Hoeveel verkeersdoden zijn er per jaar?

Hoeveel verkeersdoden zijn er per jaar?

Er wordt vaak gezegd dat het verkeer alsmaar gevaarlijker wordt. In de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld elektrische fietsen bijgekomen. Deze gaan harder dan gewone fietsen, waardoor je ook harder valt. Ook is er een grote opkomst van stille elektrische scooters en auto's. Hoe minder je ze hoort, des te groter de kans dat je ze mist. Ook hiervan denken mensen dat ze bijdragen aan het aantal verkeersongevallen per jaar.

Aantal verkeersdoden per dag

Opvallend om te zien is dat de afgelopen tien jaar hoeveel verkeersdoden er per jaar waren juist ongeveer gelijk gebleven is. Het absolute aantal schommelt een beetje tussen de 570 en 681. Als je je afvraagt hoeveel verkeersdoden per dag dit zijn: gemiddeld minder dan twee. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voert onderzoek uit naar de verkeersveiligheid in Nederland. Hierbij kijken ze onder andere naar het aantal verkeersongevallen per jaar, het aantal slachtoffers dat daaruit voortkomt en wat de stijging aan ongevallen en slachtoffers is ten opzichte van eerdere jaren. Ieder jaar wordt er een rapport uitgebracht dat antwoord geeft op deze vragen.

Gemeentes in actie tegen verkeersdoden

Veel gemeentes zijn hard op zoek naar manieren om hoeveel verkeersdoden per jaar er zijn terug te dringen. De gemeente Utrecht loopt hierin voorop. Door zich te richten op een veilige infrastructuur, verkeersvoorlichting, verkeershandhaving en data en innovatie wordt deze stad steeds veiliger voor verkeersdeelnemers. Utrecht richt zich vooral op fietsvoorzieningen. Dit blijft nodig, aangezien bijna een derde van de verkeersongevallen per jaar in deze gemeente met fietsers te maken heeft.

Verkeersdoden tijdens corona

Als je kijkt naar hoeveel verkeersdoden er per jaar zijn, is het logisch dat daar verschillende oorzaken voor zijn. Je kunt op verschillende manieren het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Een opvallend verschijnsel is dat tijdens de lockdowns door de coronacrisis minder verkeersongevallen waren, maar dat het aantal slachtoffers en verkeersdoden niet is afgenomen. Hoeveel verkeersdoden per jaar er waren in de jaren met lockdowns is zo goed als gelijk aan de hoeveelheid verkeersdoden in de jaren ervoor. Het verminderde aantal verkeersongevallen is te verklaren doordat er minder mensen op de weg waren. Mensen werkten thuis en gingen geen dagjes weg.

Stijging verkeersdoden en gewonden per ongeval tijdens de coronacrisis

Er zijn verschillende oorzaken te bedenken voor hoeveel verkeersdoden per jaar niet veranderd is tijdens corona. Onder de verkeersdoden in deze tijden waren relatief veel ouderen en kinderen. Kinderen speelden bijvoorbeeld meer buiten, omdat ze niet naar school konden. Daarnaast zijn mensen veel meer online gaan bestellen. Dit resulteerde in meer bezorgers op straat. Deze bezorgers hebben ook vaak haast en het zorgde voor een opkomst van fietsbezorgers. Deze dingen zorgden voor veranderende verkeerssituaties. Op andere tijden was het druk bij oversteekplaatsen of op straat in het algemeen. Onder andere dit heeft er voor gezorgd dat hoeveel verkeersdoden per jaar niet veranderd is terwijl het aantal verkeersongevallen per jaar toen wel naar beneden gegaan is.

SAP letselschade advocaten en verkeersongevallen

De letselschade advocaten van SAP hebben veel ervaring met het bijstaan van slachtoffers van verkeersongevallen. Als jij in een ongeval terecht gekomen bent, wil jij je kunnen richten op je herstel. Het is dan prettig als er iemand is die alle andere dingen uit handen kan nemen. Het maakt niet uit of je met je fiets tegen een verkeerd geplaatst fietspaaltje bent gereden of op een kruispunt aangereden wordt. Ze weten wie je kunt benaderen als je een verkeerstrauma hebt opgelopen door het ongeluk, zo word jij geholpen om zo goed mogelijk te herstellen. Ben jij benieuwd of een letselschade advocaat van SAP iets voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend en gratis contact op om jouw verhaal te vertellen.