AOV advies

Advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wist u dat een zelfstandige ondernemer (ZZP’er) een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering (‘AOV’) moet afsluiten om verzekerd te zijn? Zonder een afgesloten AOV kunt u als ziek geworden zelfstandige geen uitkering ontvangen.

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) eigenlijk?

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is voor iedere ondernemer en ZZP’er raadzaam. Een bedrijfsongeval kan er namelijk voor zorgen dat u uitvalt en geen inkomsten meer kunt genereren. Indien u geen verzekering heeft afgesloten blijft u over met lege handen. Veel ondernemers en ZZP’ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af, doordat zij denken dat zij al zijn verzekerd en onder de Ziektewet en WIA vallen. Ook wordt vaak gedacht dat de premies voor de verzekering te duur zijn. Naast dat die oordelen niet kloppen, is het bovendien onverstandig om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ons AOV-advies is dan ook om een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Tegenwoordig is het afsluiten van AOV’s mogelijk bij verschillende verzekeraars. Er is een ruim aanbod aan verschillende AOV’s.  De inhoud van al deze AOV’s verschillen van elkaar. Ons AOV-advies is dan ook om de polisvoorwaarden van de AOV goed na te lezen. Een verkeerde keuze kan veel gevolgen hebben en daarom is het verstandig om u goed in te lezen en u eventueel te laten adviseren. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk bepaalde omstandigheden van dekking worden uitgesloten, waardoor u zich niet op de AOV kan beroepen. De verzekeraar zal dan weigeren met het uitkeren. U dient in ieder geval te letten op de volgende zaken bij het afsluiten dan wel doornemen van uw AOV:

1. De uitkeringsduur

De polisvoorwaarden van de AOV kunnen bepalen dat zij maximaal 2 of 5 jaar aan uitkering aan u betaalt. Weet u niet hoelang uw AOV u uitkeert bij ziekte of een arbeidsongeval? Dan kunt u kijken naar de premie. Een AOV die 2 of 5 jaar uitkeert, heeft een lagere premie dan een AOV die bij ziekte uitkeert tot de pensioengerechtigde leeftijd.

2. Het criterium voor arbeidsongeschiktheid

De polisvoorwaarden kunnen bepalen dat bij de arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met het geval dat u niet meer uw eigen werk kan doen. Daarentegen kunnen de polisvoorwaarden er ook vanuit gaan dat wordt gekeken naar de situatie dat u bij een ander kunt werken zonder rekening te houden met uw opleiding en werkervaring. In het laatste geval wordt een minder hoge premie gesteld. Dit zorgt ervoor dat u ook minder uitgekeerd zult krijgen. De verzekeraar zal u in het laatste geval immers aanbevelen om ander werk te zoeken.

3. Oorzaken van het ongeval

Zoals hiervoor al is aangekaart kan een AOV bepaalde oorzaken voor het (arbeids)ongeval uitsluiten. Er bestaan AOV’s die alleen uitkeren bij ernstige aandoeningen zoals kanker. Ook die AOV’s met veel uitsluitingen hebben vaak een lagere premie. Daartegenover staat weer dat u alleen bij bepaalde gevallen recht heeft op een uitkering. Zo wordt ‘eigen schuld’ uitgesloten van dekking. Is het ongeval veroorzaakt door alcohol, grove schuld of opzet? Dan valt dat vaak onder eigen schuld en wordt er geen dekking verleend.

4. Verzekerde bedrag

Bij sommige AOV’s geldt dat er een bepaald bedrag verzekerd wordt en bij arbeidsongeschiktheid maximaal dat bedrag kan worden ontvangen. U kunt dan geen overschot ontvangen indien u toch meer kosten heeft dan het maximaal verzekerde bedrag in de voorwaarden.

Een ander voordeel bij sommige AOV-verzekeringen is de fiscale aftrekbaarheid voor ZZP’ers. Een aantal AOV-verzekeringen bieden de mogelijkheid om de kosten voor de AOV-verzekering af te trekken van box 1 bij uw aangifte Inkomstenbelasting. De premie behoort in sommige gevallen dus tot de fiscaal aftrekbare kosten.[1] 

Nog een voordeel is dat u een uitkering kunt krijgen indien u zwanger bent. Een zwangerschap valt onder de tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Om recht te kunnen krijgen op deze uitkering dient u minimaal een jaar een AOV-verzekering te hebben. Daarnaast dient u de polisvoorwaarden weer na te lezen op eventuele uitzonderingen hierop.[2]

Verder is het binnen sommige AOV-verzekeringen mogelijk om een uitkering te ontvangen, indien u buiten uw werkzaamheden om, arbeidsongeschikt raakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ongeval dat intreedt als u aan het sporten bent. Ook daarvoor geldt uiteraard weer dat de polisvoorwaarden uitzonderingen daarop kunnen bepalen. Ons AOV-advies is dan ook om een bij uw situatie passende verzekering af te sluiten.