Hoeveel belasting betaal je over schadevergoeding?

Hoeveel belasting betaal je over schadevergoeding?

Hoeveel belasting over schadevergoedingBelasting over een schadevergoeding? Je was betrokken bij een ongeval en krijgt een schadevergoeding van de tegenpartij of diens verzekeraar. Toch steken er al snel vragen de kop op. Wat bijvoorbeeld met de belastingen? Vaak hoef je je helemaal geen zorgen te maken. Toch nemen we ook bij SAP Letselschade Advocaten steeds het zekere voor het onzekere. Bovendien voorzien we jou ook graag van een extra woordje uitleg. Hoeveel belasting betaal je nou daadwerkelijk? Bekijk onze adviezen. Belasting en schadevergoeding gaan namelijk hand in hand en daarom is goed advies belangrijk.

Belasting bij schadevergoeding door letselschade

Je schadevergoeding in een vaststellingsovereenkomst bestaat uit enkele delen. Ten eerste bestaat het uit jouw onkosten. Dit zijn de kosten die je niet zou hebben gemaakt als het ongeval niet zou plaatsgevonden hebben. Hierbij denken we aan een vergoeding voor de medische kosten, de hulpmiddelen, de juridische bijstand, etc. De onkosten die je maakt, worden niet gezien als winst of inkomstenbron. Het is een vergoeding voor je schade, de gemaakte kosten. Dus dit wordt niet belast. Ten tweede bestaat het uit een vermindering aan inkomsten. Door het ongeval en jou toestand kan je niet meer werken of niet meer in dezelfde mate. Je loopt dus inkomsten mis, omdat je minder of niet werkt tijdens jouw herstel. Een vermindering van inkomsten of het verlies verdienvermogen is puur fiscaal gezien wél winst, maar een schadevergoeding voor inkomstenverlies is een netto bedrag. Het zou in principe onbelast moeten blijven. Toch kan hiervan worden afgeweken als het gaat om een tijdelijk verlies aan inkomsten. Als laatste bestaat je vergoeding uit een deel smartengeld. Dit is jouw vergoeding voor het psychisch leed n.a.v. het ongeval. Het bevat alle immateriële schade die je hebt geleden. Net zoals de onkosten, is het smartengeld een compensatie voor de schade van het psychisch leed en geen winst. Hierop zou ook geen belasting moeten worden betaald. Doordat er geen belastingen op een letselschadevergoedingverschuldigd zijn, wordt het daarom een netto-uitkering genoemd. In dit geval hoef je dus geen belasting te betalen.

Schadevergoeding aangeven in de inkomensbelasting?

De inkomensbelastingen moet je invullen in box 1 van je belastingaangifte. Hierboven hebben we echter al gesteld dat schadevergoedingen geen inkomsten zijn, omdat er geen winst of inkomst bij betrokken is. Je moet ze daarom ook niet invullen in dit vak. De fiscus kan wel beslissen dat je wel belastingen moet betalen op het verlies aan verdienvermogen o.b.v. het tarief van box 1. In dit geval is een belastinggarantie zeker aan te raden! SAP Letselschade Advocaten zal ook daar op toezien. Belasting aangeven is een serieuze zaak, ook als het gaat om schadevergoeding.

Schadevergoeding aangeven in de vermogensbelasting?

Je moet de schadevergoeding wel vermelden in box 3 van je belastingaangifte. Als je letselschade uitkering boven de vermogensgrens komt, moet je wel belastingen erop betalen volgens het tarief van box 3. De zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3) is immers een berekening van je bezittingen min je schulden op 1 januari van het jaar waarvoor je aangifte doet. Het is niet de werkelijke opbrengst die wordt belast, maar een fictief rendement. Dus wat je uit je vermogen zou kunnen halen. Ook het vermogen uit letselschade zou je immers kunnen beleggen tot de uiteindelijke toekomstschade de uitgave noodzaakt, of dat is toch de redenering van de fiscus. Vanaf 2017 worden de belastingen in box 3 op basis van schijven bepaald. Er zijn drie schijven en elke schijf wordt belast o.b.v. 0,36 % en 5,38 %. Hoe hoger het bedrag, hoe meer wordt belast o.b.v. 5,38 %. Deze percentages worden jaarlijks berekend op basis van het gemiddeld landelijk rendement. Een overzicht voor 2018: Schijf 1: tot en met € 70.800,- met 67 % aan 0,36 % en 33 % aan 5,38 %. Schijf 2: van € 70.801,- tot en met € 978.000,- met 21 % aan 0,36 % en 79 % aan 5,38 %. Schijf 3: vanaf € 978.001,- volledig aan 5,38 %. In het vermogen in box3 is er wel een heffingsvrij vermogen voorzien. In 2018 is dit voor iemand zonder fiscale partner € 30.000,- en voor iemand met een fiscale partner € 60.000,-.

Belang van een belastinggarantie

Zoals we hebben gezien, is het niet altijd voorspelbaar of je al dan niet belastingen moet betalen. Daarom is het zeker belangrijk om aan de wederpartij een belastinggarantie te vragen. Belasting betalen is nooit leuk en zeker niet over een schadevergoeding. Als het later blijkt dat je belastingen moet betalen, zal de tegenpartij dit kunnen aanvechten of zal het zelf de verschuldigde belasting betalen. Je mag hierbij wel de inkomsten niet hebben opgegeven in box 1 en je moet het standpunt van de fiscus meteen hebben aangegeven bij de tegenpartij. Blijkt dat de jurist van jouw rechtsbijstandsverzekeraar geen belastinggarantie heeft opgenomen? Dan kan je hem mogelijks ook persoonlijk aansprakelijk stellen. Hij heeft namelijk een beroepsfout begaan en zal de schade moeten betalen (de belastingschade). Neem in dat geval zeker contact op met SAP Letselschade Advocaten.
G.P. Hemels
Door

G.P. Hemels

op 20 Sep 2019

Wat voor consequenties heeft, vooruitlopend op de definitieve schade-uitkering, het ontvangen van voorschotten op de inkomens- en vermogensbelasting ?

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down