Letselschade bij kinderen: zijn er bijzondere regels?

Letselschade bij kinderen: zijn er bijzondere regels?

Wanneer een kind letselschade heeft opgelopen, gelden in principe dezelfde aansprakelijkheidsregels. Er moet in dat geval een fout aangetoond worden, net zoals het causaal verband. Toch vindt de wetgever kinderen meer beschermingswaardig en komt het met een bijzondere afwijking op die aansprakelijkheidsregels. Hierbij heeft de wetgever aandacht voor de bijzonder kwetsbare rol die zij innemen bij het zich begeven in het verkeer. Wat moet je weten indien een kind letselschade oploopt? SAP Letselschade Advocaten legt het voor jou uit.  

Bijzondere situatie: verkeersongeval met een kind

Bij verkeersongevallen met kinderen (en een gemotoriseerd voertuig) heeft de wetgever een grens voorzien op de leeftijd van 14 jaar. Kinderen vanaf 14 jaar kennen dan de gewone aansprakelijkheidsregels waarbij de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is voor minimaal 50 % van de schade. Is het kind jonger dan 14 jaar? Dan is de bestuurder altijd aansprakelijk voor de volledige schade. Er gelden wel uitzonderingen op dat principe. Toch zijn die uitzondering maar moeilijk aan te tonen. De 100%-regel wordt bijvoorbeeld niet toegepast indien een kind zich moedwillig voor een wagen werpt.  

Hogere smartengeldvergoeding mogelijk

Ingevolge letselschade kan het slachtoffer vaak ook een schadevergoeding eisen voor de immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan een litteken dat het gezicht ontsiert. Bij de bepaling van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Ook de jeugdige leeftijd speelt een rol. Zo neemt de jurisprudentie aan dat een kind langer en intenser de gevolgen zal dragen van zo’n ontsiering dan bijvoorbeeld het geval zou zijn bij een gepensioneerde. Om die reden is het vaak mogelijk om een hogere smartengeldvergoeding te claimen.  

Schadevergoeding voor studievertraging

Een andere bijzonderheid aan een dossier waar kinderen bij betrokken zijn, is de zogenaamde studievertraging. Studievertragingen tot één jaar of langer zijn niet ongewoon. Zo’n studievertraging zorgt er namelijk voor dat het kind pas later op de arbeidsmarkt terecht zal komen en zo heel wat inkomsten misloopt. Om die reden kan een schadevergoeding geëist worden voor de studievertraging van het kind.  

Afwikkeling schadeclaim

Bij kinderen is steeds enige voorzichtigheid geboden. Letselschade kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor het verdere leven. Vaak treden sommige nadelige effecten pas jaren later op. Het kind kan gepest worden, er kan sprake zijn van leerstoornissen, groeiproblemen of ontwikkelingsproblemen. Vaak wordt de afwikkeling van het dossier vaak even uitgesteld, bijvoorbeeld tot het kind meerderjarig is. Intussen kunnen wel voorschotten gevraagd worden om de directe kosten te dekken. Bij letselschade bij kinderen is het duidelijk dat de concrete omstandigheden een rol spelen. Op basis van die gegevens zal een afweging gemaakt worden. Een letselschade advocaat is de ideale persoon om de belangen optimaal te behartigen. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we jou dan ook graag bij. Kom langs voor een gratis intake gesprek waarbij we de verschillende mogelijkheden toelichten.