Schadevergoeding voor de advocaat

Schadevergoeding voor de advocaat

Wie aansprakelijk is voor een door hem veroorzaakte onrechtmatige daad, moet de schade van de andere partij vergoeden. Dat is ook zo indien het gaat om een vorm van risicoaansprakelijkheid. In dat laatste geval hebben we het bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid door de bezitter voor schade aangericht door zijn dier. De schadevergoeding behelst dan de medische kosten, de gederfde inkomsten en eventueel ook smartengeld voor de ontwikkelde angst voor honden. Maar is het wel rendabel om juridische stappen te ondernemen? Lopen de kosten voor de letselschade advocaatdan niet op? Die zorgen zijn overbodig. SAP Letselschade Advocaten legt uit waarom.

Letselschade advocaat is gratis voor het slachtoffer

Indien je ten gevolge van een fout van een andere partij schade oploopt, dan moet die andere partij alle schade ten gevolge van die fout vergoeden. Ten gevolge van het schadefeit moet je dan ook extra kosten maken. Denk maar aan de kostprijs van de kinesist. Toch blijft de schadevergoeding lang niet alleen beperkt tot die medische kosten. Ook de busrit naar zijn praktijk of het parkeerticketje zullen immers onderdeel uitmaken van de schadeclaim. Het gaat stuk voor stuk om kosten die je zonder de onrechtmatige daad niet had hoeven te maken. Hetzelfde geldt ook voor de juridische kosten. Zonder de fout van de andere partij had jij geen advocaat moeten inschakelen. Die kosten kan je dus opnemen in de schadeclaim. Op voorwaarde dat de andere partij dus ook effectief aansprakelijk en voldoende kapitaalkrachtig is, zijn die advocaatkosten ‘gratis’. Overigens kan ook een rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomen in de kosten van de advocaat. Dat maakt het des te interessanter. Extra tip: wanneer je regelmatig overlegt met de advocaat, kan je de afgelegde kilometers ook gewoon in de kilometervergoeding opnemen.

Ook vergoeding voor proceskosten mogelijk

Lang niet alleen de advocaat rekent kosten aan, dat geldt ook voor de magistratuur. We spreken hier van proceskosten. Denk bijvoorbeeld aan het griffierecht, de kosten voor de deurwaarder en de kosten voor experts en deskundigen. Bij een rechterlijke uitspraak zal de verliezende procedurepartij eveneens gehouden worden tot betaling van de proceskosten. Hiervoor werkt men aan de hand van een puntensysteem en bijhorende bedragen. Op die manier kan je ook een vergoeding verkrijgen voor de gemaakte proceskosten.