Ook als u tijdens werktijd een ongeval overkomt buiten kantoor kan er sprake zijn van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever op pad bent naar een klant of klus. Zo staan wij een slachtoffer bij die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden van een ladder zijn gevallen, maar ook een slachtoffer die letsel heeft opgelopen tijdens een bedrijfsuitje. Het is belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak is van uw ongeval. Is het veroorzaakt vanwege een onveilige werkomgeving, een gebrek aan goede instructies of een gebrek aan toezicht? In dat geval kan de werkgever aansprakelijk zijn. De werkgever heeft namelijk de plicht om voor de veiligheid van de werknemer te zorgen. Die zorgplicht reikt ver: van de werkgever wordt verwacht dat hij vergaande veiligheidsmaatregelen treft om een bedrijfsongeval te voorkomen. Daarbij zijn ook de voorschriften van de Arbodienst van belang. Zo is een werkgever verplicht om de inventarisatie en evaluatie van risico’s aan te passen aan de ervaring die daarmee is opgedaan.De werkgever is sneller aansprakelijk voor schade als hij weet dat zich risico’s voordoen, waartegen hij niet de maatregelen neemt die van hem verlangd kunnen worden.

Het is belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die ervaring heeft op dit gebied. Vaak is de tegenpartij een grote verzekeraar met eigen juridisch en medische deskundigen. Als u niet wordt bijgestaan door een professionele belangenbehartiger bestaat de kans dat u niet de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Wij staan vele slachtoffers van bedrijfsongevallen bij en kunnen zo nodig naar de rechter stappen indien de werkgever of verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Als de aansprakelijkheid wordt erkent, kunt u ook uw advocaatkosten als schade in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

Artikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Sander de Lang: vaker bedrijfsongeval in distributiecentra

Verhoogde kans op verkeersongeval door werken met MRI-scan

Aantal slachtoffers door bedrijfsongevallen toegenomen