Letselschade claimen, hoe werkt het?

Letselschade claimen, hoe werkt het?

Letselschadeis een veelgehoorde juridische term, maar wat betekent dit eigenlijk precies? Jaarlijks vinden er helaas vele ongevallen en ongelukken plaats, zoals een medische fout in een ziekenhuis, een aanrijding of een bedrijfsongeval. Slachtoffers van zulke ongevallen kunnen letsel oplopen. Dit letsel kan fysiek zijn, maar ook psychisch. Wanneer een fietser wordt aangereden en hierdoor een gebroken been oploopt, wordt het gebroken been fysiek letsel genoemd. Als de fietser daarnaast een angststoornis ontwikkelt als gevolg van het ongeval, kan ook de angststoornis worden aangemerkt als letsel. Het gaat hier echter om psychisch letsel in plaats van fysiek letsel. Het opgelopen letsel kan op zijn beurt weer schade veroorzaken. Deze schade wordt letselschade genoemd.

Verschillende soorten letselschade

Er kunnen twee soorten letselschade worden onderscheiden: materiële en immateriële letselschade. Materiële letselschade kan worden uitgedrukt in een geldbedrag. Medische kosten, reiskosten en kosten voor rechtsbijstand zijn allemaal voorbeelden van materiële letselschade. Zo zal de fietser een aantal keer naar het ziekenhuis moeten om zijn gebroken been te laten behandelen. Dit zal leiden tot medische kosten en eventuele reiskosten van en naar de medische behandeling. Indien de fietser zijn werk niet meer kan verrichten, zal hij ook geconfronteerd worden met een verlies aan inkomsten. Als de fietser een letselschade advocaat inschakelt, zal dit leiden tot kosten voor rechtsbijstand. Andere voorbeelden van materiële letselschade als gevolg van een verkeersongevalzijn kosten voor extra huishoudelijke hulp en re-integratiekosten. Naast materiële letselschade kan er echter ook sprake zijn van immateriële letselschade. Deze letselschade wordt door iedereen anders ervaren en kan daarom niet worden uitgedrukt in een geldbedrag. Een slachtoffer loopt immateriële letselschade op indien het letsel leidt tot ongemak, pijn en gederfde levensvreugde. Het is mogelijk om een schadevergoeding te claimen voor zowel materiële als immateriële letselschade. De vergoeding van immateriële letselschade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Het claimen van een schadevergoeding

Het slachtoffer kan een uitkering van de letselschade vorderen van de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. Wanneer het ongeval aan niemand kan worden toegeschreven, is het dus helaas niet mogelijk om een schadevergoeding te claimen. Het feit dat het ongeval door een specifieke persoon is veroorzaakt, betekent echter niet automatisch dat deze persoon de letselschade moet vergoeden. Een schadeclaim is namelijk alleen succesvol indien de wederpartij juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld zelf deels heeft bijgedragen aan het veroorzaken van het ongeval, zal dit leiden tot een lagere letselschade uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de fietser ’s nachts zonder verlichting en met donkere kleding fietste. Daarnaast moet er een causaal verband bestaan tussen het ongeval en het letsel. Dit betekent dat het letsel veroorzaakt moet worden door het ongeval. Als het letsel werd veroorzaakt door een andere factor, kan de veroorzaker van het ongeval niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade.

Schakel een letselschade expert in

Het indienen van een schadeclaim is niet eenvoudig en vereist veel juridische (en soms zelfs medische) kennis. Het wordt slachtoffers dan ook op het hart gedrukt om de hulp van een letselschade advocaat in te roepen en niet zelf te onderhandelen met de wederpartij. Een letselschade advocaat staat het slachtoffer bij in het gehele schadevorderingsproces en kan bovendien een indicatie geven van de hoogte van een eventuele schadevergoeding.