Bedrijfsongeval Den Haag: wat moet ik doen?

Bedrijfsongeval Den Haag: wat moet ik doen?

Ongeveer 25 % van de jobs zouden overheidsjobs zijn, maar ook de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en de kleinschalige industrie zijn leveranciers van heel wat werkgelegenheid. Het is een bloeiende economie, maar dat impliceert eveneens dat het er soms wel eens misloopt. Cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) tonen bijvoorbeeld aan dat alleen al in de gezondheidszorg ongeveer 3,9 % van de medewerkers in 2017 letsel opliepen ten gevolge van een arbeidsongeval. Waar dat in de zakelijke dienstverlening een stuk lager ligt, is dat bij de Haagse horecazaken dan weer anders. Vaak gaat het om vrij onschuldige ongevallen zonder veel consequenties. Soms zijn de gevolgen echter veel ingrijpender. Wat moet je doen nadat je slachtoffer werd van een Haags bedrijfsongeval?

# 1. Laat je verzorgen

Medische hulp staat na ieder ongeval centraal. Ook bij een bedrijfsongeval is dat niet anders. Tenzij het een kleine kneuzing betreft, laat je je daarom maar beter verzorgen. Dat kan intern gebeuren maar indien nodig kies je voor verzorging door de spoedeisende hulp. In dat laatste geval zal de werkgever overigens de Inspectie SZW inlichten die meestal wel een onderzoek zal starten. De resultaten van dat onderzoek kunnen dan gebruikt worden als bewijsmateriaal. Hoe dan ook, zelfs bij een beperkt letsel, ga je beter steeds langs bij de arts. De arts zal dan de nodige vaststellingen doen. Dat voorkomt discussies bij problemen die slechts dagen later de kop op steken: de werkgever kan niet zomaar betwisten dat ze ontstonden ten gevolge van het bedrijfsongeval.

# 2. Verzamel bewijsmateriaal

Na de eerste medische verzorging kan je de nodige bewijsmaterialen verzamelen. Zo noteer je best al eens hoe het ongeval exact plaatsvond. Kies voor een concrete beschrijving. Na verloop van tijd kunnen sommige details je misschien niet meer zo duidelijk lijken, waardoor die eerste notities vaak wonderen kunnen verrichten. Neem eventueel ook foto’s van de omstandigheden van het ongeval en dit zonder de plaats van het ongeval te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van de remsporen van de vorkheftruck, de omgevallen ladder of die baksteen die losgekomen was. Tot slot noteer je de gegevens van de personen die getuige waren van het ongeval. Indien de Inspectie SZW een onderzoek heeft opgestart, zullen zij overigens gelijkaardige stappen ondernemen. Vaak zullen ze ook een persoonlijk gesprek met jou voeren. De persoonlijke notities kunnen dan helpen bij het afleggen van die verklaring. De contactgegevens van collega’s stelt de Inspectie SZW dan weer in staat om getuigenverklaringen af te nemen en ook de foto’s kan je aan hen overleggen.

# 3. Stel de werkgever aansprakelijk

In bijna alle gevallen zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade. Op hem rust immers een strikte zorgplicht waar hij niet zomaar aan kan verzaken. Ook wanneer jou een deel eigen schuld treft, bijvoorbeeld door de veiligheidsbril niet te dragen, is de werkgever meestal aansprakelijk voor alle schade. Geen zorgen: normaal beschikt de werkgever gewoon over een verzekering. Wil je een schadevergoeding bij de werkgever bekomen? Dan zal je de werkgever wel aansprakelijk moeten stellen. Bij bedrijfsongevallen waar de schade stukken groter is dan louter een beschadigde smartphone, raden wij overigens steeds aan om een letselschade advocaat in te schakelen. Als de werkgever aansprakelijk is, zal het zijn verzekeraar zijn die die kosten moet betalen. Is dat ook voor jou interessant? Kom even langs tijdens een gratis intake gesprek en bespreek de situatie met een van onze letselschade advocaten.

