalde hogere vergoeding al dan niet toe te kennen. Dat laat mogelijkheden voor stijgende smartengeldvergoedingen. Wij van SAP Letselschade Advocaten kijken alvast verheugd naar die situatie. Jarenlang bleven de vergoedingen immers vrijwel constant, terwijl zo de compenserende werking teniet werd gedaan.

Weinig stijging in de Smartengeldgids

De basis voor het bepalen van de Smartengeldvergoeding is tot op heden nog steeds de zogenaamde Smartengeldgids. Die gids vormt eigenlijk een doorgrondelijk kluwen van bedragen die in eerdere zaken werden toegekend. Op basis van die bedragen kan een letselschade advocaat dan ook zijn claim verantwoorden. In de praktijk heeft diezelfde gids echter ook een knellende werking bij de vordering van hogere smartengelden: zo blijven ze steeds constant. Anderzijds blijft iedere case uniek en ervaart iedere persoon de immateriële schade op een andere manier. Om die reden zal de Smartengeldgids alleen nooit volstaan. Ook bij SAP Letselschade Advocaten durven we daarom, op basis van een gedegen dossier, een hogere vergoeding te eisen. We merken dat rechters steeds vaker akkoord gaan met onze onderbouwing dat het smartengeld in Nederland ook gewoon te laag is.

Meer stemmen voor hoger smartengeld

In de juridische literatuur zijn er reeds langer talloze letselschade advocaten die pleiten voor hoger smartengeld. Steeds vaker lijken ook rechters die redenering te volgen. Zo heeft het Hof al eens een hogere vergoeding toegekend op basis van “de in rechtsleer gevoerde discussies omtrent het smartengeld”. Hier waren verder geen redenen om een hogere vergoeding toe te kennen. Dat is een positief signaal. Tot slot merken we ook dat de Smartengeldgids, die uiteindelijk een vertaling vormt van de jurisprudentie, steeds vaker hogere bedragen opneemt. Wij van SAP Letselschade Advocaten kunnen die situatie alleen maar toejuichen.