De kosten van een letselschade advocaat
01 oktober 2017 

De kosten van een letselschade advocaat

Niemand werkt gratis, ook een letselschadeadvocaat doet dat niet. Toch vallen de kosten van een letselschade advocaat voor het slachtoffer vaak erg goed mee. Vaak is de hulp zelfs helemaal gratis. Dat heeft niks te maken met de barmhartigheid van de advocaat, maar wel met het aansprakelijkheidsrecht in ons land. Het is namelijk de aansprakelijke partij die de schade en dus ook de kosten van de letselschade advocaat moet vergoeden. Bij een eigen fout is het wel mogelijk dat het slachtoffer een deel van de kosten van de letselschade advocaat zelf moet betalen. Mogelijk kan een verzekering redding bieden. Wat kost een letselschade advocaat? Deze en andere vragen beantwoorden wij op deze pagina.

Kosten letselschade advocaat: vlog van Ineke Roelandschap

In deze vlog bespreekt advocaat Ineke Roelandschap hoe het zit met de kosten van een letselschade advocaat bij letselschadezaken. Ineke Roelandschap is een advocaat die is gespecialiseerd in letselschadezaken. Ze heeft tijdens haar studie al veel praktijkervaring opgedaan met betrekking tot letselschade. Ze rondde haar master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam af in juni 2011. In heldere bewoordingen legt ze uit hoe de kosten van een letselschade advocaat geen belemmering hoeven te zijn voor slachtoffers van een ongeval. Onder deze video is de transcriptie van deze vlog weergegeven.

(Video: https://www.youtube.com/embed/fE3Lv8TeRBU?feature=oembed )


"Vandaag wil ik het met jullie hebben over de kosten van een advocaat bij letselschade. Wat mensen er misschien van weerhoudt om een advocaat in te schakelen bij een letselschadezaak, zijn de kosten van de advocaat, terwijl een letselschadeadvocaat er juist voor kan zorgen dat u uw volledige schade vergoed krijgt. Maar in een letselschadezaak blijken de kosten van de advocaat vaak niet voor rekening van het slachtoffer, maar voor rekening van de aansprakelijke partij, dus veelal de verzekeraar."

"De wet regelt namelijk dat de redelijke kosten voor rechtsbijstand moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij als de aansprakelijkheid vast staat. Ook andere kosten om de schade vast te stellen, zoals deskundigenonderzoeken of het opvragen van medische stukken, moeten dan door de aansprakelijke partij worden vergoed. En zelfs als het slachtoffer een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan deze gewoon de zaak door een letselschadeadvocaat laten behandelen, omdat de redelijke kosten van de advocaat alsnog moeten worden voldaan door de aansprakelijke partij."

"In veel letselschadezaken zullen de advocaatkosten voor het slachtoffer dus heel beperkt blijven of zelfs kosteloos zijn. Laat de advocaatkosten dus vooral geen drempel zijn om een letselschadeadvocaat te benaderen. Voor meer informatie of voor een intake bij SAP Advocaten kunt u contact opnemen met ons kantoor."

Wat kost een letselschade advocaat?

Elke advocaat is vrij om zelf zijn tarieven vast te leggen. Gespecialiseerde advocaten, denk maar aan een advocaat die is gespecialiseerd in medische fouten en die ook over veel medische kennis beschikt, zullen wellicht hogere tarieven vragen dan startende advocaten. Sommige advocaten werken met vaste tarieven voor het volledige proces, terwijl andere advocaten werken met uurtarieven. Volgens welke formule men ook werkt, er zal steeds rekening worden gehouden met de complexiteit van de letselschadezaak. Sommige zaken vergen nu eenmaal veel meer inspanningen en dat zal natuurlijk de kosten van de letselschade advocaat beïnvloeden. Dat alles maakt het voor ons moeilijk om te zeggen wat bij schade een letsel advocaat kosten zal.

Bij vrijwel alle letselschadeadvocaten kunt u terecht voor een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het meestal al snel duidelijk of de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld en of het mogelijk zal zijn om alle kosten vergoed te krijgen. In ieder geval zal men informeren over de kans op slagen en zal men een inschatting maken over de kosten van de letselschade advocaat. Het is dus perfect mogelijk om vooraf duidelijkheid te krijgen over de kosten van de letselschade advocaat. Dan kunt u altijd nog beslissen om al dan niet de hulp van de letselschadeadvocaat in te schakelen.

Gemiddelde kosten letselschade advocaat

Zoals eerder aangehaald, kunnen de kosten voor een letselschade advocaat enorm verschillen en zijn ze moeilijk met elkaar te vergelijken. De meest objectieve manier om dit te doen, is door de uurtarieven te vergelijken. Volgens de Advocatengids kost een gemiddelde advocaat ongeveer 200 euro per uur. Consumentenbond bevestigt dit bedrag. Een beginnende advocaat zonder een specialisatie kost meestal minder. Dan betaalt u tussen 100 en 200 euro per uur. Voor reiskosten hanteert men soms lagere tarieven.

