Adviezen die u krijgt van uw letselschade advocaat

Adviezen die u krijgt van uw letselschade advocaat

Een goede advocaat is meer dan alleen een belangenbehartiger die de schadeafwikkeling op zich neemt. Ieder letselschadetraject behelst steeds verschillende momenten waarop knopen doorgehakt moeten worden. Iedere keuze heeft hierbij zijn eigen voor- en nadelen. De advocaat is de persoon bij uitstek om het slachtoffer te betrekken in dit proces en te adviseren met betrekking tot die keuzemogelijkheden. Toch houdt de rol van de advocaat ook daar niet op, integendeel. Zelfs na de afhandeling van het letselschadetraject zal de letselschade advocaat voor u klaar blijven staan. Maar welke adviezen mag u nu verwachten van uw advocaat?

Gratis eerste advies van uw letselschade advocaat

Een eerste adviesgesprek kan plaatsvinden op het kantoor van SAP Letselschade Advocaten maar eveneens bij het slachtoffer thuis. Dit gesprek is volledig kosteloos. Tijdens dit eerste adviesgesprek geven we aan of het al dan niet duidelijk is of iemand (deels) aansprakelijk is voor uw schade. Soms staat die aansprakelijkheid buiten kijf, andere keren ligt dit een stuk moeilijker. Onze gespecialiseerde letselschade advocaat zal op basis van die informatie aangeven welke stappen verder genomen kunnen worden en welke kosten gemaakt dienen te worden. Eveneens kan de advocaatna gaan of u al dan niet toegang hebt tot de gefinancierde rechtsbijstand of wat de mogelijkheden zijn binnen de rechtsbijstandsverzekering.

Advies met betrekking tot het letselschadetraject

Indien de andere partij de aansprakelijkheid niet erkent of indien er een twistpunt ontstaat, zal de advocaat nagaan wat de kansen zijn om via een procedure voor de rechter alsnog succes te behalen. Op basis van die afweging zal de advocaat u concreet adviseren met betrekking tot de te nemen stappen. Hetzelfde geldt overigens indien verschillende partijen aansprakelijk zijn: dan zal de advocaat u adviseren welke partij het best wordt aangesproken. Is er de mogelijkheid om op basis van een ander rechtssysteem de schade te verhalen? Ook hier zal uw advocaat u van advies op maat voorzien, eventueel na het consolideren van een gelieerd buitenlands advocatenkantoor.

Advies met betrekking tot de medische eindsituatie

Al snel na de regeling van het concept schadeoverzicht zal uw advocaat u adviseren om de medische eindsituatie af te wachten. Wel zal de letselschade advocaat in de tussentijd voorschotten regelen.

Bewijsrechtelijk advies en advies met betrekking tot de schadebeperkingsplicht

Terwijl we de medische eindsituatie afwachten, zal uw advocaat u alvast adviseren om alle nota’s, bonnetjes en inkomensspecificaties goed te bewaren. Met betrekking tot de bewijslast krijgt u steeds praktisch advies opdat u steeds de noodzakelijke stukken zou bewaren. Ook wanneer u praktische vragen heeft in het kader van uw schadebeperkingsplicht, kan u terecht bij uw advocaat. Zo zou u bijvoorbeeld de vraag kunnen hebben of u de bus moet nemen naar het ziekenhuis of toch de duurdere taxi nemen mag. In het kader van het verhalen van die schade, is de letselschade advocaat de persoon bij uitsteek om u te adviseren.

Advies met betrekking tot de schadeafwikkeling

Wanneer er overeenstemming gezocht wordt met de verzekeraar, zal de letselschade advocaat u adviseren met betrekking tot de genoeglijkheid van iedere schadepost. Hetzelfde geldt overigens voor cliënten die ons raadplegen voor een second opinion. De cliënt blijft vrij om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, maar we geven ook aan waar we via een (deelgeschil)procedure mogelijks betere resultaten kunnen bereiken.

Advies met betrekking tot de belastingaangifte

Tot slot zal de letselschade advocaat u steeds adviseren over hoe u de uitgekeerde bedragen dient te verwerken in uw belastingaangifte. Verder zal de advocaat steeds een belastinggarantie voorzien. Treden er na de afwikkeling van het schadedossier nog problemen op? Bijvoorbeeld omdat de gemeente de bijstandsuitkering terugvordert? Bij twijfel kan u altijd opnieuw contact opnemen met uw letselschade advocaat, die u ook dan van geschikt advies zal voorzien.