Wat is het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade jurist?

Wat is het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade jurist?

Zowel letselschade advocaten als letselschade juristen kunnen u bijstaan bij de begroting en de afhandeling van letselschadezaken. Natuurlijk hebben ze ook alle twee een gedegen kennis van het letselschaderecht en zetten ze het belang van hun cliënt op de eerste plaats, dat zullen we zeker niet ontkennen. Toch schuilen er enkele belangrijke verschillen tussen beide belangenbehartigers. Die verschillen zijn niet onbelangrijk voor de verdere afhandeling van de schadeclaim. #1. Handhaving van de beroepsregels Een letselschade advocaat is een verplicht lid van de NOvA. Deze Nederlandse Orde van Advocaten zorgt voor een correcte handhaving van de beroepsregels. Ook de verplichte nascholingen behoren tot die regels. Daarmee willen we niet impliceren dat een letselschade jurist zich niet naschoolt, maar het vormt op zijn minst toch een extra garantie voor de bekwaamheid van de letselschade advocaat. #2. Mogelijkheid tot procederen Een letselschade advocaat heeft alle vrijheid om te procederen. Ook een letselschade jurist mag dat overigens, maar enkel binnen bepaalde beperkingen. Zo kan een jurist slechts bij beperkte schadevergoedingen naar de kantonrechter stappen. Ook verzekeraars zijn zich daarvan bewust en krijgen zo extra slagkracht om tot een minder gunstige buitengerechtelijke regeling te komen. Een letselschade advocaat kan dan ook extra pressiemiddelen aanvoeren en zal bovendien ook procederen als dat de beste piste is. Bovendien kan dat laatste resulteren in een snellere afhandeling van het dossier, wat niet onbelangrijk is voor een schadelijder die de centen nu meer dan ooit nodig heeft. #3. Financiële verschillen Over het algemeen is een advocaat een stuk duurder dan een letselschade jurist. Een advocaat mag zijn diensten dan ook niet gratis aanbieden, terwijl juristen vaak onder de formule ‘no cure, no pay’ werken. Weet wel dat dat risico’s inhoudt. In de praktijk zetten juristen immers in op een snelle afhandeling van het dossier via de minnelijke weg. In sommige gevallen is dat geen probleem, in andere gevallen is het dat wel. Anderzijds kunnen we de kosten van de advocaat ook eenvoudig relativeren. Die kosten zullen immers verhaald worden via de uiteindelijke schadeclaim. Vooral indien de aansprakelijkheid vaststaat en de tegenpartij voldoende kapitaalkrachtig is, is een advocaat een minstens even veilige keuze. #4. Kennis, expertise en ervaring Een advocaat is een beschermde titel waarbij een universitaire achtergrond gegarandeerd wordt. Bij een jurist is dat niet het geval. Een letselschade jurist kan bijvoorbeeld ook gewoon over een hbo bachelor rechten beschikken. Over het algemeen zal een letselschadeadvocaat steeds over een hogere graad van kennis, expertise en proceservaring beschikken dan een jurist. Dat is dan ook logisch: zij kennen als geen ander de kneepjes van het vak. #5. Vrije belangenbehartiging Het staat een advocaat vrij om de belangen te behartigen van het slachtoffer of de dader. Uiteraard geldt dat ook voor de jurist. Toch komt een letselschadejurist in het tweede geval al snel in een zwakkere positie te staan: indien de andere partij besluit te proceduren, moet de jurist immers op zijn beurt een advocaat inschakelen. Weet overigens dat SAP Advocaten de nadrukkelijke keuze gemaakt heeft om enkel de belangen van slachtoffers te behartigen, niet die van de daders. Met die uitdrukkelijke keuze garanderen wij een gerichte expertise op een enkel domein van het aansprakelijkheidsrecht. Alhoewel wij letselschade advocaten zijn, zijn wij misschien nog meer dan wie dan ook échte letselschade experts.