Schadevergoeding na een ski-ongeval

Schadevergoeding na een ski-ongeval

Schadevergoeding na een ski-ongeval

De wintersportvakantie is voor velen dé vakantie van het jaar. De mooie bergen met witte pistes en de volle kroegen tijdens de après-ski zijn voor veel mensen redenen genoeg om tijdens de wintermaanden naar een wintersportgebied af te reizen. Maar wat als deze vakantie niet goed afloopt en u betrokken raakt bij een ski-ongeval? Kunt u de schade die u hierdoor lijdt, vergoed krijgen?

Verhalen van uw schade bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport

Tijdens een wintersportvakantie vinden er op de pistes regelmatig ongevallen plaats. Vaak zijn dit eenzijdige ongelukken: de skiër valt, doordat hij of zij de controle over zijn of haar ski's verliest, niet meer op tijd kan remmen of doordat hij of zij bang is en zich daardoor gewoon laat vallen. In sommige gevallen wordt echter een ongeluk veroorzaakt door onzorgvuldigheid of zelfs roekeloosheid van een andere skiër of snowboarder. In zo'n geval zal u uw schade willen verhalen op degene die hiervoor aansprakelijk is. Wij helpen u graag verder indien u het slachtoffer wordt van letselschade door een ongeval tijdens wintersport.

De regels op de piste

Op elke piste gelden dezelfde gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld door de Fédération Internationale de Ski (FIS) en gelden voor iedere skiër en snowboarder. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid zal dan ook worden gekeken of de betrokkenen zich aan deze regels hebben gehouden. Als het ongeluk is ontstaan doordat iemand zich niet aan deze gedragsregels heeft gehouden, kan dit een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

De algemene regels die de FIS heeft opgesteld, luiden als volgt:

  1. Houd rekening met anderen. Iedere skiër moet zich zo gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
  2. Beheersen van snelheid en skistijl. Iedere skiër moet te allen tijde kunnen stoppen of uitwijken. De snelheid moet worden aangepast aan de skivaardigheid, de conditie van de piste, de drukte op de piste enzovoort.
  3. Keuze van het spoor. De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
  4. Inhalen. Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
  5. Invoegen en weer verder skiën. Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
  6. Smalle plaatsen. Een skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op een smalle of onoverzichtelijke plaats op de piste te begeven.
  7. Klimmen en lopen. Alleen aan de zijkant van de piste mag een skiër te voet afdalen of klimmen.
  8. Borden en markeringen. Iedere skiër dient de borden en markeringen in acht te nemen.
  9. Verlenen van hulp. Iedereen is verplicht hulp te verlenen.
  10. Legitimeren. Iedereen die zich op de piste bevindt, moet zich kunnen legitimeren.


Welk recht is van toepassing bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport?

In veruit de meeste gevallen kennen ski-ongevallen een internationaal karakter. Veel ski-ongevallen vinden immers plaats in het buitenland en daarnaast zijn er mensen van veel verschillende nationaliteiten aanwezig op de piste. De vraag is dan welk recht van toepassing is op het ongeval. De hoofdregel is dat het recht van toepassing is van het land waar het ongeluk zich voordoet. Dit is anders indien het slachtoffer en de veroorzaker beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben. In dat geval is namelijk ook het recht van dat land van toepassing. Indien een Nederlander bijvoorbeeld op een Oostenrijkse piste omver wordt geskied door een andere Nederlander, is het Nederlandse recht van toepassing. Het maakt daarbij niet uit dat de Oostenrijkse regels de skipiste in Oostenrijk veilig moeten houden.

Aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Tijdens het skiën wordt een sportieve activiteit uitgeoefend. Als het Nederlandse recht van toepassing is, heeft dit als gevolg dat de rechter het ongeval naar de regels die gelden in sport- en spelsituaties zal beoordelen. Dat houdt in dat de veroorzaker van een skiongeluk minder snel aansprakelijk zal zijn. Dit heeft ermee te maken dat deelnemers aan een sport of spel (in dit geval de skiërs en snowboarders) in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten. Als iemand een ongeval heeft veroorzaakt betekent dat dus niet automatisch dat diegene ook aansprakelijk is voor de hierdoor veroorzaakte schade, zelfs niet als diegene (een van) de skiregels heeft overtreden.

Wat te doen bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport?

Bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport is het belangrijk om zo snel mogelijk gegevens te verzamelen. Of toch indien u een schadevergoeding wilt ontvangen. Dat wil zeggen dat u bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport de gegevens van de tegenpartij noteert. Verzamel meteen ook getuigenverklaringen en de contactgegevens van verschillende getuigen en neem foto's, zowel van het letsel als van de andere schade, bijvoorbeeld aan uw uitrusting. Probeer verder de exacte locatie op de piste te noteren of te achterhalen en schets hoe, waarvandaan en op welke manier de tegenpartij uw richting uitkwam.

Er zijn natuurlijk ook regionale verschillen. Heeft u bijvoorbeeld een ski-ongeval in Oostenrijk? Dan zal de Alpinpolizei instaan voor de hulpverlening. Gaat het om een ski-ongeval in Zwitserland? Dan schakelt u de lokale politie in om een proces-verbaal op te stellen. Dit proces-verbaal is voor een letselschade advocaat een belangrijk instrument om een schadevergoeding te bekomen.

Vervolgens raden we aan om bij letsel door een ongeval tijdens wintersport direct naar een arts te gaan. Zo wordt het letsel op zijn minst vastgelegd. Neem gelijk ook contact op met de reisverzekeraar en/of de zorgverzekeraar. Verder raden we aan om rekeningen te bewaren, bijvoorbeeld van medicijnen, operaties, het ziekenvervoer en dergelijke meer.

Ten slotte raden we aan om, bij terugkomst in Nederland, meteen contact op te nemen met een van onze letselschade advocaten. Onze advocaat zal er namelijk voor zorgen dat u een passende schadevergoeding krijgt voor het letsel dat u hebt geleden.

Neem vrijblijvend contact met ons op bij letselschade door een ongeval tijdens wintersport

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw wintersport en wil u uw schade op de veroorzaker verhalen? Neem dan contact met ons op. Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of op ons kantoor in Amersfoort.