Onmisbare tips wat u moet doen bij een achterop aanrijding

Onmisbare tips wat u moet doen bij een achterop aanrijding

Een achterop aanrijding is vaak heel onschuldig. Ze vinden dan ook vaak plaats in een stadscentrum waar de snelheden toch een stuk lager zijn. Toch kunnen ze soms vervelende gevolgen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om steeds adequaat te reageren op een achterop aanrijding.

# 1. Vul het schadeformulier in

Ging het om een botsing bij lage snelheid? Dan is het soms niet meteen duidelijk of er ook schade is aan het voertuig. Soms is er wel schade, maar blijft het vrij beperkt. Ga dan niet in op een mooi eurobriefje die de schade moet compenseren. Soms kan de schade immers pas enige tijd later duidelijk worden. Wat bijvoorbeeld als de wagen de volgende ochtend niet meer start of wanneer uw hoofdpijn maar blijft aanhouden? Daarom adviseren wij om steeds een schadeformulier in te vullen, ook wanneer er nog niet meteen sprake lijkt te zijn van (letsel)schade.

# 2. Maak melding van alle klachten

Op het schadeformulier zal moeten aangegeven worden of er gewonden bij het ongeval betrokken zijn. Van zodra er sprake is van klachten, geeft u dat ook aan. Hoofdpijn kan misschien een teken zijn van een hersenletsel. Stijfheid in de nek kan dan weer duiden op een whiplash letsel. U hoeft echt niet te zeggen dat er geen verwondingen zijn nog vooraleer u bij de arts bent langsgegaan. Wat overigens meteen ook onze derde tip is.

# 3. Laat steeds medische vaststellingen doen

Na ieder verkeersongevalgaat u naar de arts! Hij is immers de enige persoon die objectieve vaststellingen kan doen. Bovendien is dat ook gewoon een aanrader voor uw eigen gezondheid.

# 4. Verzamel bewijsmaterialen

Na het schadegeval stelt u meteen alles in het werk om de nodige bewijsmaterialen te verzamelen. Neem daarom voldoende foto’s van de wagens, de eventuele schade, de verkeerssituatie en het al dan niet aanwezig zijn van remsporen. Spreek ook getuigen aan en vraag hun contactgegevens. Die gegevens zal u eveneens gebruiken voor het invullen van het schadeformulier. Zaten er inzittenden in uw wagen? Dan mag u ook hun gegevens noteren, zelfs wanneer ze familie zijn.

# 5. Neem contact op met een belangenbehartiger

Is er sprake van letselschade of treden de symptomen pas enkele dagen later op? Doe dan steeds beroep op een letselschade belangenbehartiger. De letselschade advocaat zal dan nagaan of de andere bestuurder al dan niet aansprakelijk zal zijn voor het ongeval en kan de schadeclaim zo vormgeven. Enkel op die manier hebt u een maximale zekerheid over het bekomen van de hoogst haalbare resultaten. Letselschade opgelopen ten gevolge van een achterop aanrijding? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten.