Smartengeld betekenis

Smartengeld betekenis

Wanneer we het hebben over schadevergoedingen, komen diverse begrippen wel vaker terug. Smartengeld, ook wel eens aangehaald als smartengeldvergoeding, is alvast een gevestigde waarde. Maar wat is smartengeld nu net en welke rol speelt het in het Nederlands recht?

Betekenis van smartengeld

Smartengeld is de geldelijke tegemoetkoming voor geleden immateriële schade ten gevolge van een fout van een aansprakelijke derde. Die immateriële schade omvat onder andere het leed en de gederfde levensvreugde. Vermogensschade, zoals de aankoopprijs van een nieuwe wagen, valt niet onder de definitie van smartengeld. Dat is daarentegen wel het geval voor psychische problemen, stress, onzekerheidsproblemen of andere vormen van mentale schade.

Smartengeld in het Nederlands recht

In het Nederlands recht moet de smartengeldvergoeding voldoen aan een aantal vereisten en is het dus enkel van toepassing in welomlijnde gevallen. Dat staat althans te lezen in artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek. Het gaat onder andere om volgende gevallen:
  • De immateriële schade is het gevolg van een lichamelijk (bv. amputatie been) of een geestelijk letsel;
  • Bij het aantasten van de herinneringen aan een familielid;
  • Bij het aantasten van de eigen eer, de goede naam of de persoon;
  • Indien er het oogmerk is om immateriële schade toe te brengen.
In het Nederlands recht kan smartengeld alleen gevorderd worden door de benadeelde zelf. Vanaf 2019 zullen nabestaanden echter ook een vordering voor hun affectieschade kunnen indienen. Het systeem van de zogenaamde shockschade, vertrekt echter gewoon van de eigen benadeling.

Hoogte van het smartengeld

De smartengeldvergoeding is in Nederland vrij laag, zeker in vergelijking met de vergoedingen in andere landen. In sommige landen liggen die vergoedingen dan ook tientallen keren hoger. Bij een internationaal conflict kan het daarom interessant zijn om aan te haken bij een buitenlands rechtssysteem. SAP Advocaten werkt daarom ook samen met talloze advocatenkantoren in het buitenland. Bovendien is de hoegrootheid van het smartengeld afhankelijk van verschillende factoren. Men houdt onder andere rekening met de leeftijd van het slachtoffer, de intensiteit van de pijn, de mate van arbeidsongeschiktheid, de psychische situatie en de mate van bewustzijn. Eerdere rechterlijke uitspraken dienen vaak als basis voor het bepalen van het smartengeld. Op basis van bovenstaande factoren kan echter een hogere (of lagere) vergoeding gevorderd worden. De hogere of lagere schade moet dan wel aannemelijk worden gemaakt. Om die reden is de smartengeldvordering specialistenwerk waar letselschade advocaten zich over buigen.