Ontslag na letselschade: mag dat?

Ontslag na letselschade: mag dat?

Wanneer je letselschade oploopt, heeft dat mogelijks ook gevolgen voor het verdere verloop van jouw carrière. Een dakwerker met een rolstoel zou bijvoorbeeld te gek voor woorden zijn. Ook een dove telefoniste zal op weinig sympathie kunnen rekenen. In dergelijke gevallen valt het natuurlijk te rechtvaardigen dat uiteindelijk ook een ontslag zal volgen. Dat is overigens niet zo uitzonderlijk: ook onderzoek heeft aangetoond dat een door letselschade getroffen medewerker een groter risico loopt om ontslagen te worden.

Mag de werkgever jou ontslaan na letselschade?

Het gewone feit dat je letselschade opgelopen hebt, is nog geen rechtvaardiging voor het ontslag. Wel is de werkgever natuurlijk niet verplicht om een eventueel aflopend contract te verlengen. Ook na twee jaar ziekte mag de werkgever jou uiteindelijk ontslaan, hoewel de werkgever wel nog enkele re-integratieverplichtingen dient na te leven. Tot slot kan de werkgever jou ook ontslaan mits uitbetaling van de noodzakelijke schade- en verbrekingsvergoedingen. Er zijn met andere woorden verschillende methoden om de werknemer toch te ontslaan na de letselschade. Dat is ook het geval indien die letselschade ontstond ten gevolge van een bedrijfsongeval. Echter hoef je hier natuurlijk niet automatisch vrede mee te sluiten. Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat het ontslag of de niet-verlenging een rechtstreeks gevolg is van de opgelopen letselschade. Een vriendelijke werkgever zal dat misschien wel schriftelijk willen bevestigen. Toch kan het ook zonder zo’n bevestiging voldoende aannemelijk gemaakt worden om het verlies aan verdienvermogen te verhalen bij de aansprakelijke partij.

Vordering werkgever t.a.v. aansprakelijke partij

Indien een andere partij aansprakelijk is voor de schade, zal de werkgever overigens niet snel overgaan tot een ontslag binnen de periode van twee jaar. De doorbetalingsverplichting van een gedeelte van het loon zorgt immers ook voor schade ten aanzien van de werkgever, die voor die schade de aansprakelijke partij kan aanspreken.

Verlies aan verdienvermogen vorderen

De materiële schadevergoeding behelst lang niet alleen de kosten voor de medische of juridische bijstand. Ook het verlies aan verdienvermogen is immers een vorm van vermogensrechtelijke schade. Die schade zal de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij dienen te vergoeden. Het maakt hierbij niet uit of de aansprakelijke partij een derde is of de werkgever, bijvoorbeeld indien de letselschade optrad ten gevolge van een bedrijfsongeval. Die schadevergoeding behelst overigens niet alleen het inkomen maar ook het verlies aan pensioenopbouw, het mislopen van vakantiegeld en allerhande andere bonussen. Er kan zelfs rekening gehouden worden met carrièremogelijkheden die in een nog hoger loon hadden kunnen resulteren. De kern is dan ook dat je schadeloos wordt gesteld voor de financiële gevolgen van het schadegeval. Samengevat: onrechtstreeks kan je ontslagen worden na letselschade. Indien een andere partij aansprakelijk is, hoef je financieel echter niks te verliezen. SAP Letselschade Advocaten kan een en ander voor jou uitzoeken.