Page content

Traumatisch hersenletsel na een ongeval

Traumatisch hersenletsel na een ongeval

 

Wat is traumatisch hersenletsel?

Traumatisch hersenletsel is een vorm van hersenletsel dat veroorzaakt wordt door een externe factor. Het woord ‘traumatisch’ betekent in deze context dus niet een ‘hevige gevoelservaring’ of een ‘kwetsing van de psyche’, zoals de Dikke van Dale ‘trauma’ ook wel definieert, maar verwijst naar het feit dat het letsel is veroorzaakt door een externe omstandigheid. Dit type hersenletsel kan grofweg twee oorzaken hebben. Ten eerste kan het letsel veroorzaakt worden door een uitoefening van kracht op het hoofd. Deze kracht kan bijvoorbeeld te weeg worden gebracht door een auto ongeluk, een val, een explosie of geweld. De tweede mogelijk oorzaak van traumatisch hersenletsel is het binnendringen van een voorwerp in de hersenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een schedelbreuk, wanneer een botgedeelte de hersenen binnendringt.

Schadevergoeding traumatisch hersenletsel

In sommige gevallen wordt het traumatisch hersenletsel (indirect) veroorzaakt door een andere persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een automobilist een fietser aanrijdt, en de fietser door de klap traumatisch hersenletsel oploopt. In zo’n geval kan het slachtoffer een schadeclaim indienen en de opgelopen letselschade verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Het claimen van een letselschade uitkering is alleen mogelijk indien een andere partij juridisch aansprakelijk gesteld kan worden door het ongeval. Wanneer een fietser door eigen schuld van zijn of haar fiets valt en hierdoor hersenletsel oploopt, kan de schade uiteraard niet verhaald worden op een onschuldige voorbijganger. Aangezien het vorderen van een schadevergoeding veel juridische en medische kennis vereist, is het verstandig om hiervoor de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat. De hoogte van uitgekeerde letselschade bedragen lopen wijd uiteen. Dit komt doordat de hoogte van de schadevergoeding in hoge mate afhangt van de feitelijke omstandigheden van het ongeval. Het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding is dan ook uiterst casuïstisch.