Schadeclaim indienen Rotterdam

Schadeclaim indienen in Rotterdam

Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Ook in Rotterdam is dat niet anders. Ongeacht of het nu gaat om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een aanval door een hond: als slachtoffer heb je recht op een schadevergoeding. Wie je aansprakelijk kan stellen en welke stappen je dient te ondernemen? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. SAP Letselschade Advocaten legt een en ander uit.

Schadeclaim indienen verkeersongeval Rotterdam

Rotterdam heeft de laatste jaren heel wat investeringen gedaan om het aantal verkeersongevallen terug te dringen. Recent liet het dan ook nog een verkeersveiligheidsanalyse uitvoeren. Het aantal verkeersongevallen is in Rotterdam dan ook de laatste jaren fors afgenomen. Het aantal verkeersdoden nam jaarlijks zelfs af met ongeveer 5 %. Toch hoeft deze goednieuwsshow niet te betekenen dat je in Rotterdam geen slachtoffer kan worden van een verkeersongeval, integendeel. Indien je niet aansprakelijk bent, kan je dan een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Eventueel kan er wel sprake zijn van een gedeelte eigen schuld, bijvoorbeeld wanneer je zelf te snel reed. Ook gelden er bijzondere regels indien een fietser, voetganger of zelfs de Rotterdamse tram bij het schadegeval betrokken zijn. In dergelijke uitzonderingsgevallen adviseren we steeds om een advocaat te raadplegen.

Schadeclaim indienen bedrijfsongeval Rotterdam

Net zoals de Rotterdamse verkeersveiligheid het steeds beter doet, geldt dat ook voor de lokale economie. De Economische Verkenning Rotterdam presenteerde dan ook haar kerncijfers waaruit bleek dat heel wat innovatieve ondernemers hun weg vonden naar de stad. Uiteraard doet de werkgelegenheid het ook goed. Als werknemer kan je echter het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval. In sommige gevallen kan ook een verkeersongeval gelijkgesteld worden met zo’n bedrijfsongeval. Bijna altijd zal de werkgever aansprakelijk zijn voor zo’n ongeval, zelfs wanneer je zelf schuld treft. Een schadeclaim indienen bij de werkgever is dan ook altijd aangeraden. Overigens hoeft dat de relatie met de werkgever niet te vertroebelen: de werkgever zal de claim immers doorsturen naar zijn verzekeraar. Die verzekering heeft hij toch voor iets, niet? Doet de verzekeraar toch moeilijk? Dan doe je maar beter beroep op een letselschade advocaat. Ook hier kan SAP Letselschade Advocaten een meerwaarde betekenen.

Gemeente Rotterdam aansprakelijk stellen

Ben je slachtoffer geworden van een ongeval en meen je dat de gemeente ook schade treft? Dan kan je de gemeente aansprakelijk stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de gemeente een gevaarlijke verkeerssituatie in stand heeft gehouden. Je kan online de schade melden bij de afdeling Schade- en Verzekeringszaken van de gemeente, waarna je binnen vier weken melding krijgt van het ingenomen standpunt. Ga je niet akkoord of wens je hulp met betrekking tot die schadeclaim? Contacteer dan SAP Letselschade Advocaten die voor jou de claim verder afhandelt. Zelfs wanneer de gemeente niet meent aansprakelijk te zijn, hoeft dat immers nog niet het einde te betekenen.