afhandeling duurt lang

letselschades binnen twee jaar afhandelen

Letselschades binnen twee jaar afhandelen is de ambitie, maar lukt niet altijd

 Het is natuurlijk niet vooraf te voorspellen hoelang een letselschadezaak zal aanslepen. Er kunnen soms allerlei vertragingen optreden, bijvoorbeeld als er moet worden gewacht op expertverslagen of als er eerst deelgeschillen moeten worden behandeld. Toch is het niet de bedoeling dat het afhandelen van letselschadezaken al te lang aansleept, integendeel.

Doelstelling: letselschades binnen twee jaar afhandelen

 De Gedragscode Behandeling Letselschade legt de nadruk op een goede mentaliteit en good practices bij alle personen die betrokken zijn bij het afhandelen van letselschade, zoals verzekeraars. De achtste gedragsregel geeft aan dat letselschades binnen twee jaar afhandelen de ambitie moet zijn, zonder dat het een echte verplichting is. Als letselschades binnen twee jaar afhandelen niet lukt, moet men op initiatief van de verzekeraar nagaan wat de oorzaak is van deze trage afhandeling. De partijen zullen dan moeten samenzitten om na te gaan hoe ze de afhandeling in een stroomversnelling kunnen krijgen. Dan maken ze daar ook samen afspraken over.

Als blijkt dat alles is vastgelopen, moet er een oplossing worden gezocht. Het uitgangspunt is dat er in kaart wordt gebracht wat hen verdeeld, om vervolgens na te gaan hoe ze dit zullen oplossen. Men kan dan bijvoorbeeld een deelgeschil aan de rechter voorleggen of een andere derde inschakelen, zoals een bemiddelaar. Bij conflicten met de verzekeraar is het altijd aan te raden om een beroep te doen op een letselschade advocaat.

Letselschades binnen twee jaar afhandelen lukt niet altijd

 Ondanks dat letselschades binnen twee jaar afhandelen de ambitie is, merken we dat dit nog steeds niet altijd wordt gehaald. Daarover is eerder in opdracht van het Verbond van Verzekeraars een onderzoek uitgevoerd. Men wilde vooral weten wat men zoal kan doen om de doelstellingen met betrekking tot letselschades binnen twee jaar afhandelen ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Daaruit bleek toen dat vooral de zogeheten best practices belangrijk zijn. Dat wil zeggen dat verzekeraars proactief dienen te handelen en snel dienen te reageren op brieven en telefoontjes met betrekking tot het ongeval. En dat hij de termijnen goed dient te bewaken.

Om de doelstellingen met betrekking tot letselschades binnen twee jaar afhandelen te realiseren, moeten verzekeraars ook behandelplannen opstellen. Zeker bij whiplash symptomen is het opstellen van plannen belangrijk. Ook zouden verzekeraars vragen omtrent het medisch causaal verband pragmatischer kunnen benaderen en al sneller kunnen overgaan tot een gezamenlijk uitgevoerde expertise.

Bij grote schadebedragen en medische expertises is letselschades binnen twee jaar afhandelen moeilijk

 Uit het uitgevoerde onderzoek bleek voorts dat hoe hoger het uit te keren schadebedrag is, des te langer het duurt en hoe groter de kans is dat de letselschades binnen twee jaar afhandelen niet mogelijk is. In de praktijk blijkt dan ook dat als een verzekeraar meer moet betalen, hij ook meer zaken in twijfel trekt. Bij lagere schadebedragen doen verzekeraars vaak minder moeilijk. Volgens het onderzoek zouden ook medische adviseurs vaak voor vertragingen zorgen. Zij lopen vaak weken achter op schema en dat zorgt ervoor dat de letselschades binnen twee jaar afhandelen niet altijd mogelijk is.