Schadevergoeding bij een ernstig ongeval

Wanneer het gaat om een ernstig ongeval, zijn de gevolgen vaak niet min. Een ernstig ongeval zal vaker wel dan niet invloed hebben op de inkomsten. Ook zijn er ten gevolge van blijvende letselschade aanpassingen nodig aan de woning, kan het slachtoffer niet langer alle huishoudelijke taken uitvoeren en stapelen de verzorgingskosten zich langdurig op. Bij een ernstig ongeval is het belang van een schadevergoeding groot. Enkel het hoogst haalbare resultaat is hier voldoende. Uiteraard is dat net wat SAP Letselschade Advocaten steeds nastreeft.

Welke schade kan je claimen?

Indien een andere partij aansprakelijk is voor het ernstig ongeval heb je recht op een vergoeding van al jouw schade. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten die je nog moet maken. In het geval van een blijvend letsel zullen die kosten ook in de toekomst nodig zijn. Uiteraard heb je dan recht op een schadevergoeding voor de zogenaamde toekomstschade. Tot slot ervaar je ten gevolge van een ernstig ongeval vaak veel pijn, zowel fysiek als mentaal. Misschien kan je jouw favoriete hobby niet meer uitoefenen of ervaar je een verlies aan sociale contacten? Ook die schade kan de advocaat verhalen via de zogenaamde smartengeldvergoeding.

Afhandeling dossier kan aanslepen

Bij een ernstig ongeval is dat inderdaad wel vaker zo. Veel heeft te maken met het afwachten van de medische eindsituatie: het punt waarop de letselschade niet meer verder zal beteren. Pas na het bereiken van dit kritiek punt kan de schadevergoeding naar behoren begroot worden. Om die reden doen we er bij SAP Letselschade Advocaten alles aan om tijdens het afwachten reeds voorschotten te bekomen. Zo hoef je de kosten niet zelf voor te schieten.

Ook recht op gederfde inkomsten

Kan je ten gevolge van het ernstig ongeval niet langer aan de slag? Dan verlies je heel wat inkomsten. Niet alleen rechtstreeks maar ook onrechtstreeks: ook het latere pensioen krijgt waarschijnlijk een fikse knauw. Dergelijke mislopen inkomsten maken ook deel uit van de schadevergoeding. Dat is ook de verklaring waarom ernstige ongevallen vaak hand in hand gaan met hoge schadevergoedingen: bij gederfde inkomsten kan de rekening al snel oplopen.

Contacteer een letselschade advocaat

Bij een ernstig ongeval is dat inderdaad een belangrijke tip. De schade kan zich immers over verschillende domeinen uitstrekken en is vaak niet eenvoudig te begroten. Bovendien lijken particulieren heel wat vormen van toekomstschade te vergeten. De eerste jaren is het misschien niet nodig, maar uiteindelijk zal je jouw woning misschien wel van een nieuw laagje verf willen voorzien? Dat kan je niet meer zelf: je zal een professional moeten inschakelen. Dat zijn extra kosten ten gevolge van het ernstig ongeval. Een advocaat zal rekening houden met alle kostenposten en het hoogst haalbare garanderen. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we alvast voor jou klaar.