Slachtoffers van letselschade denken meer mee dan vroeger

Slachtoffers van letselschade denken meer mee dan vroeger

Slachtoffers van letselschadeSlachtoffers van letselschade zijn mondiger geworden en weten waarover zij praten. Ook bij SAP Letselschade Advocaten merken we dat slachtoffers steeds vaker meedenken, voorstellen doen en een stuk mondiger geworden zijn met betrekking tot de afhandeling van hun schadedossier. Een evolutie die wij alleen maar kunnen toejuichen. Betrokken slachtoffers verhogen immers alleen maar de kans op het bekomen van een eerlijkere schadevergoeding die goed afgestemd is op hun klachten. Slachtoffers van letselschade zijn op de hoogte over het claimen van schade.

Opkomst van internet en computers

Ver hoeven we de oorzaken niet te zoeken. De belangrijkste oorzaak laat zich misschien wel op dit moment veruitwendigen: de computer en het internet. Het internet heeft informatie rond letselschade een stuk toegankelijker gemaakt voor slachtoffers. Twintig jaar geleden moesten zij hun toevlucht zoeken tot juridische en gespecialiseerde boeken die eigenlijk geschreven werden voor studenten, juristen of advocaten. Zij hielden geen rekening met het feit dat ook slachtoffers op zoek waren naar juridische informatie. Met het internettijdperk lijkt daar definitief verandering in gekomen te zijn. Ook bij SAP Letselschade Advocaten zetten wij daarom in op het toegankelijker maken van de kennis rond letselschadedossiers.

Bredere kennis bij slachtoffers

Naast de computer en het internet vallen er ook heel wat andere factoren te benoemen. Zo schuiven Nederlanders heden ten dage veel langer aan achter de schoolbanken. Een gedegen opleiding en een bredere kennis zorgt ervoor dat die informatie ook sneller begrepen wordt.

Focus op het slachtoffer

Tot slot is het ook gewoon de tendens binnen de juridische wereld. Vroeger werden letselschadeclaims nog vaak afgewerkt door advocatenkantoren die zich zo breed mogelijk opstelden. Ieder dorpje had wel een eigen advocaat die de belangen van zijn cliënten ging behartigen, ongeacht of het nu ging om contractbreuk of om een ruzie over een omgevallen boom. Met de globalisering werd Nederland echter een stuk kleiner en verschoven die dorpsgrenzen steeds meer en meer. Het zorgde ervoor dat gespecialiseerde letselschade kantoren uit de grond rezen. Die kantoren focussen zich dan op het behartigen van de belangen van letselschadeslachtoffers en kiezen hierbij voor een humanere aanpak. Zo’n aanpak vergt een bredere vertrouwensband en een proactieve werkwijze. SAP Letselschade Advocaten vormt hier een mooi voorbeeld van.

Voordelen van het mondig slachtoffer

Bij SAP Letselschade Advocaten zijn we alvast blij dat cliënten steeds nauwer betrokken willen zijn bij de afhandeling van hun schadedossier. Het maakt het voor de letselschade advocaat eenvoudiger om de schade accuraat te begroten, het zorgt voor een betere verantwoording van iedere schadepost, verkleint de kans op discussies met de verzekeraar en verkort het letselschadetraject aanzienlijk. Bij SAP Letselschade Advocaten verwelkomen we het mondig slachtoffer dan ook met open armen.