Wettelijke rente berekenen

Wettelijke rente berekenen bij schadevergoeding

Bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval, verkeersongeval of medische fout? In de meeste situaties heeft u recht op een vergoeding voor uw letselschade. De tegenligger op de weg nam bijvoorbeeld onterecht voorrang, uw werkgever schond zijn zorgplicht of de arts maakte een fout. Bij de schadevergoeding is de wettelijke rente echter ook van groot belang. SAP Letselschade Advocaten is gespecialiseerd in het claimen van letselschade. Met meer dan 30 jaar ervaring gaat onze letselschade advocaat voor u aan de slag, zodat u de juiste schadevergoeding krijgt om het leed te verzachten. Benieuwd wat onze letsel advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan meteen contact met ons op voor een kosteloos juridisch advies.


Wat is wettelijke rente?

Het claimen van schadevergoeding bij letsel neemt tijd in beslag. Eerst moet worden uitgezocht wie precies aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval of aanrijding. Daarna moet de juiste persoon of verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Ook kost het vaststellen van de hoogte van de letselschade tijd. Vervolgens kan er onenigheid zijn met de verzekeraar over de hoogte van de schade. Dan schakelt men bijvoorbeeld een onafhankelijke deskundige in om de letselschade te berekenen. Het dossier over de letselschade kan hierdoor een behoorlijke tijd innemen. Gemiddeld duurt een zaak rondom letselschade zo'n 6 maanden tot 3 jaar. U heeft echter al deze tijd al recht op de vergoeding van de schade. Ondanks dat u een of meerdere voorschotten ontvangt, wacht u op het totale bedrag van de schadevergoeding. Daarom betaalt de aansprakelijke partij een schadevergoeding voor deze wachttijd: de wettelijke rente. De hoogte van dit bedrag is namelijk vastgesteld in de wet. Men spreekt daarom van de wettelijke rente over schadevergoeding. Deze wettelijke rente is een soort van compensatie voor de vertraging van de uitbetaling van de schadevergoeding. Het verlies aan rendement wordt op deze wijze gedekt, aangezien u als slachtoffer niet meteen het bedrag na het incident ontvangt.


Vanaf wanneer loopt de wettelijke rente?

Het tijdstip waarop de wettelijke rente bij schadevergoeding gaat lopen, hangt volgens de rechtspraak af van het soort letselschade. Hierbij maakt men een onderscheid tussen drie soorten schade: materiële schade, immateriële schade en andere schade.


Materiële schade en de wettelijke rente berekenen

De wettelijke rente loopt vanaf het moment dat de schade aan het slachtoffer is ontstaan. U ontvangt bijvoorbeeld wettelijke rente vanaf het moment dat u de rekening voor het eigen risico van de zorgverzekering ontvangt of de annuleringskosten van een reis moet voldoen.


Immateriële schade en de wettelijke rente berekenen

Bij immateriële schade of smartengeld begint de wettelijke rente vanaf het moment dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Het maakt daarbij niet uit of het om een bedrijfsongeval, verkeersongeval, medische fout of bijtincident gaat.


Andere schade en de wettelijke rente berekenen

Bij andere schadeposten start de wettelijke rente op het moment dat het schadebedrag is vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor een huishoudelijke hulp. Zodra deze kosten duidelijk zijn vastgesteld en bekend zijn gemaakt aan de verzekeraar, gaat de wettelijke rente in. Zorg er daarom altijd voor dat u alle facturen en bonnen zorgvuldig opslaat of zendt naar uw letselschade advocaat. Zo kunnen wij een precieze berekening maken van de letselschade en de daarbij behorende wettelijke rente.


Hoe hoog is het percentage wettelijke rente?

De rijksoverheid stelt het percentage wettelijke rente ieder jaar vast voor betalingsachterstanden. Hier hoort ook de schadevergoeding wegens letselschade bij. Bij het bepalen van het percentage onderzoekt de overheid de renteontwikkeling van de markt. Bovendien maakt men een onderscheid tussen wettelijke rente op een zakelijke en een privé vordering. In 2024 is het percentage voor privé vorderingen 7 procent en voor zakelijke vorderingen 12,5 procent. Bij letselschade heeft u recht op een wettelijke rente van 7 procent over uw schadevergoeding.


De hoogte van de wettelijke rente over de schadevergoeding berekenen

Voor het berekenen van de wettelijke rente over de schadevergoeding onderzoekt u hoeveel dagen er zijn verstreken tussen het eisen van de schadevergoeding en de uitbetaling. Vervolgens deelt u deze hoeveelheid door 365 en vermenigvuldigt u dit getal met het rentepercentage en het bedrag van de schadevergoeding. Neem contact op met onze letselschade advocaten, zodat wij u direct kunnen vertellen op hoeveel wettelijke rente u recht heeft.


Hoe claim ik wettelijke rente over mijn schadevergoeding?

Verzekeraars, zoals bijvoorbeeld autoverzekeraars, gaan in veel gevallen niet uit zichzelf over tot het uitkeren van wettelijke rente. Daarom is van belang dat u deze wettelijke rente vordert over uw letselschadevergoeding. Geef bij uw claim direct aan dat u aanspraak maakt op de wettelijke rente, zodat u meteen kunt aantonen dat u hierom heeft verzocht. Zodra u met ons in contact bent gekomen, gaan onze letselschade advocaten meteen voor u aan de slag om de schadevergoeding met wettelijke rente op te eisen. Wij ondernemen hierbij de volgende stappen:

  • Wij doen onderzoek om de aansprakelijkheid voor het ongeluk vast te stellen
  • Wij stellen een aansprakelijkheidsbrief op, waarin wij de tegenpartij verantwoordelijk houden voor de letselschade
  • Wij berekenen de hoogte van uw letselschade en bijbehorende wettelijke rente
  • Wij zorgen dat de complete schadevergoeding op de tegenpartij verhaald wordt
  • Wij claimen de wettelijke rente over de schadevergoeding


De wettelijke rente berekenen en voorschotten op de schadevergoeding

Het komt geregeld voor dat verzekeraars tussentijdse voorschotten uitkeren, zodat het slachtoffer alvast de kosten kan dekken. Als ervaren juristen eisen wij dit meteen voor u op wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij wordt erkend. Op de bedragen die u als voorschot heeft gekregen, ontvangt u geen wettelijke rente. De wettelijke rente geldt echter wel voor het bedrag dat nog steeds voldaan moet worden.


SAP Letselschade Advocaten voor het berekenen van uw wettelijke rente

Kampt u met letselschade door het toedoen van een ander en wilt u weten op hoeveel wettelijke rente u recht heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het online contactformulier. Onze letselschade advocaten gaan met u in gesprek om de situatie door te nemen, zodat zij kunnen inschatten op hoeveel wettelijke rente en schadevergoeding u recht heeft. Bovendien is het claimen van letselschade door een ander gratis. Volgens de wetgeving moet namelijk de tegenpartij de kosten van de schadevergoeding, inclusief de advocaatkosten, vergoeden. Vraag gelijk meer informatie aan via onze website.