Page content

Versnel de onderhandelingen met behulp van een Letselschade Richtlijn

Versnel de onderhandelingen met behulp van een Letselschade Richtlijn

 

Wat is een Letselschade Richtlijn?

Wanneer een persoon slachtoffer wordt van een ongeval en hierdoor letsel oploopt, kan hij of zij ervoor kiezen om de schade te verhalen op de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval. Het schaderegelingsproces kan echter nogal overweldigend zijn. Een Letselschade Richtlijn kan in dat geval de oplossing bieden! De Letselschade Raad is een onafhankelijke organisatie met als doel het schaderegelingsproces bij letselschade te vergemakkelijken. Deze organisatie bestaat onder andere uit letselschade experts, verzekeraars, geneeskundig adviseurs, arbeidsdeskundigen en letselschadeadvocaten. Om het schaderegelingsproces duidelijker en transparanter te maken, heeft de Letselschade Raad verschillende richtlijnen opgesteld. Een Letselschade Richtlijn bevat informatie over veelvoorkomende, standaard onderwerpen, zodat hier niet meer onderhandeld over hoeft te worden. Het gebruik van deze richtlijn zal het schaderegelingsproces dus aanzienlijk versnellen. Ook zorgt de Letselschade Richtlijn ervoor dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden, ook wel het gelijkheidsbeginsel genoemd. Ondanks het feit dat een Letselschade Richtlijn ervoor zorgt dat het schaderegelingsproces makkelijker is te overzien, is het alsnog raadzaam om de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat

Inhoud Letselschade Richtlijn

Er zijn verschillende Richtlijnen voor verschillende onderwerpen. Zo is er een Letselschade Richtlijn over studievertraging, maar bijvoorbeeld ook over overlijdensschade, licht letsel, smartengeld, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp. Een Letselschade Richtlijn helpt de partijen om de schadeposten vast te stellen. Sommige Richtlijnen bevatten normbedragen, andere voorzien in methoden om de hoogte van de letselschade uitkering te berekenen. Volgens de Richtlijnen hoeft het slachtoffer geen concreet bewijs van de schade te leveren: het slachtoffer moet de schade enkel aannemelijk maken.

Bindende werking Letselschade Richtlijn

De Richtlijnen hebben geen bindende werking. Enkel partijen die de Gedragscode Behandeling Letselschade onderschrijven, zijn gebonden door de regels van de Richtlijnen. Indien dit niet het geval is, kunnen partijen dus van de Richtlijnen afwijken.