Letselschade na 30 jaar claimen

Letselschade na 30 jaar claimen

Een andere partij die een fout begaat en hierdoor schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Echter voorziet de wetgever ook diverse verjaringstermijnen. Na afloop van die verjaringstermijnen kan men de schade dus niet meer verhalen bij de aansprakelijke partij. De reden voor die verjaringstermijnen? De wetgever wil niet dat bepaalde zaken ellenlang aanslepen. Het zou dan ook onredelijk zijn om een tachtigjarige man nu nog aan te spreken voor een fout die hij beging in de fleur van z’n leven. Anderzijds balanceren die verjaringstermijnen ook steeds met de hedendaagse realiteit: bij de blootstelling aan toxische stoffen treedt schade soms pas tientallen jaren later op. Hier kan een verjaringstermijn van twintig jaar dan weer onredelijke gevolgen hebben. Het bracht de wetgever tot een weloverwogen evenwichtsoefening. Kan je dertig jaar na het schadegeval nog steeds een schadevergoeding claimen? Dat moet bekeken worden in het licht van de verschillende verjaringstermijnen.

Principe: verjaring na 20 jaar

Wanneer je pas na dertig jaar jouw letselschadevergoeding wil claimen, is het vaak als vegen met de spons van blanus. Bij letselschade geldt immers een absolute verjaringstermijn van 20 jaar na het schadeveroorzakende feit. Toch bestaan er verschillende uitzonderingen op dit principe. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een verjaringstermijn van 30 jaar.

Verjaring rechtsvordering tot schadevergoeding

In de eerste plaats is er een verjaringstermijn van vijf jaren na het bekend worden van de schade en de aansprakelijke partij. Van zodra je weet dat er sprake is van schade en wie aansprakelijk is voor die schade, heb je dus 5 jaar tijd om jouw schadeclaim in te dienen. Het is echter wel de aansprakelijke partij die zal moeten aantonen dat je al langer dan 5 jaar op de hoogte was van die gegevens. Soms is het heel moeilijk voor de andere partij om dat te bewijzen. Ook wanneer pas jaren later een tumor ontstaat door de vroegere blootstelling aan chemicaliën, kan je met andere woorden nog steeds de andere partij aansprakelijk stellen. Let echter wel op de andere bijzondere verjaringstermijnen.

Verjaring na 30 jaar

De wetgever voorziet bovendien ook een uitzondering voor vorderingen uit letsel- en overlijdensschade bij milieuschade en bij de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het gaat bijvoorbeeld om zeer licht ontvlambare stoffen maar ook om stoffen met een oxiderende werking. In dergelijke gevallen geldt een verjaringstermijn van 30 jaar in plaats van 20 jaar. Dat is ook logisch: bij milieuschade en gevaarlijke stoffen treden de gevolgen soms pas jaren later op. Uiteraard geldt de verjaringstermijn van 5 jaar ook hier onverkort.

Conclusie

Bovenstaande verjaringstermijnen tonen twee zaken aan. In de eerste plaats geeft het aan dat het soms nog mogelijk is om tientallen jaren na het schadeveroorzakend feit alsnog een andere partij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen. In de tweede plaats geeft het ook meteen aan dat het tijdig aansprakelijk stellen van de wederpartij des te belangrijker is. Zelfs wanneer er nog geen uitzicht is op de hoegrootheid van de uiteindelijke schade, wordt het vorderingsrecht maar beter veiliggesteld. Bij SAP Advocaten gaan we daarom steeds zo snel mogelijk over naar een aansprakelijkheidsstelling. Zo hoef je je alvast geen zorgen te maken over die verjaringstermijnen. Doe je dat wel en wil je jaren later nog steeds een andere partij aansprakelijk stellen? Neem dan snel contact met ons opdat we de mogelijkheden met jou kunnen bespreken.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down