Schadevergoeding na een ongeval op de werkvloer

Schadevergoeding na een ongeval op de werkvloer

Na een bedrijfsongeval schadevergoeding claimen

Een ongeval kan thuis plaatsvinden, op straat, maar ook op de werkvloer. Wanneer een persoon slachtoffer wordt van een ongeval tijdens werktijd, spreekt men van een arbeidsongeval. Het slachtoffer kan door het arbeidsongeval letsel oplopen. Dit letsel kan fysiek zijn, zoals whiplash letsel of traumatisch hersenletsel, maar ook psychisch, zoals depressie of angstklachten. Het opgelopen letsel kan vervolgens schade teweeg brengen. Onder materiële schade wordt de schade verstaan die uitgedrukt kan worden in een geldbedrag, zoals inkomensverlies of medische kosten. Voorbeelden van immateriële schade zijn pijn en verdriet. Het slachtoffer kan ervoor kiezen om na een bedrijfsongeval schadevergoeding te vorderen van de werkgever, mits deze aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval. Om de juridische aansprakelijkheid van de werkgever te evalueren, wordt grofweg naar twee factoren gekeken. De eerste factor is het moment van het oplopen van de schade. De werkgever hoeft de schade enkel te vergoeden wanneer deze is opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op weg van of naar het werk. De tweede factor is de voorzorgsmaatregelen van de werkgever. De werkgever is enkel aansprakelijk indien hij of zij onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen.

Hoogte bedrijfsongeval schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding na een arbeidsongeval hangt af van de feitelijke omstandigheden van het arbeidsongeval. Het is dus niet mogelijk om in het algemeen aan te geven hoe hoog de vergoeding zal zijn. Tijdens de onderhandelingen kan echter wel gebruik gemaakt worden van een Letselschade Richtlijn. Doordat deze richtlijn voorziet in normbedragen en methoden om de schade te berekenen, kan het gebruik hiervan de onderhandelingen aanzienlijk versnellen. Na een bedrijfsongeval schadevergoeding vorderen is echter geen makkelijke taak, ook niet met behulp van een Letselschade Richtlijn. Het wordt slachtoffers dan ook aangeraden om hulp te vragen aan een letselschade advocaat.