Dodelijk ongeval

De financiële gevolgen van een dodelijk ongeval

Een dodelijk ongeval is een tragedie die diepe wonden achterlaat bij nabestaanden. Het verlies van een dierbare is een onmetelijk verdriet dat gepaard gaat met talloze vragen en onzekerheden. Naast het emotionele leed komen er vaak ook praktische en financiële zorgen om de hoek kijken. In deze moeilijke tijd biedt een letselschade advocaat een onmisbare steun. Door de complexe juridische procedures uit handen te nemen, zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt. Een rechtvaardige schadevergoeding die de financiële gevolgen van het verlies verzacht. Met deskundigheid en medeleven begeleiden we u stap voor stap, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is. Het verwerken van het verlies en het vinden van een weg vooruit. SAP Letselschade Advocaten schakelt u in voor het verkrijgen van letselschade; of het nu gaat om een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout. Neem direct contact op voor meer inlichtingen via ons online contactformulier.


Het verhalen van financiële schade bij een ongeluk met dodelijke afloop

Als een persoon overlijdt door een verkeersongeval, zorgt dit naast persoonlijk leed ook voor overlijdensschade. De financiële schade kan hierbij aanzienlijk zijn. Zo valt bijvoorbeeld het inkomen van een echtgenoot weg, waardoor er binnen het gezin minder financiële draagkracht aanwezig is. Is het dodelijke ongeval veroorzaakt door een andere persoon? Dan verhaalt u de overlijdensschade op deze tegenpartij. Aangezien ieder motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd moet zijn, kunt u de schade meteen verhalen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Heeft er een eenzijdig auto-ongeluk plaatsgevonden? Als er een schade inzittendenverzekering, kortweg SVI-verzekering is afgesloten, kunt u ook de schade laten vergoeden door de verzekeraar.


Welk soort schade kan ik laten vergoeden bij een dodelijk ongeval?

Bij een dodelijk ongeval krijgt u te maken met overlijdensschade. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensschade, maar ook de begrafeniskosten, affectieschade en shockschade spelen een rol. We nemen hieronder de verschillende soorten schade bij een dodelijk ongeval onder de loep:


Overlijdensschade volgens artikel 6:108 BW

In artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek is de overlijdensschade als gevolg van een verkeersongeval met dodelijke afloop geregeld. In het eerste lid van artikel 6:108 BW staat wie recht heeft op inkomensschade na het overlijden van een slachtoffer. Degenen die recht hebben op een schadevergoeding zijn:

  • de kinderen van de overledene
  • de echtgenoot, zolang hij of zij niet van tafel en bed gescheiden is van de overledene
  • de geregistreerd partner
  • de ouders, broers en zussen
  • andere bloed- en aanverwanten van de overledene, voor zover het slachtoffer volledig of deels in het levensonderhoud van deze personen voorzag of daartoe verplicht was volgens rechtelijke uitspraak

Als nabestaande kunt u een claim voor overlijdensschade indienen bij de verzekeraar van degene die aansprakelijk is. De schadevergoeding bestaat in dit geval uit het inkomensverlies dat ontstaat door het overlijden van de dierbare. Dit houdt in dat u dezelfde levensstandaard moet behouden als van voordat de dierbare overleed.


De kosten van begrafenis bij een dodelijk ongeval

Niet alleen voor het verlies aan inkomsten, maar ook voor de begrafeniskosten kunt u een schadeclaim indienen. In het tweede lid van artikel 6:108 BW wordt bepaald dat u alle kosten van de uitvaart kunt laten vergoeden, zoals:

  • de kosten voor de begrafenis
  • de kosten voor de dienst
  • de kosten voor de bloemen
  • de reiskosten van dierbaren
  • de kosten van een urn of graf


Het recht op affectieschade bij een dodelijk ongeval

Naast de vergoeding voor inkomensschade en de begrafeniskosten, regelt artikel 6:108 BW affectieschade bij een dodelijk ongeval. Tot 1 januari 2019 hadden enkel slachtoffers van letselschade recht op immateriële schade. De naasten van het slachtoffer hebben echter ook groot verdriet door het overlijden van het slachtoffer. Daarom is affectieschade in het leven geroepen. Zo kunnen naasten van slachtoffers ook immateriële schadevergoeding claimen, wanneer er sprake is van zwaar letsel of overlijden. Recht op affectieschade hebben de kinderen, ouders, partners en andere personen met een nauwe band. Onder andere broers en zussen vallen onder deze regeling. De hoogte van de affectieschade is afhankelijk van de relatie die de persoon had met de overledene. Ook de wijze waarop de overledene is overleden, speelt een rol. Zo is de affectieschadevergoeding voor een echtgenote hoger dan voor een meerderjarig kind dat niet meer in huis woonde. Ook ontvangt een naaste een vergoeding van € 2.500,- hoger in het geval er een misdrijf is gepleegd. De vergoedingen van affectieschade zijn vastgelegd in de wet en variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-. Bent u benieuwd voor welke affectieschade u in aanmerking komt? Onze letselschade advocaten geven u graag professioneel advies, zodat u meteen weet waar u recht op heeft.


Shockschade bij een auto-ongeluk met dodelijke afloop

Wanneer men spreekt van Shockschade, gaat het om schade die in ontstaan als iemand aan het ongeval zodanige psychische problematiek heeft overgehouden, dat diegene zich in een shock bevindt. Deze schade kan een arts vaststellen, zoals een huisarts of psycholoog. Het recht op shockschade mag niet iedere naaste opvoeren. Het gaat enkel om nabestaanden die een affectieve, hechte relatie met de overleden persoon hadden. Heeft u shockschade? Dan wordt deze letselschade vergoed.


De berekening van de overlijdensschade bij een dodelijk ongeval

Het berekenen van de complete schadevergoeding bij een dodelijk ongeval is meestal complex. Niet alleen vallen er inkomsten weg, ook maakt u kosten voor de begrafenis. U krijgt te maken met andere hypotheeklasten, bijvoorbeeld een verlichting vanwege de uitkering van een levensverzekering. Daarnaast is het smartengeld ingewikkeld voor een leek om te berekenen. Schakel daarom de experts van SAP Letselschade Advocaten in. Wij maken een duidelijk overzicht van de te verwachte schadevergoeding, zodat u meteen weet wat u kunt verwachten.


Hulp nodig? Schakel SAP Letselschade Advocaten in

Op het moment dat een dierbare wegvalt, denkt u waarschijnlijk niet direct aan een vergoeding voor overlijdensschade. Toch raden wij u aan om advies in te winnen bij een gespecialiseerd kantoor in letselschade. Met meer dan 30 jaar ervaring neemt SAP Letselschade Advocaten graag voor u de juridische zorgen uit handen, zodat u veel complex en tijdrovend werk uit handen wordt genomen. Bovendien vergoedt de verzekeraar van de tegenpartij de kosten van onze dienstverlening. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via het online contactformulier.