Letselschade, hoe bewijs je het?

Letselschade, hoe bewijs je het?

Om een andere partij aansprakelijk te stellen, moet je eveneens schade kunnen aantonen. Bovendien zal je ook moeten kunnen aantonen dat die schade het gevolg is van de onrechtmatige daad van de tegenpartij. Het is dan ook cruciaal om de nodige bewijsstukken te verzamelen. Wat moet je doen om jouw letselschade te bewijzen? SAP Letselschade Advocaten geeft alvast enkele belangrijke tips.   #1. Laat een arts de nodige vaststellingen doen Indien er sprake is van fysieke of psychische schade, ga je steeds langs bij een arts of deskundige. Daar wacht je overigens maar beter niet al te lang mee. Dat is niet alleen belangrijk voor het verder verloop van de gezondheidssituatie, maar is dat ook op bewijsrechtelijk vlak. De arts zal een en ander noteren in het patiëntendossier en de nodige medische stukken bezorgen. Bovendien kan de vaststelling van de arts vaak ook de basis leggen voor het aantonen van een zogenaamd causaal verband. Zo zal een arts bijvoorbeeld kunnen aangeven dat een bepaalde fractuur afkomstig is van een impact met hoge snelheid, wat de stelling dat je aangereden werd door de fietser-bestuurder dan kan onderbouwen. Meestal raden wij aan om meteen na het bezoek aan de arts een schriftje aan te leggen. Hierin noteer je de eerste afspraak met de arts en noteer je vervolgens het verdere verloop van de behandelingen. Bij iedere nieuwe behandeling of therapie noteer je opnieuw de datum. Zo behoud je eenvoudig het overzicht in het verloop van de medische situatie en kan je dat ook bij discussies met de verzekeraar boven tafel halen.   #2. Doe beroep op een onafhankelijke deskundige Soms kan er een discussie ontstaan over de ernst van de schade. In dergelijke gevallen schakelen jullie best een onafhankelijk deskundige aan die een specifiek onderzoek kan verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een arbeids- of medisch deskundige.   #3. Vraag de nodige bewijsstukken op In sommige gevallen is het mogelijk om ook externe informatie op te vragen. Denk bijvoorbeeld aan het dossier van de bedrijfsarts. Indien het bijvoorbeeld ging om een ernstig bedrijfsongeval, zal meestal ook de Inspectie SZW een onderzoek gestart hebben. Ook de bevindingen van dat onderzoek zijn vaak niet onbelangrijk om het bestaan van de letselschade en het causaal verband aan te tonen.   #4. Verzamel alle bonnetjes Wanneer je kosten maakt die verband houden met het ongeval, verzamel je de desbetreffende bonnetjes en nota’s. Die kan je in het aangehaald schriftje kleven, uiteraard inclusief een woordje uitleg. Het kan bijvoorbeeld gaan om een parkeerticket om de auto kwijt te geraken bij de fysiotherapeut. Het kan echter ook verder gaan dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de tuinman die jouw gras kwam maaien omdat jij aan de bank gekluisterd zit. Toegegeven: soms bieden ook de zogenaamde Letselschade Richtlijnen een uitweg, toch is het bijhouden van concrete bewijsstukken ook hier geen overbodige luxe.   #5. Doe aan kilometerregistratie Wanneer je je als slachtoffer verplaatst per wagen, maak je opnieuw extra kosten. De Letselschade Richtlijnen hebben ook de kilometervergoeding genormeerd. Het blijft echter belangrijk om ook hier de afgelegde kilometers voldoende aannemelijk te kunnen maken. Telkens wanneer je je dient te verplaatsen ten gevolge van het ongeval, neem je daar dan ook notitie van. Je noteert de afgelegde weg en de reden voor de verplaatsing. In combinatie met de andere bewijsstukken moet dat volstaan om ook deze schadepost voldoende aannemelijk te maken.