Heeft een schadevergoeding invloed op uw huurtoeslag

Heeft een schadevergoeding invloed op uw huurtoeslag?

 

Omdat bij de berekening van de huurtoeslag het vermogen een rol speelt, kan een hoge schadevergoeding er soms voor zorgen dat je niet langer recht hebt op de huurtoeslag. Er kan echter bij de Belastingdienst worden gevraagd om geen rekening te houden met de schadevergoeding bij de berekening van de huurtoeslag. Onze letselschade specialist legt het voor je uit.

 

Wanneer krijg ik huursubsidie?

 

De huurtoeslag is een subsidie die wordt toegekend om het huren van een woning betaalbaar te houden voor mensen met een beperkt vermogen en beperkte inkomsten. Hoeveel de huurtoeslag zal bedragen en of je recht hebt op de huurtoeslag, is afhankelijk van verschillende zaken. Om recht op een huursubsidie te hebben, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Over het algemeen geldt dat hoe lager het inkomen is, des te meer huurtoeslag je krijgt. En hoe lager de huur is, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Je dient hoe dan ook altijd een deel van de huur zelf te betalen.

 

Inkomen: wat telt mee voor huurtoeslag?

 

Hoe hoog het inkomen mag zijn, is afhankelijk van onder meer de leeftijd, het huurbedrag en de samenstelling van het huishouden. Bij de berekening van dit toetsingsinkomen telt elk inkomen mee, ongeacht of het gaat om een inkomen uit Nederland of het buitenland. Bovendien telt het pensioen mee voor de huurtoeslag, net als inkomsten uit werk, uitkeringen en andere inkomsten (bv. bijverdiensten of alimentatie).

 

Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Studiefinanciering telt bijvoorbeeld niet mee, net als de Duitse getto-uitkeringen. Dat zijn uitkeringen die worden toegekend aan mensen die destijds onder dwang in de getto's woonden.

 

Eisen aan het gehuurde huis

 

Een andere voorwaarde is dat het betaalde huurbedrag niet te hoog mag zijn. Voor 2022 geldt bijvoorbeeld dat de huur niet hoger mag zijn dan 763,47 euro. Wanneer alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar mag de huur niet hoger zijn dan 442,46 euro. Een uitzondering is er voor de situatie waarbij alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar en je al een inwonend kind hebt, dan mag de huur toch tot 763,47 euro bedragen.

 

Daarnaast moet het gaan om een zelfstandige woonruimte. Wat al dan niet een zelfstandige woonruimte is, is soms voer voor discussie. In ieder geval beschikt een zelfstandige woonruimte over een eigen toegangsdeur die op slot kan, een eigen keuken en een eigen toilet. Ook hier zijn er uitzonderingen. Sommige zelfstandige woonruimten zijn uitgesloten, zoals een woonboot. En sommige onzelfstandige woonruimten komen toch in aanmerking voor een huurtoeslag, zoals een kamer in een studentencomplex waarbij de woning voor 1 juli 1997 voor de huurtoeslag is aangewezen.

 

Huurtoeslag en vermogen

 

Het is belangrijk om te weten dat bij de huurtoeslag het vermogen ook een rol speelt. Dit vermogen mag namelijk niet te hoog zijn. Hoeveel vermogen mag je hebben voor de huurtoeslag? Dat verschilt per jaar en is ook deels afhankelijk van de gezinssituatie. Hieronder is de situatie weergegeven voor 2022. Het toetsingsvermogen is het vermogen op 1 januari 2022.

 

  • Grens vermogen huurtoeslag per bewoner: € 31.747
  • Grens vermogen huurtoeslag bij partners: € 63.494
  • Vermogen van thuiswonende kinderen

Bij de berekening van de huursubsidie houdt men rekening met het nettovermogen. Dat wil zeggen dat het vermogen gelijk is aan de bezittingen min de schulden. Het vermogen wordt op dezelfde manier berekend als bij de belastingaangifte. Onder meer spaargeld, aandelen en een vakantiewoning worden voor de huurtoeslag als vermogen beschouwd. Anderzijds is een huursubsidie én een eigen auto geen probleem, de auto telt niet mee als vermogen. Ook het huis waarin je woont, telt niet mee voor het vermogen.

 

Heeft een schadevergoeding invloed op uw huurtoeslag?

 

Als je na een ongeval een schadevergoeding ontvangt, ontvang je in een klap een grote som geld en neemt het vermogen toe. Omdat voor de huurtoeslag het vermogen belangrijk is, is het niet onterecht dat je je hier vragen bij stelt. Het is echter niet zo eenvoudig om te zeggen of voor de huurtoeslag het vermogen van de schadevergoeding zal meetellen. Veel is afhankelijk van de aard van de schadevergoeding. Als een schadevergoeding bijvoorbeeld toekomstige inkomensschade vergoedt, is het logisch dat deze schadevergoeding ook aan het vermogen wordt toegevoegd. Ook het vermogen dat via deze inkomsten wordt opgebouwd, zou namelijk tot het vermogen voor de huurtoeslag behoren.

 

Dat is echter anders bij smartengeld, een schadevergoeding voor immateriële schade. Bij dergelijke smartengeldvergoedingen is het mogelijk om aan de Belastingdienst te vragen om het niet mee te tellen als onderdeel van het vermogen. Ook bij heel specifieke schadevergoedingen is dit mogelijk, bijvoorbeeld voor uitkeringen uit het DES-fonds of voor schadevergoedingen aan nabestaanden van de genocide in Srebrenica, toegekend door de Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica.

 

Om te voorkomen dat bij de berekening van de huurtoeslag het vermogen uit deze schadevergoedingen meetelt, is er een formulier in te dienen bij de Belastingdienst. Een goede letselschade advocaat zal je steeds op deze mogelijkheid wijzen en zal je hierbij helpen. Zo zorgt hij ervoor dat de letselschade-uitkering en de huurtoeslag kunnen worden gecombineerd en kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan.