Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?

Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?

De schadevergoeding die u ontvangt is in beginsel netto, u hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen meer over te betalen. Ook niet over de vergoeding voor het verlies aan verdiencapaciteit. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald. U dient de ontvangen schadevergoeding dan ook niet op te geven als inkomsten voor de inkomstenbelasting in de zin van Box I. Dat wil zeggen dat bij de aangifte voor de inkomstenbelasting het door u van de verzekeraar ontvangen bedrag niet als belastbaar of eventueel als belastbaar inkomen in de zin van Box I moet worden aangeduid of aangegeven, behoudens voorzover het de wettelijke rente, die belastbaar is in Box III betreft.

SAP Advocaten regelt voor de zekerheid een belastinggarantie voor u bij de aansprakelijke verzekeraar. Als u van de belastingdienst dan toch een belastingaanslag ontvangt met betrekking tot de aan u uitgekeerde schadevergoeding, dan zal de verzekeringsmaatschappij die belasting voor haar rekening nemen.