Letselschade, waar heb ik recht op

Letselschade, waar heb ik recht op

Wanneer heeft een slachtoffer recht op een schadevergoeding?

Wanneer een slachtoffer als gevolg van een ongeval letselschade oploopt, heeft hij of zij wellicht recht op een schadevergoeding. Het slachtoffer kan er dan ook voor kiezen om een schadeclaim in te dienen bij de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. Een patiënt die slachtoffer is geworden van een medische fout kan de schade dus proberen te verhalen op de betreffende dokter. Een schadeclaim is echter alleen succesvol indien de tegenpartij juridisch aansprakelijk is voor het ongeval. Wanneer het ongeval de wederpartij juridisch gezien niet kan worden verweten, hoeft de wederpartij geen schadevergoeding te betalen. Het is ook mogelijk dat de wederpartij slechts deels verantwoordelijk was voor het ongeval. In dat geval zal de (verzekeraar van) de wederpartij wel een letselschade vergoeding moeten uitkeren, maar zal deze uitkering aanzienlijk lager zijn dan bij volledige juridische aansprakelijkheid. Daarnaast moet er een causaal verband bestaan tussen het ongeval en het opgelopen letsel en de schade. Als het opgelopen letsel een andere oorzaak heeft dan het ongeval, hoeft de wederpartij de voortvloeiende schade uiteraard niet te vergoeden.

De hoogte van de letselschade uitkering

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de feitelijke omstandigheden. Het is dan ook lastig om voorbeelden van letselschade bedragen te noemen. Belangrijke factoren bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding zijn de aard en ernst van het letsel, de invloed van de letselschade op het leven van het slachtoffer en de leeftijd van het slachtoffer. Jurisprudentie (eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare rechtszaken) kan een indicatie geven van de hoogte van de schadevergoeding.