Lopen mannen of vrouwen meer risico op een bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval melden

Wanneer moet een werkgever een arbeidsongeval melden?

In sommige gevallen moet een werkgever een bedrijfsongeval melden. Het is dus belangrijk om vast te stellen of een ongeval een bedrijfsongevalis of niet. Er is sprake van een bedrijfsongeval indien het ongeval tijdens de werktijd plaatsvond. Zo is er sprake van een bedrijfsongeval wanneer een werknemer struikelt over losliggende kabels op kantoor en hierdoor zijn pols breekt of wanneer hij betrokken raakt in een verkeersongeval tijdens zijn werkzaamheden.

Een bedrijfsongeval melden

Indien er sprake is van een bedrijfsongeval, heeft een werkgever in sommige gevallen een meldingsplicht. Zeker bij een dodelijk bedrijfsongeval is het bedrijfsongeval melden verplicht. Ook moet men ernstige bedrijfsongevallen melden bij de Inspectie SZW, ook wel de arbeidsinspectie genoemd.

Opgelet: niet alleen ongevallen met de eigen werknemers kunnen in een verplichte melding resulteren. Het is namelijk ook verplicht om ernstige ongevallen met andere personen die onder uw gezag aan de slag zijn te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitzendkrachten, werknemers die worden ingeleend en zzp'ers.

Beperkingen aan de meldingsplicht bedrijfsongeval

 Niet alle bedrijfsongevallen moeten bij de Inspectie SZW worden gemeld. Deze meldingsplicht geldt alleen voor arbeidsongevallen met een blijvend letsel of om arbeidsongevallen die een ziekenhuisopname of de dood tot gevolg hadden. Er is sprake van een arbeidsongeval als het ongeval tijdens of door de werkzaamheden plaatsvindt. Het arbeidsongeval dat aan deze voorwaarden voldoet, is niet alleen in Nederland te melden als het in Nederland plaatsvindt, maar ook als het plaatsvindt aan boord van een Nederlands vliegtuig of aan boord van een Nederlands zeeschip.

Meldingsplicht bedrijfsongeval bij een dodelijk ongeval

 Bij een dodelijk arbeidsongeval is het bedrijfsongeval melden verplicht. Hierop bestaan er geen uitzonderingen. Neem bij een dodelijk arbeidsongeval direct contact op met de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie is dag en nacht bereikbaar voor bedrijven die een dodelijk arbeidsongeval melden. Ook in het weekend kan u een dodelijk arbeidsongeval melden. Dat doet u door te bellen naar het nummer 0800-5151.

Ernstig arbeidsongeval melden bij Arbeidsinspectie

 Ook een ernstig bedrijfsongeval melden is verplicht. Er is sprake van een ernstig bedrijfsongeval als dit in een blijvend letsel of in een ziekenhuisopname resulteert. Bel bij een ernstig bedrijfsongeval de arbeidsinspectie op het nummer 0800-5151. Het bedrijfsongeval melden kan dan ook via het online meldformulier op de portaalwebsite van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 Het kan dat een arbeidsongeval nog niet meteen in een ziekenhuisopname of in een blijvend letsel resulteert, maar dat dat pas later het geval is. Ook dan is het bedrijfsongeval melden verplicht. Doe dat zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de ziekenhuisopname of van het blijvende letsel.

Niet voldoen aan meldingsplicht bedrijfsongeval: boete

 Indien er geen melding wordt gedaan, dan begaat u een inbreuk op de Arbeidsomstandighedenwet. Hiervoor kunt u een torenhoge boete in de bus krijgen. Volgens de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving kan dit een boete van maar liefst 50.000 euro opleveren. Meld daarom altijd het bedrijfsongeval en houd geen informatie achter.

Aan wie het bedrijfsongeval melden?

 Als het bedrijfsongeval melden verplicht is, moet het worden gemeld aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat kan via het online meldportaal of op het nummer 0800-5151.

 Veel bedrijven sluiten een bedrijfsongevallenverzekering af. Indien dat het geval is, moet de werkgever het ongeval uiteraard zo snel mogelijk melden bij zijn verzekeraar. Breng ook de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte. Indien u problemen vreest, is het aan te raden om het arbeidsongeval te melden bij uw advocaat.

Verder moet er, indien de werknemer door het ongeval (tijdelijk) niet meer kan werken, een melding worden gemaakt bij het UWV. Wanneer het gaat om uitzendkrachten of werknemers die worden ingeleend, brengt u de formele werkgever of het uitzendbureau op de hoogte van de gebeurtenissen.

Denk verder ook aan de familie of de nabestaanden van het slachtoffer. Bij een dodelijk arbeidsongeval hebben de nabestaanden van het slachtoffer namelijk recht op informatie. De Inspectie SZW speelt daarbij een ondersteunende rol en zal een familie-inspecteur aanstellen. Deze inspecteur brengt de nabestaanden in contact met diverse organisaties en hulpinstanties. U hoeft geen verklaringen af te leggen die tegen u kunnen worden gebruikt, maar het is wel belangrijk om transparant en correct om te gaan met de nabestaanden en om hen op de hoogte te houden. Dat is het minste dat u voor hen kan doen.

Meldingsplicht bedrijfsongeval: wat zijn de gevolgen?

 In de praktijk zal, na het melden van het bedrijfsongeval, de Nederlandse Arbeidsinspectie nagaan wat er moet gebeuren. Het is dus niet te voorspellen wat men na het melden van het bedrijfsongeval doet. Afhankelijk van de gebeurtenissen kan men interveniëren, een onderzoek inlassen of maatregelen opleggen. Het is in ieder geval belangrijk om de plaats van het ongeval ongewijzigd te laten tot de komst van de inspecteur of tot het duidelijk is dat er geen onderzoek volgt. Span alles af, zodat bezoekers en medewerkers niks weghalen of verplaatsen.

Als men beslist om een ongevalsonderzoek uit te voeren, is de medewerking aan dit onderzoek verplicht. De onderzoeker zal de ongevalslocatie bezoeken en kan daarnaast overgaan tot het opnemen van getuigenverklaringen, een documentenonderzoek en dergelijke meer. Eventueel kan men na de eerste fase van het onderzoek beslissen om het ongeval nader te onderzoeken. Hierover zal de Nederlandse Arbeidsinspectie steeds informeren.