Rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopen: weg schadevergoeding?

Rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopen: weg schadevergoeding?

Rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopenWanneer je letselschade oploopt, zal je mogelijks jouw rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen. Die zal jou dan doorverwijzen naar interne juristen of advocaten die de zaak verder afhandelen. Of dat een slim idee is of niet, laten we in het midden. Maar wat als diezelfde rechtsbijstandsverzekeraar de zaak laat verjaren? Zo horen we wel vaker dat de verzekeraar niet proactief werkt, de zaak te lang laat liggen of telkens maar een nieuwe behandelaar inschakelt, bijvoorbeeld ten gevolge van intern verloop. Dat je ook zelf maar beter de vinger aan de pols houdt, is alvast duidelijk. Altijd belangrijk om op de hoogte te zijn van het verlopen van het vervaltermijn door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Verjaring van de vordering

Van zodra je weet dat er schade is en wie de dader is, begint er een verjaringstermijn te lopen van vijf jaar. Dat wil zeggen dat je vijf jaar de tijd krijgt om de rechtsvordering ter vergoeding van de schade in te dienen. Bovendien geldt er ook een absolute verjaringstermijn van twintig jaar (of dertig jaar bij pakweg schadezaken met gevaarlijke stoffen). Het is dan ook van groot belang om tijdig actie te ondernemen. Gelukkig kan de verzekeraar tijdig actie ondernemen om de verjaringstermijn te stuiten, bijvoorbeeld door middel van het versturen van een aansprakelijkstelling. Weet overigens dat er in sommige zaken ook sprake kan zijn van een vervaltermijn. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren in zaken tegen luchtvaartmaatschappijen. Is er sprake van verjaring? Dan kan je de schade niet meer verhalen bij de aansprakelijke partij. Laat de verzekeraar de zaak verjaren? Dan hoef je niet zomaar met lege handen achter te blijven. De rechtsbijstandverzekeraar maakt ook fouten en daarom is het belangrijk om het vervaltermijn in de gaten te houden.

Rechtsbijstandsverzekeraar mag zaak niet laten verjaren

Van een rechtsbijstandsverzekeraar mag je logischerwijs verwachten dat hij de zaak proactief opvolgt. De zaak laten verjaren, valt niet onder dat begrip. Het is zijn taak om actie te ondernemen en de verjaring te voorkomen. Loopt het toch mis? Dan kan je jouw schade niet langer verhalen bij de aansprakelijke partij maar kan je wel de rechtsbijstandsverzekeraar aanspreken. In dat geval is het de verzekeraar die aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van zijn fout: de niet-vorderbare schadeclaim is dan jouw schade. Die schade moet de rechtsbijstandsverzekeraar vergoeden. De rechtsbijstandverzekeraar is hiertoe verplicht.

Kies voor een onafhankelijke schade advocaat

In voorgaand voorbeeld zal je een procedure moeten starten tegen de eigen verzekeraar. Het valt dan ook maar moeilijk te verantwoorden dat je beroep zou doen op de eigen rechtsbijstandsverzekering om je te laten bijstaan in een procedure tegen zichzelf. Kies je voor de dekking voor een externe advocaat naar keuze, kan dat ethisch gezien misschien nog wel. Toch is dat laatste eigenlijk nooit een optie. In de polisvoorwaarden zal altijd opgenomen zijn dat de verzekering geen dekking biedt bij geschillen omtrent de overeenkomst en de verleende rechtshulp. Je zal met andere woorden op eigen initiatief een externe advocaat moeten inschakelen. Bij SAP Letselschade Advocaten nemen wij de zaak dan ook graag over. Wij gaan na of we de rechtsbijstandsverzekeraar aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade. Tijdens een eerste gratis en vrijblijvend intake gesprek wordt een en ander al snel duidelijk. Staat die aansprakelijkheid eigenlijk al vast? Dan zal je waarschijnlijk nooit een factuur van ons ontvangen: de rechtsbijstandsverzekeraar is dan ook gewoon aansprakelijk voor de extra juridische kosten die je dient te maken ten gevolge van zijn fout. Die kosten verhalen wij dan gewoon bij de verzekeraar. Voor jou werkt onze advocaat gratis.