Gespecialiseerde advocaten zijn flink duurder en kunnen tot het dubbele vragen van een gemiddelde advocaat. Deze bedragen zijn telkens inclusief 21% btw. Dat geld is in principe niet alleen bedoeld voor de advocaat zelf, maar wordt ook gebruikt om de kantoorkosten en de juridische medewerkers te betalen. Dit is echter niet bij alle advocaten het geval. Sommige advocaten hanteren kantoorkosten van vijf of zes procent bovenop het uurtarief. Houd er rekening mee dat er soms nog extra kosten bij kunnen komen, bijvoorbeeld voor het starten van een juridische procedure of voor het inschakelen van experts die het hersenletsel in kaart moeten brengen.

Factoren die de kosten van de letselschade advocaat beïnvloeden

Over het algemeen zullen de volgende factoren de kosten van de letselschade advocaat beïnvloeden:

  • De ervaring van de letselschadeadvocaat
  • De omvang en de complexiteit van de letselschadezaak
  • Het financiële belang van de zaak
  • Spoedklussen, bijvoorbeeld bij weekendwerk of bij een snelle behandeling
  • Het aantal zaken, bijvoorbeeld een korting voor bedrijven die jaarlijks veel zaken aanbrengen


Voorts blijkt dat er ook regionale verschillen zijn. Hierdoor liggen de advocaatkosten in sommige steden of regio's hoger. Dat heeft wellicht te maken met de lokale markt en de duurdere huurprijzen in de regio. Dat moet men dan wel doorrekenen aan de klanten. Het is net omdat er zoveel zaken een rol spelen en het zo moeilijk is om te voorspellen wat de kosten van een letselschade advocaat zullen zijn, dat het aan te raden is om vooraf het een en ander met de advocaat te bespreken. Vraag vooraf duidelijkheid omtrent de kosten en kom niet voor onaangename verrassingen te staan. Bij de meeste advocaten staat de tariefinformatie niet op de website en kunt u enkel na zo'n eerste gesprek te weten komen wat de kosten van de letselschade advocaat zullen zijn.

Vergoeding advocaat kosten letselschade

Op basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk om de kosten van de letselschade advocaat te verhalen bij de aansprakelijke partij. Dat wil zeggen dat de partij die aansprakelijk is de advocaatkosten dient te betalen. Dat geldt ook voor andere buitengerechtelijke kosten, bijvoorbeeld als er een medisch adviseur of een technisch expert moet worden ingeschakeld. Als de tegenpartij uiteindelijk aansprakelijk is, is dat allemaal voor rekening van deze partij. Door deze vergoeding voor de advocaat kosten bij letselschade kost de juridische ondersteuning het slachtoffer uiteindelijk niks.

Het is daarbij ook niet eens nodig dat de zaak voor de rechter verschijnt. Meer zelfs: veel zaken worden afgehandeld zonder dat ze ooit voor de rechter komen. De tegenpartij kan dan de aansprakelijkheid erkennen en dan worden er onderling afspraken gemaakt om zo samen tot een passende schadevergoeding te komen. Ook over de kosten van de letselschade advocaat worden er afspraken gemaakt. Het is maar logisch dat de aansprakelijke partij deze dient te vergoeden. Er zijn met andere woorden niet veel financiële risico's.

No-cure-no-payregeling: geen kosten voor letselschade advocaat?

Sommige letselschadespecialisten bieden een no-cure-no-payregeling aan. Dat wil zeggen dat het slachtoffer niks hoeft te betalen als het niet lukt om de schade te claimen. Enkel bij winst is de letselschadeadvocaat te betalen. Het kan dan gaan om een vast bedrag of om een percentage van de schadevergoeding. Het klinkt natuurlijk interessant, maar dat is het heus niet altijd.

Het probleem is dat dergelijke letselschadespecialisten natuurlijk ook geld willen verdienen. Ze kunnen dat enkel doen met succesvolle zaken en niet met de onsuccesvolle zaken. Dat wil zeggen dat de inkomsten niet worden uitgesmeerd over alle zaken, maar enkel over de succesvolle zaken. Bij succes is zo'n letselschadespecialist dus eigenlijk altijd duurder. Als een zaak een grote kans op slagen heeft, is zo'n regeling dan ook meestal geen goed idee. Enkel wanneer het om een twijfelachtige zaak gaat, is dat wel het geval. De kans is dan echter groot dat men zo'n regeling niet voorstelt.

Verzekering en kosten letselschade advocaat

Wanneer u een juridisch geschil hebt, kan een rechtsbijstandverzekering nuttig zijn. In ons land zijn er verschillende rechtsbijstandverzekeraars. In eerste instantie krijgt u hulp van een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. Als dat niet volstaat, wordt er een advocaat ingeschakeld.

Afwijzing of afkopen door de rechtsbijstandverzekeraar

Als de verzekeraar geen kans op slagen ziet, kan hij beslissen om de claim af te wijzen of om het geschil af te kopen. Een verzekeraar koopt het geschil af als hij denkt dat de procedurekosten hoger liggen dan het schadebedrag waarop u recht hebt. Dergelijke afkoopregelingen zijn in de polisvoorwaarden terug te vinden. Bij een afwijzing is het aan te raden om te vragen waarom de claim werd afgewezen. Soms is het mogelijk om er alsnog met de verzekeraar uit te komen.

