Wat doet een jurist

Wat doet een jurist?

Er bestaat wel vaker verwarring tussen wat een jurist en wat een advocaat is. In de meeste gevallen maakt het onderscheid tussen een jurist en een advocaat weinig uit, omdat er grote raakvlakken tussen hun takenpakketten bestaan. Wat doet een jurist? Wat doet een jurist niet dat een advocaat wel doet? En wat maakt iemand tot een goede jurist? We leggen het uit.

Takenpakket van een jurist: wat doet een jurist (niet)?

Een jurist en een advocaat zijn geen synoniemen, maar in veel opzichten vervult een jurist soortgelijke werkzaamheden als een advocaat. Net als advocaten zijn juristen vaak in een of meer specifieke domeinen gespecialiseerd. Bovendien zal een jurist steeds de belangen van de cliënt behartigen en het geschil tot een goed einde willen brengen.

In de eerste plaats doet een jurist dat door cliënten te adviseren, bijvoorbeeld over het verkrijgen van een passende schadevergoeding. Daarnaast zal de jurist documenten opstellen. Hij zal bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsbrief schrijven. Ook zal de jurist contacten onderhouden met de tegenpartij. De jurist kan zelfs processtukken opstellen en u bijstaan als de zaak voor de rechter komt.

Wat doet een jurist niet dat een advocaat wel doet? U bijstaan in procedures waarbij u zich verplicht door een advocaat moet laten bijstaan. Of u verplicht bent om een advocaat in te schakelen, is afhankelijk van de situatie. In civiele procedures is dat bijvoorbeeld enkel verplicht als de vordering 25.000 euro of meer bedraagt. Dan heeft u een letselschade advocaat nodig. Bij versnelde procedures die u zelf opstart, is een advocaat eveneens verplicht.

Wat maakt iemand tot een goede jurist?

De juiste opleiding is natuurlijk onontbeerlijk, net als een passie voor gerechtigheid en de wil om zich hiervoor in te zetten. Een passie voor details is natuurlijk ook onontbeerlijk. Kenmerkend voor een goede jurist is een flinke portie doorzettingsvermogen, heel wat communicatieve vaardigheden en creativiteit. Dat laatste klinkt misschien vreemd, maar juridische zaken zijn soms heel complex. En er is best wel een creatieve geest nodig om alle details coherent aan elkaar te verbinden en om tot oplossingen te komen.