6 tips om verjaring van uw letselschade te voorkomen

6 tips om verjaring van uw letselschade te voorkomen

Ook in Nederland kunnen schadezaken verjaren. Met de verschillende verjaringstermijnenwil de wetgever het onredelijk karakter van late schadeclaims voorkomen. Zo zou het immers onredelijk zijn om dertig jaar later nog steeds aangesproken te worden voor een fout die men in het vroege leven beging. Om die reden is er aan een letselschadeclaim een relatieve verjaringstermijn van vijf jaar verbonden. Die verjaring begint te lopen na het schadegeval of na het ontdekken van de schade en de aansprakelijke partij. Echter geldt er ook een absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Er zijn eveneens uitzonderingen voorzien op die regel. Bijvoorbeeld indien het gaat om een claim ten opzichte van de verzekeraar of een vliegtuigmaatschappij. Onderstaande zes tips helpen te voorkomen dat uw letselschade zou verjaren. Zo kan de verjaringstermijn bijvoorbeeld gestuit worden.

# 1. Onderneem zo snel mogelijk actie

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ontdekken van de schade en/of het ontdekken van de partij die aansprakelijk is voor die schade, de aansprakelijkstelling te versturen. Dat is vooral belangrijk in het kader van de verschillende relatieve verjaringstermijnen.

# 2. Stuit de verjaring

Een verjaringstermijn kan gestuit worden. Vooral wanneer het gaat om een moeizame afhandeling of bij het lange wachten op het bereiken van een medische eindsituatie, is dat niet onbelangrijk. Artikel 3:317 BW geeft aan hoe de verjaringstermijn gestuit kan worden. Zo moet het gaan om een schriftelijke aanmaning of mededeling waarbij u aangeeft dat u zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt. Het jaarlijks versturen van een stuitingsbrief is dan ook aangewezen.

# 3. Verstuur steeds per aangetekende brief

Of het nu gaat om de aansprakelijkstelling of om de stuitingsbrief: u moet natuurlijk steeds uw acties kunnen bewijzen. Daarom kiest u steeds voor een zending per aangetekende brief. Houd ook een kopij ervan goed bij. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het verzendingsbewijs. Noteer overigens steeds de datum van verzending op de brief zelf. Ook dat kan discussies helpen te voorkomen.

# 4. Opgelet voor rechtsverwerking

Naast de verjaring houdt u maar beter ook rekening met de zogenaamde rechtsverwerking. Het gaat om een juridische theorie waarbij het slachtoffer zijn vorderingsrecht kan verspelen op grond van de redelijkheid en de billijkheid. Het gaat om gedragingen die redelijk en billijk onverenigbaar zijn met het geldend maken met het vorderingsrecht van het slachtoffer. Kortom: de andere partij kon er door uw uitspraken of handelingen van uitgaan dat u uw vorderingsrecht niet langer zou uitoefenen. Let dus steeds op bij de reacties die u geeft op voorstellen van de verzekeraar of laat een belangenbehartiger de nodige correspondentie voor u opstellen.

# 5. Informeer u ook na het verlopen van een absolute verjaringstermijn

Na het verlopen van de absolute verjaringstermijn kan u in principe uw rechten niet meer doen gelden. Toch heeft de jurisprudentie in het verleden al meermaals een uitzondering op dat principe toegelaten. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de gevolgen van asbest. In de juridische literatuur spreekt men bij mesotheliomen ook wel eens over “de loterij van het aansprakelijkheidsrecht”. Het gaat in dit voorbeeld om een absolute verjaringstermijn van dertig jaar terwijl zo’n mesothelioom zich soms pas veertig jaar of later manifesteert. Bij een dergelijk voorbeeld heeft de Hoge Raad in de zaak Van Hese / De Schelde aangegeven wanneer een uitzondering op die verjaringstermijn alsnog is toegestaan. De juridisch-technische details besparen we u, maar we benadrukken toch maar even dat u maar beter toch nog uw belangenbehartiger raadpleegt. U weet maar nooit…

# 6. Schakel een letselschade advocaat in

Gelet op de complexiteit van de verjaringstermijn, is het bij ingewikkelde zaken altijd aangewezen om een letselschade advocaat in te schakelen. Op die manier krijgt u zekerheid dat een deskundige aan het roer van uw schadeclaim staat. De letselschade advocaat zal er dan ook altijd alles aan doen om te voorkomen dat de verjaringstermijn alsnog verloopt. Ook bij SAP Letselschade Advocaten zien we hier steeds emfatisch op toe. Extra tip: Schakelt u een letselschade expert in via een verzekeraar en laat die alsnog de verjaringstermijn verlopen? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer SAP Letselschade Advocaten. Het gaat immers om een beroepsfout waardoor we de schade vaak volledig bij de verzekeraar kunnen verhalen, ook wanneer de verzekeraar u met lege handen achterlaat.