Een bedrijfsongeval in Den Haag

Den Haag is een grote stad met veel werkgelegenheid. Niet alleen inwoners van Den Haag, maar ook veel inwoners van andere dorpen en steden werken in Den Haag. Volgens gemeente Den Haag waren er in 2021 ruim 300.000 mensen werkzaam in de stad. Wanneer er meer mensen bij elkaar zijn is er meer kans op ongevallen. Dit geldt ook voor een bedrijfsongeval in Den Haag. De kans op een bedrijfsongeval in Den Haag begint al bij het woon- werkverkeer. Er zijn veel automobilisten, fietsers, trams en toeristen. Er is hierdoor een verhoogde kans op fietswielen in de trambaan, weggebruikers die door rood rijden, opengaande autodeuren die tegen fietsers aan komen. Deze ongevallen in Den haag zijn een bedrijfsongeval wanneer een slachtoffer onderweg is voor het werk. 

Binnen verschillende sectoren zijn er verschillende (veelvoorkomende) bedrijfsongevallen. In Den Haag zit veel horeca. Bedrijfsongevallen binnen de horeca kunnen bijvoorbeeld komen door keukengereedschap of gladde vloeren. Ook zitten er veel kantoren in de stad waar mensen lange dagen achter hun computer werken. Als een werkplek niet goed ingericht is, kan dit op langere termijn schade veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van nek- of rugklachten door gebruik van verkeerde stoelen.

Melden van een bedrijfsongeval in Den Haag 

Wanneer er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden is één van de eerste stappen het inlichten van de werkgever. Wanneer het een groot of ernstig ongeval is zal de werkgever al op de hoogte zijn. Toch is het ook dan goed om te controleren of dit inderdaad het geval is. Ook kun je dan meteen navragen of er melding is gemaakt van het bedrijfsongeval door uw Haagse werkgever. Tot slot kun je dan checken of er een ongevallenformulier is ingevuld. De werkgever moet het bedrijfsongeval melden bij de arbeidsinspectie wanneer het slachtoffer invalide raakt, in het ziekenhuis moet blijven of komt te overlijden. Als de werkgever deze melding niet gemaakt heeft, kun je dat ook zelf doen. 

Letselschade na een bedrijfsongeval

Zoals in elk geval is het ook bij een bedrijfsongeval in Den Haag belangrijk om ervoor te zorgen dat je als werknemer in de eerste plaats voor je eigen gezondheid zorgt. Hoewel het begrijpelijk is dat je er op het eerste ogenblik misschien niet aan denkt, kan het bij een bedrijfsongeval later veel voordeel opleveren als je bewijs hebt van zowel het ongeval als de gemaakte verliezen naderhand. Dit is gemakkelijk met medische kosten wanneer je na een bedrijfsongeval in een ziekenhuis in Den Haag terecht komt. Maar medische kosten zijn niet de enige verliezen. Er zijn allereerst verschillende financiële kosten. Hier vallen veel verschillende dingen onder, zo ook   kleding die kapot gegaan is, extra reiskosten en hulp in de huishouding. Er kan ook sprake zijn van emotionele schade. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld angst naar aanleiding van het ongeval of depressie. 

Een letselschade advocaat

Er komt een hoop kijken bij de afhandeling van ieder bedrijfsongeval, dus ook in Den Haag. Het is heel begrijpelijk dat je het overzicht af en toe kwijt bent en niet weet waar te beginnen. Ook is het vanzelfsprekend dat het herstel al voldoende energie kost en je geen zin hebt om alles helemaal alleen uit te zoeken. Na een bedrijfsongeval is het aan te raden om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Deze advocaat neemt je mee in het proces en zorgt voor overzicht. Mocht het nodig zijn is een (letselschade) advocaat bevoegd om een procedure bij de rechtbank te starten. Op deze manier is hij of zij de beste hulp om ervoor te zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt wanneer je het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval.

SAP letselschade advocaten werkt in het hele land, dus ook na een bedrijfsongeval in Den Haag kun je bij ons terecht.