Indien u niet tevreden bent over de beslissing van de rechtsbijstandverzekeraar kunt u altijd om een second opinion vragen. Een onafhankelijke advocaat zal dan een bindend advies uitbrengen. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft eerder het recht van vrije advocaatkeuze benadrukt. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, mag u zelf een advocaat kiezen om u bij te staan bij een gerechtelijke of administratieve procedure. We raden steeds aan om dat te doen, omdat het de beste garantie is dat uw zaak onafhankelijk wordt behandeld. Want stel u maar eens voor dat uw verzekeraar ook de verzekeraar van de tegenpartij is, bent u dan echt zeker dat alles onafhankelijk verloopt? De vrije advocaatkeuze heeft niet alleen betrekking op gerechtelijke procedures, maar bijvoorbeeld ook op buitengerechtelijke bemiddeling of mediation. Dat volgt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in maart 2021.

(Bijna) geen kosten letselschade advocaat bij een rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt en van de verzekeraar een advocaat mag inschakelen, zal deze verzekeraar de kosten van de letselschade advocaat vergoeden. U hoeft dus niks te betalen, of toch bijna niks. Vaak is er namelijk een eigen risico in de voorwaarden opgenomen. Het voordeel van zo'n eigen risico is dat de te betalen premie dan lager is, maar bij een juridisch conflict dient u een deel van de kosten van de letselschade advocaat zelf te betalen. Uiteraard maakt dat helemaal niet uit als de tegenpartij aansprakelijk is.

Houd er verder rekening mee dat de door de verzekeraar gedekte kosten beperkt zijn. Er is vaak een kostenmaximum. Dit verschilt per verzekeraar. Het is belangrijk om vooraf de polisvoorwaarden door te nemen om zeker te zijn dat u niet zelf een groot deel van de kosten van de letselschade advocaat dient te betalen.

Subsidie voor kosten letselschade advocaat

Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan betaalt de overheid mee aan de kosten van de letselschade advocaat. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De Raad voor Rechtsbijstand gaat na of u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Men houdt daarbij onder meer rekening met het persoonlijke vermogen en het inkomen. Indien u samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, wordt ook het inkomen en het vermogen van de partner bekeken. Bij minderjarigen wordt het vermogen en het inkomen van de ouders of de voogden getoetst, hoewel er ook uitzonderingen zijn.

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zult u in principe nog steeds zelf een deel van de kosten voor de letselschade advocaat moeten betalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Het bedrag van de eigen bijdrage is afhankelijk van het fiscaal jaarinkomen in het desbetreffende peiljaar. In 2022 schommelt de eigen bijdrage tussen 214 en 901 euro. Houd er rekening mee dat als u de zaak nog eens wil voorleggen aan een tweede advocaat, u nogmaals een eigen bijdrage dient te betalen.

Besparen op kosten letselschade advocaat

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten van een letselschade advocaat. In de eerste plaats is het belangrijk om na te gaan of u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en of uw rechtsbijstandverzekeraar de juridische kosten vergoedt. Weet daarnaast dat advocaten vrij zijn om zelf hun tarieven te bepalen. Het staat u dan ook vrij om te vergelijken en om over prijzen te onderhandelen. Bij veel advocaten is het eerste gesprek gratis. Dat is ook het geval bij SAP Letselschade Advocaten. U kunt ons vertellen wat er gebeurd is en u rekent meteen op gratis advies.

Indien u een letselschadeadvocaat hebt uitgekozen, is het belangrijk om afspraken te maken over updates met betrekking tot de kosten. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Vraag ook na hoe u kunt besparen op de kosten van de letselschade advocaat. Mogelijk kunt u zelf al een beetje voorwerk doen, bijvoorbeeld door stukken te verzamelen of door alle feiten helder op papier te zetten. Hoe minder uren de advocaat moet kloppen, des te lager de kosten voor de letselschade advocaat zullen zijn.

Meer weten over de kosten van de letselschade advocaat

Laat het duidelijk zijn dat het enorm moeilijk is om kant-en-klare uitspraken te doen over de kosten van een letselschade advocaat. In de eerste plaats omdat elke letselschadeadvocaat eigen tarieven hanteert en omdat er grote verschillen zijn. Ten tweede omdat elke zaak uniek is en dat ook gevolgen heeft voor de kosten van de letselschade advocaat. Bovendien kan het ook dat u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand of dat de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van de letselschade advocaat zal vergoeden. Ten slotte kan het dat de aansprakelijke partij de kosten van de letselschade advocaat moet betalen.

Wilt u meer informatie over de kosten van de letselschade advocaat? Dan raden we aan om een afspraak te maken met SAP Letselschade Advocaten. Wij gaan na of uw zaak kans op slagen heeft en kunnen alvast een inschatting maken van de kosten voor de letselschade advocaat. Het eerste gesprek is steeds gratis.


Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.